Pielęgniarka szkolna - czy co to jest
Co to jest, że Pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć?. Definicja: Wspomnienia i niezbyt.

Czy przydatne?

Definicja Pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć? w słowniku

Co to jest Pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć?: Wspomnienia i niezbyt dobrze zaopatrzona apteczka - w wielu placówkach oświatowych tylko tyle pozostało po pielęgniarkach szkolnych.
Pielęgniarka szkolna, to zawód kojarzący się każdemu ze sprawdzaniem czystości włosów i podawaniem kropli żołądkowych. Dobrze wiadomo, iż nie tylko na tym bazuje ich robota. W szkołach gdzie pracują oczekuje się od nich, iż - jeżeli zajdzie taka potrzeba - udzielą również fachowej pomocy przedmedycznej uczniom.

Szkoły jednak nie muszą mieć gabinetów pomocy przedlekarskiej a nauczyciel nie może podać uczniowi leku, ponieważ to jest świadczenie zdrowotne. W rezultacie pielęgniarki mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia w szkołach a dzieci z uzyskaniem szybkiej pomocy, nawet w wypadku, gdy potrzebne jest podanie leku.
Środowisko pielęgniarek szkolnych do najliczniejszych nie należy. Ok. 7000 wyspecjalizowanych pielęgniarek teoretycznie ma zajmować się wszystkimi uczniami w Polsce. Nic więc dziwnego, iż co jakiś czas pojawiają się bulwersujące opinię publiczną wiadomości, na przykład o szkole, gdzie dzieciom z astmą nie podaje się leku, gdyż nauczyciel nie posiada takich uprawnień, a fachowej siły w placówce nie ma każdego dnia.
Nie ma z różnych względów. Między innymi dlatego, iż nie znaleziono pomieszczenia na przychodnia, który spełniałby obowiązki sanitarne zgodne z unijnymi. - przychodnia profilaktyki i pomocy przedlekarskiej musi mieć minimum 12-15 m kw. powierzchni, co narzuca rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2006 roku - mówi Małgorzata Piejak, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Szkolnych. – Mniejsze szkoły, w tym prywatne, borykają się na ogół z problemami lokalowymi i na przychodnia miejsca już nie mają.

Nieżyciowe normyNie tylko problemy lokalowe sprawiają, iż w wielu szkołach dzieci pozbawione są opieki pielęgniarskiej. Narzucone poprzez NFZ normy, dotyczące liczby uczniów, którymi pielęgniarka musi się opiekować, aby w ogóle móc wykonywać ten zawód – to 1100 osób. Norma Instytutu Matki i Dziecka co prawda jest niższa i wynosi 880 uczniów na pielęgniarkę, lecz to NFZ rozlicza świadczenia i to z Funduszem pielęgniarki podpisują kontrakty na działalność w placówkach oświatowych.
Tak sporych szkół, gdzie uczy się powyżej 1000 dzieci nie ma w Polsce zbyt sporo. Jak mówi Małgorzata Piejak w Szczecinie na przykład jest ich kilka. Przewarzająca część, to szkoły, do których uczęszcza 400-500 uczniów. tak aby więc sprostać normom NFZ pielęgniarka szkolna musi mieć podpisane umowy na świadczenia dla kilku szkół, gdzie bywa w rezultacie 1-2 razy w tygodniu. I z pewnością się nie nudzi. Odpowiada tam między innymi za przeprowadzanie badań profilaktycznych uczniów, fluoryzację zębów, badania wzroku, pomiar wagi, wzrostu i przeglądy czystości. Pilnuje także bilansów, o których coraz częściej, jak twierdzą pielęgniark, i rodzice zapominają.
- jeżeli pielęgniarka szkolna działa w mieście, to pół biedy - mówi Małgorzata Piejak. – Z sporymi problemami borykają się pielęgniarki na przykład na terenach wiejskich, gdzie mają pod opieką po kilka szkół położonych w maleńkich miejscowościach, do których trudno dotrzeć.
Nikt programu nie odwołałZgodnie z obowiązującymi przepisami za opiekę nad każdym dzieckiem pielęgniarki szkolne dostają mało powyżej trzy złote brutto. w rezultacie przy zachowaniu normy - 1100 osób ich miesięczne dochody z tego tytułu wynoszą około 3500 złotych brutto. Z tych pieniędzy muszą kupić na przykład zestawy przeciwwstrząsowe i przekazać do utylizacji odpady medyczne. Ponadto, pielęgniarka prowadząca działalność gospodarczą musi opłacać składki na ubezpieczenia do ZUS-u, z kolei NZOZ-y zatrudniające pielęgniarki ponoszą wydatki powiązane z zatrudnieniem.
Środki opatrunkowe najczęściej także muszą zabezpieczyć same. - Do niedawna - mówi wiceprezes Stowarzyszenia, dyrektorzy szkół zapewniali środki opatrunkowe, teraz ciężar ten spoczywa najczęściej na pielęgniarkach. – W 2004 roku wszedł w życie program rządowy, w myśl którego wydatki utrzymania gabinetu ponosiły gminy, a szkoła otrzymywała jednorazową subwencję oświatową w wysokości 1200 złotych na utworzenie bądź doposażenie gabinetów. Był to sukces porozumienia Ministerstwa Nauki Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Nikt nie odwołał programu, lecz zasady już nie obowiązują.
Przeciwnie, gminy próbują nawet wprowadzać podatki lokalne i czynsz za użytkowanie gabinetu. Takie koszty pobierają gminy w Lubuskiem. W Szczecinie zakończyło się na opłatach za media.Jest ich coraz mniejJak szacują w Stowarzyszeniu, na czysto, po odliczeniu wszystkich kosztów które trzeba ponieść, pielęgniarka szkolna zarabia 1500 złotych.

Nic więc dziwnego, iż chętnych do specjalizowania się w tej dziedzinie jak na lek. Nauka długa, ponieważ licencjat, kursy specjalizacyjne i nareszcie dwuletnie szkolenia specjalizacyjne zakończone egzaminem państwowym, a zarobek bynajmniej nie kuszący. Nierzadkie więc są sytuacje, jak w Łódzkiem, gdzie pod opieką niespełna 400 pielęgniarek jest powyżej 320 tys. uczniów w 1636 szkołach czy jak w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie do wielu małych szkół pielęgniarki nie dojeżdżają w ogóle.
Jest ich gdyż coraz mniej. Średnia wieku w zawodzie to powyżej 40 lat, a dzieci nadal niezmiennie potrzebują fachowej opieki. Przybywa gdyż osób z chorobami przewlekłymi, alergiami, a podanie leku wymaga stosownych uprawnień. Udzielane pomocy dziecom w szkole – w stanach zagrożenia zdrowia i życia, to już socjalny problem. Trudno raczej stawiać na wzywanie pogotowia ratunkowego, gdy trzeba podać dziecku lek.
Trudno oprzeć się wrażeniu, iż zawód pielęgniarki szkolnej odchodzi w zapomnienie i jest marginalizowany. Od stycznia tego roku z listy chorób zakaźnych wykreślono świerzb i wszawicę. Uznano, iż nie to jest już problem. W opinii pielęgniarek szkolnych nic w tej materii się nie zmieniło od lat. Dzieci nadal z kolonii przywożą wszy. lecz nic to, najwyżej nauczyciele podniosą alarm w przypadku potrzeby w najbliższym sanepidzie
Objawy Program W Rytmie Serca. Tak Pilotażowo Leczą W Łodzi:
Przyczyny się 136 zabiegów implantacji kardiowerterów-defibrylatorów na 1 mln mieszkańców. W Łodzi, która ma świetne programy profilaktyczne i zdrowotne i fatalne wskaźniki zdrowotności mieszkańców pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć?.
Objawy Pokrzywka W Chorobach Nowotworowych:
Przyczyny problemem interdyscyplinarnym i pojawia się także w praktyce lekarza onkologa. Streszczenie artykułu „Pokrzywka w chorobach nowotworowych” (Współczesna Alergologia Info, 2010,V,1; s. 35-38 pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć?.
Objawy Przychodnie Chcą Twardych Dowodów, A Nie Oświadczeń O Ubezpieczeniu Pacjenta:
Przyczyny porozumienia Naczelnej Porady Lekarskiej i Ministerstwa Zdrowia, pacjent pojawiający się w przychodni bez dowodu ubezpieczenia zostanie bez problemu przyjęty poprzez lekarza. Wystarczy, iż w zamian pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć?.
Objawy Prof. Maria Siemionow: Przeszczep Twarzy To Ogromny Wysiłek Organizacyjny I Finansowy:
Przyczyny Siemionow W 2008 r zespół lekarzy z Cleveland Clinic przeprowadził pierwszy w Stanach Zjednoczonych przeszczep twarzy. Kierująca nim polska mikrochirurg i chirurg rekonstrukcyjny, prof. Maria pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć?.
Objawy Polskie Sztuczne Serce - Kiedy Zacznie Bić?:
Przyczyny sztucznym sercem trwają od lat. Na zdjęciu: sztuczne komory serca w 2004 roku. Niedawna wiadomość o wszczepieniu pompy osiowej wspomagającej pracę serca u 15-letniego chłopca, której dokonali pielęgniarka szkolna - czy ten zawód ma zaginąć?.

Czym jest Pielęgniarka szkolna - czy znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: