Płatnik wypomina POZ-om co to jest
Co to jest, że Płatnik wypomina POZ-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych.

Czy przydatne?

Definicja Płatnik wypomina POZ-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych w słowniku

Co to jest Płatnik wypomina POZ-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych: NFZ przeprowadził kontrolę świadczeń (7289 porad) związanych z leczeniem cukrzycy albo chorób układu krążenia udzielonych w I kwartale br. poprzez 78 świadczeniodawców POZ z całej Polski. Stwierdził, iż powyżej połowa była rozliczona niezasadnie. To pewne zaskoczenie, ponieważ w minionym roku, w październiku, wiceminister zdrowia Marek Twardowski, powołując się na poprzednie dane z NFZ, pozytywnie oceniał pracę POZ-ów zmniejszających kolejki do ekspertów diabetologów i kardiologów. Obie opinie mogą być jednak w równym stopniu uprawnione.

Nowe dane zawiera ,,wiadomość prasowa dotycząca kontroli porad udzielanych przez wzgląd na leczeniem cukrzycy albo chorób układu krążenia w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)”. Została opublikowana w środę (8 grudnia) na stronie NFZ.Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż powyżej 60% z zakwestionowanych porad zostało uznanych za niezasadne na skutek nieprzeprowadzenia badania podmiotowego i/ albo przedmiotowego. W dokumentacji medycznej brak było jakiejkolwiek wzmianki o wynikach tych badań. Pod datą wizyty odnotowano wyłącznie fakt przepisania recept.Na podstawie wpisów dokonanych w dokumentacji medycznej płatnik stwierdził, iż w prawie co czwartej rozliczonej poradzie (24,7%) faktycznym przyczyną odbytej wizyty była jednostka chorobowa / albo symptom niezwiązany z chorobą układu krążenia / albo cukrzycą. A to nie pozwala na rozliczenie rady dzięki współczynnika korygującego 3,0.

A gdzie nauka... powyżej 5% porad zostało zakwestionowanych, ponieważ brakowało wpisu w dokumentacji medycznej potwierdzającego udzielenie świadczenia. Wskutek przeprowadzonej kontroli urzędnicy NFZ zakwestionowali zasadność sprawozdania 3754 porad zapłaconych w kwietniu 2010 r. Wartość zakwestionowanych świadczeń wyniosła w sumie 34,376 tys. zł, a wartość nałożonych kar – blisko 95 tys. zł. Łączne konsekwencje finansowe kontroli wyniosły 129,3 tys. zł.W raporcie eksperci z NFZ dochodzą do konkluzji, że z informacji zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej części pacjentów (wpisy dotyczące udzielonych porad) wynikało, iż fachową opiekę nad osobami z przewlekłą chorobą układu krążenia / albo cukrzycą w rzeczywistości sprawuje doktor specjalista, a nie doktor podstawowej opieki zdrowotnej, który w toku kontynuacji procesu leczenia regularnie ogranicza się do przepisywania zaordynowanych poprzez specjalistę leków.Fundusz podkreśla, iż w żadnym opisie, znajdującym się w dokumentacji medycznej, nie znalazły się przedmioty potwierdzające prowadzenie nauki, modyfikacji stylu życia, bądź prewencji sprawowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.– Wyniki kontroli pokazują, iż aktualny sposób finansowania świadczeń udzielanych poprzez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez wzgląd na leczeniem chorób przewlekłych – układu krążenia i cukrzycy – niesie ze sobą sposobność nadużyć związanych z nadinterpretacją zapisów umowy – podsumowuje wyniki kontroli NFZ.
Przedtem ocena była pozytywnaWiceminister Marek Twardowski pod koniec października 2009 roku, a więc na kilka miesięcy przed przeprowadzeniem kontroli, w trakcie V Forum Rynku Zdrowia informował, iż wg Ministerstwa Zdrowia środki, przeznaczane na leczenie poprzez lekarzy rodzinnych pacjentów z cukrzycą i chorych kardiologicznych, są należycie wydawane. Powoływał się wówczas na dane Narodowego Funduszu Zdrowia.– Poprosiłem prezesa NFZ, tak aby sprawdził, czy pacjenci chorzy na cukrzycę / albo leczeni kardiologicznie, a więc ci, którymi w sposób wzmożony, lepszy mają opiekować się lekarze rodzinni, są także pacjentami poradni specjalistycznych – mówił Marek Twardowski. – Po porównaniu numerów PESEL pacjentów, nad którymi opiekę sprawują lekarze rodzinni i poradnie specjalistyczne, prezes podał, iż to dwie ekipy pacjentów – zapewniał.W ten sposób wiceminister Marek Twardowski odniósł się do powtarzanych obiegowych opinii, iż lekarze rodzinni leczą tych samych pacjentów, co eksperci. Z danych wynikało, iż tak nie jest. NFZ wyliczył wówczas, iż pacjenci z chorobami układu krążenia i cukrzycą, za opiekę nad którymi lekarze rodzinni są lepiej finansowani, to ekipa ok. 10 procent wszystkich pacjentów przyjmowanych w POZ. Stawka jaka przypada na takiego pacjenta jest trzykrotnie wyższa niż normalnie obowiązująca kwota kapitacyjna.

Tym wspólnie jednak padło pytane o jakość tej opieki. Tych danych
przedtem nie było.... ponieważ kontrola specyficzna Z danych NFZ wynika, iż poprzez pierwsze 6 miesięcy tego roku lekarze POZ udzielili . powyżej 18,3 mln porad związanych z leczeniem cukrzycy / albo chorób układu krążenia. NFZ skontrolował niecałe 7,3 tys. porad w I kwartale.Nawiązując do tych informacji Bożena Janicka, prezes Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego (WPZ) i członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych nie podważa wyników kontroli NFZ, lecz zwraca uwagę na jej specyfikę. – Kontrole nie są reprezentatywne dla ogólnej liczby świadczeń. Najczęściej są celowane / albo są przeprowadzane po sygnałach o nieprawidłowościach, z kolei nie to jest rutynowe sprawdzanie ogółu świadczeń – mówi w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Bożena Janicka.
Zastrzega, iż nia zapoznała się jeszcze precyzyjnie z danymi z kontroli NFZ i jest zaskoczona negatywnymi uwagami. Jej zdaniem z analiz, które do chwili obecnej Fundusz udostępniał płynęły pozytywne wnioski.– Ogólna liczba pacjentów objęta radami POZ w dziedzinie cukrzycy i chorób układu krążanie była bardzo spora. Istotnym wnioskiem z dokonywanych do chwili obecnej analiz było pomniejszenie się liczby porad w poradniach diabetologicznych i kardiologicznych – informuje nas Bożena Janicka. Kiedy bez dyskusjiWedług niej nie można poprzez pryzmat kontroli patrzeć na całość pracy jaka została wykonana w POZ.– Z jednej strony są wyniki kontroli, z drugiej korzyści jakie uzyskał cały mechanizm opieki zdrowotnej: większa liczba pacjentów objętych opieką, pomniejszenie liczby porad specjalistycznych, jak także większa liczba wykonanych badań diagnostycznych – wyjaśnia nam prezes WPZ.

Jest przekonana, iż biorąc pod uwagę tą drugą stronę analizy, jak w najwyższym stopniu zasadne i wskazane jest kontynuwanie działań w dziedzinie opieki nad pacjentami z cukrzycą i chorobami krążenia w POZ.– Tj. bardzo istotne, tak aby pacjent mógł nadal używać z rozszerzonego zakresu możliwości kontroli zdrowia, dodatkowych badań diagnostycznych, jak także ważna jest kwestia odciążenia mechanizmu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – uważa Bożena Janicka.Podkreśla fakt, iż z jej określeń dokonanych z prezesem Jackiem Paszkiewiczem wynikało, iż jeśli dane, które spływają do Funduszu, wskazują na nieprawidłowości i jakaś poradnia ma nagle bardzo wiele pacjentów z cukrzycą i chorobami krążenia, wówczas NFZ jako płatnik ma wymóg to sprawdzić i wyciągnąć skutki w przypadku nadużyć. – Tu nie ma dyskusji – stwierdza Bożena Janicka
Objawy Promienie Słoneczne Hamują Skórne Komórki Dendrytyczne U Chorych Na Łuszczycę:
Przyczyny więc leczenie słońcem, to dobrze znana sposób postępowania w łuszczycy. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób promienie słoneczne, a wśród nich raczej promieniowanie UV, przyczyniają się do klinicznej płatnik wypomina poz-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych.
Objawy Profilaktyka Zakażeń Wirusem RS: W Lutym Początek Rokowań Ze Szpitalami:
Przyczyny Centrali NFZ wpłynął lista 33 ośrodków, wyłonionych poprzez zespół do spraw profilaktyki paliwizumabem, do podania wcześniakom tego preparatu w ramach programu zdrowotnego Profilaktyka zakażeń płatnik wypomina poz-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych.
Objawy Polskie Krwiodawstwo Idzie Jak Burza:
Przyczyny czterech lat ogólna liczba dawców krwi w Polsce powiększyła się o powyżej 150 tys. i w 2009 roku wynosiła 688 060. Ok. 10-procentowy przyrost z 2009 r. utrzymał się także w pierwszych czterech płatnik wypomina poz-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych.
Objawy Promile Na Dyżurze: Ilu Polskich Lekarzy Zmaga Się Z Uzależnieniem Od Alkoholu?:
Przyczyny zainteresowany nie rozumie, iż potrzebuje pomocy i uważa, iż najlepiej pomoże sobie sam. Nareszcie jest lekarzem... Blisko 2,2 promila alkoholu w organizmie miał doktor, który w kwietniu br. pełnił płatnik wypomina poz-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych.
Objawy Plan Porodu: Lista Pobożnych Życzeń Czy Nowe Standardy Na Porodówkach?:
Przyczyny rodzące mogą w większym zakresie decydować o przebiegu porodu. Wybierając się do szpitala powinny zabrać ze sobą tak zwany plan porodu, gdzie określą własne preferencje, między innymi w kwestii płatnik wypomina poz-om jakość leczenia cukrzycy i chorób kardiologicznych.

Czym jest Płatnik wypomina POZ-om znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: