POChP dopada przede co to jest
Co to jest, że POChP dopada przede wszystkim palaczy. Niestety - coraz młodszych.. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja POChP dopada przede wszystkim palaczy. Niestety - coraz młodszych. w słowniku

Co to jest POChP dopada przede wszystkim palaczy. Niestety - coraz młodszych.: Prawda brzmi dramatycznie: niemal co piąty palacz zachoruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ta dolegliwość jest czwartą powodem zgonów w Polsce! Badania wykonane w Warszawie w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc i przeprowadzone poprzez zespół zabrzańskiej Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Śląskiej Akademii Medycznej dowiodły, iż dolegliwość występuje u powyżej 10 procent osób ponad 18 roku życia. Liczba chorych rośnie. Pewną szansą na z a h a m o w a n i e tego niekorzystnego trendu są bezpłatne dla pacjentów badania spirometryczne, zakontraktowane i wykonywane w placówkach podstawowej opieki w ramach programu wczesnego wykrywania POChP.

- Uważam, iż lekarze korzystając z tych możliwości powinni uważniej przyjrzeć się swoim pacjentom zgłaszającym częste przeziębienia, szczególnie młodszym, palącym papierosy albo narażonym w miejscu pracy na zanieczyszczenia środowiskowe - sugeruje prof. Jerzy Kozielski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu, prezes Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. - W ogóle jestem zdania, iż badanie spirometryczne przy duszności wysiłkowej, nie mówiąc o duszności spoczynkowej, powinno być tak samo priorytetowo traktowane jak badanie EKG, standardowo zlecane przy bólu w klatce piersiowej - dodaje prof..
Podstępna obturacja
POChP dopada w pierwszej kolejności palaczy i to niestety coraz młodszych, w ogóle już nierzadko przed 40 rokiem życia. Czynnikiem ryzyka są także częste, nie leczone infekcje wirusowe w dzieciństwie i predyspozycje przekazane poprzez rodziców i bierne palenie. Czasami na POChP chorują także osoby narażone na wdychanie pyłów, gazów i drażniących par w miejscu pracy. Pod wpływem czynników drażniących dochodzi do przewlekłego procesu zapalnego w drzewie oskrzelowym - nadmiernego wydzielania śluzu, zubożenia nabłonka w rzęski. Doprowadza to do zaburzeń oczyszczania oskrzeli, gdzie zalega wydzielina łatwo ulegająca nadkażeniu. Dodatkowo podrażnienie nabłonka dróg oddechowych skutkuje napływanie leukocytów, a te, rozpadając się, wydzielają czynniki niszczące miąższ płucny. Napięcie nerwowe ściany mięśniówki także jest większe, co wspólnie z zapalnym obrzękiem nabłonka i zaleganiem śluzu zawęża oskrzela. To zwężenie ustala się jako obturację.

Na początku zadyszka
Wspomniany stan zapalny niszczy także struktury sprężyste płuc. Następstwem jest rozedma. - Oskrzela zawieszone są na włóknach sprężystych - wyjaśnia obrazowo prof. Jerzy Kozielski. - Przy wdechu oskrzela się poszerzają, w fazie wydechu - zmniejszają. U chorego na POChP przy wydechu zapadają się, szczególnie oskrzela obwodowe. Powstaje system pułapki powietrznej. W badaniu wygląda to tak, iż czym ktoś głębiej oddycha, tym więcej zostaje powietrza w płucach. Płuco jest rozdęte, a powietrze nie jest w stanie wydostać się na zewnątrz. Prowadzi to do zaburzeń wentylacji. Powstaje niewydolność oddechowa. dolegliwość bardzo regularnie nie jest zdiagnozowana, a wykrywa się ją zwykle przypadkowo, szczególnie wśród osób młodych, gdyż u nich symptomy kliniczne (poranny kaszel, zadyszka) rzadziej występują nawet wtedy, gdy mają już obturację. Ich organizm jest jeszcze w stanie zrekompensować występujące zaburzenia. Tłumaczą sobie: "Mam duszność, ponieważ biegłem do autobusu, mam poranny kaszel, ponieważ paliłem. U nich symptomy mogą się nasilać w trakcie przeziębień.
Proszę bez pesymizmu
U pacjenta z POChP obturacja jest nieodwracalna, lecz rokowania w dużej mierze zależą od tego, jak spore są jeszcze rezerwy w płucach. - Walczę z pesymizmem wśród lekarzy, którzy twierdzą, iż u pacjenta z tą chorobą już mało można zrobić - wyjaśnia prof. Jerzy Kozielski. - Nam zależy na wykryciu inicjalnych postaci dolegliwości. Wtedy poprzez właściwe prowadzenie pacjenta (choćby działania antytytoniowe) można zapobiec szybkiemu spadkowi czynności płuc, aczkolwiek dolegliwość będzie postępować. Wiemy, iż jeżeli ktoś pali i przerywa palenie w 25-30 roku życia, to w relacji do rówieśnika w 70. roku życia, któremu nadal smakuje dym tytoniowy, żyje ok. 10 lat dłużej. spore znaczenie w leczeniu i postępowaniu z chorym na POChP ma wiedza o tym, iż powstające w drzewie oskrzelowym substancje zapalne dostają się do krwioobiegu powodując uszkodzenie wielu narządów. Wpływają na mięśnie szkieletowe - chorzy tracą na wadze, masa mięśniowa spada. Stosunkowo postępu dolegliwości, coraz częściej siadają na fotelu, coraz częściej leżą w łóżku. U pacjenta tworzy się błędna spirala niemocy; mało się ruszając -pogłębia własną chorobę. Lekarze eksperci uważają, iż nawet chorzy leżący w szpitalu na skutek POChP już w 2-3 dobie po rozpoczęciu leczenia powinni być rehabilitowani, na przykład ruszać kończynami. Leczonym ambulatoryjnie, wysiłek tym bardziej ma wyjść na zdrowie.
Oddech do rehabilitacji
- Ja radzę pacjentom, nawet poddawanym tlenoterapii, spacery zamiast siedzenia w fotelu - wyjaśnia prof. Kozielski, który jest autorem ogólnopolskiego programu rehabilitacji oddechu. - Trening siłowy z niewielkimi obciążnikami także jest bardzo korzystny. U osób z ciężką postacią POChP, sukces pojawia się po 6 miesiącach. Tak prowadzona rehabilitacja wspomaga terapię lekową. Przy wartościowaniu skuteczności leków używanych w leczeniu POChP, eksperci uwzględniają w pierwszej kolejności sposobność prowadzenia terapii, która w najwyższym stopniu w okresie oddala stworzenie inwalidztwa oddechowego. - Z tego punktu widzenia najistotniejszym kryterium wydaje się być sposobność pomniejszenia częstości występowania zaostrzeń, ponieważ każde zaostrzenie skutkuje progresję dolegliwości. Tych zaostrzeń, poważnie chory pacjent ma średnio ponad dwóch rocznie. Każde z nich skutkuje, iż w szybszym czasie pacjent traci funkcję płuc - mówi prof. Kozielski.
Pułapka trochę mniej groźna
Rozwój, jaki w leczeniu POChP zarysował się w ostatnich latach, dotyczy raczej leków poprawiających drożność oskrzeli. Wprowadzono preparaty łączone, tzn. długodziałający beta-mimetyk rozszerzający oskrzela w jednej dawce ze sterydem. Nowe beta-mimetyki stymulują rzęski do większego ruchu. Nowej generacji cholinotyki także lepiej udrożniają oskrzela - zmniejszają napięcie mięśniowe. Takie działanie leków skutkuje, iż redukowany jest system pułapki powietrznej, dzięki czemu poprawia się wydolność oddechowa chorego. Są już w badaniach klinicznych leki wpływające na różne fazy procesu zapalnego, Nie wygaszają co prawda tego procesu, lecz go hamują. Niestety, najnowszej generacji leki są zbyt drogie dla pacjentów.
Co się opłaca
Inicjalne wykrycie POChP i rzucenie palenia jest jednak idealną terapią, jaką do chwili obecnej wymyślono. Również z przyczyn ekonomicznych. W polskich klinikach trwa właśnie badanie wydatków leczenia pacjentów z POChP. Pełne wyniki będą znane w styczniu 2006 roku. Leczenie miesięczna w momencie stabilnym dolegliwości wymaga wydatkowania od 500 do 600 zł. Przy zaostrzeniach, wydatek leczenia jest wielokrotnie wyższy. Dla porównania: aparat do badań spirometrycznych kosztuje około 5 tys. zł, wykonanie badania - kilkanaście złotych
Objawy Podstawowa Opieka Zdrowotna Radzi Sobie Nieźle, Ale Jeszcze Wiele Trzeba Poprawić:
Przyczyny ma być strażnikiem bramy mechanizmu ochrony zdrowia. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ), to niewątpliwie podstawa całego mechanizmu ochrony zdrowia. W tym obszarze opieki nad pacjentem mamy coraz pochp dopada przede wszystkim palaczy. niestety - coraz młodszych..
Objawy Pradaxa: Informować, Nie Straszyć:
Przyczyny do spraw Leków (EMA) wydała dodatkowe rekomendacje dotyczące bezpiecznego stosowania eteksylanu dabigatranu (Pradaxa) w zarejestrowanych wskazaniach. Względy bezpieczeństwa podjęto po zgłoszeniu pochp dopada przede wszystkim palaczy. niestety - coraz młodszych..
Objawy Profilaktyka Zakażeń Wirusem RS: W Lutym Początek Rokowań Ze Szpitalami:
Przyczyny Centrali NFZ wpłynął lista 33 ośrodków, wyłonionych poprzez zespół do spraw profilaktyki paliwizumabem, do podania wcześniakom tego preparatu w ramach programu zdrowotnego Profilaktyka zakażeń pochp dopada przede wszystkim palaczy. niestety - coraz młodszych..
Objawy Pediatrzy Chcą Leczyć Przewlekle Chorą Młodzież Nawet Po Osiemnastce:
Przyczyny opieki zdrowotnej - biorąc pod uwagę wiek pacjenta - podzielony jest na dwa obszary: pediatrię i internę. Przejście pacjenta z jednego do drugiego wyznacza nieuchronnie data 18-tych urodzin. Lekarze pochp dopada przede wszystkim palaczy. niestety - coraz młodszych..
Objawy Programy Lekowe Zastąpią Terapeutyczne Programy Zdrowotne - Potencjalne Zagrożenia Wynikające Z Ustawy Refundacyjnej:
Przyczyny r. terapeutyczne programy zdrowotne przestają obowiązywać. Będzie to następstwo wejścia w życie ustawy refundacyjnej. Ustawa pozwala równocześnie na dalsze leczenie w ramach obowiązujących aktualnie pochp dopada przede wszystkim palaczy. niestety - coraz młodszych..

Czym jest POChP dopada przede wszystkim znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: