Po tragedii w Krynicy: czy co to jest
Co to jest, że Po tragedii w Krynicy: czy ustawa o ratownictwie medycznym chroni pacjentów.

Czy przydatne?

Definicja Po tragedii w Krynicy: czy ustawa o ratownictwie medycznym chroni pacjentów? w słowniku

Co to jest: Dyżurująca karetka pogotowia może transportować pacjenta z miejsca zdarzenia do szpitala, nie może jednak przewieść chorego z jednego szpitala do drugiego. - To wadliwość mechanizmu - mówią dyrektorzy lecznic w Toruniu.

W najwyższym stopniu dramatycznie ilustruje tę sytuację niedawny wypadek kolonisty w Krynicy. Dziecka nie powiodło się uratować, ponieważ zbyt późno rozpoczęto jego transport do szpitala o wyższym stopniu referencyjności. Dyspozytorka zgodnie prawem nie zezwalała na wyjazd jedynej karetki poza granice powiatu. - Ustawa, która weszła w życie z początkiem tego roku nie zapewnia pacjentom całkowitej ochrony – przekonują dyrektorzy placówek.
Dlatego, by w Toruniu można było przewozić pacjentów między placówkami, zarządzający nimi dyrektorzy utrzymują za powyżej 90 tys. złotych miesięcznie karetkę pogotowia. Nie kryją, iż to nie zapewni całkowitej ochrony. Argumentują, iż w razie gdy choćby dwóch pacjentów w tym samym czasie potrzebowało transportu, to jeden z nich musi czekać – rodzi się jednak pytanie czy będzie mógł czekać?
Na utrzymanie karetki placówki nie otrzymują środków z NFZ-etu. Muszą je wygospodarować ze swych budżetów.

Na całe szczęście w Toruniu do przetargu zgłosiło się pogotowie, lecz co w razie mniejszych miejscowości, gdzie na przykład pogotowie nie ma wystarczającego taboru aby świadczyć usługi szpitalom.
Interpretacja zapisów ustawy o systemie ratownictwa medycznego w sprawie dotyczącej finansowania transportu pomiędzy szpitalami budzi wątpliwości. Zdaniem posła Macieja Orzechowskiego z komisji zdrowia wysłanie karetki do odległego, właściwego szpitala w razie zagrożenia życia nie skutkowałoby karą. Innego zdania jest Henryk Wróbel dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Toruniu. W jego opinii byłoby to łamanie prawa.
Dlatego Orzechowski zapewnia, iż zwróci się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą wyjaśniania wszelkich wątpliwości wynikających z zapisów prawnych. Zaznacza równocześnie, iż jeśli regulaminy naprawdę uniemożliwiają pełną ochronę życia ludzkiego, to posłowie poczynią kroki mające na celu zmiany systemowe

Czym jest Po tragedii w Krynicy: czy znaczenie w Słownik medycyny P .