Pokrzywka w chorobach co to jest
Co to jest, że Pokrzywka w chorobach nowotworowych. Definicja: Pokrzywka jest problemem.

Czy przydatne?

Definicja Pokrzywka w chorobach nowotworowych w słowniku

Co to jest: Pokrzywka jest problemem interdyscyplinarnym i pojawia się także w praktyce lekarza onkologa.

Streszczenie artykułu „Pokrzywka w chorobach nowotworowych” (Współczesna Alergologia Info, 2010,V,1; s. 35-38):Doniesienia piśmiennictwa pokazują, że pokrzywka może towarzyszyć nowotworom złośliwym w charakterze rewelatora dolegliwości, jej objawu, a również być rezultatem długiej i regularnie obarczonej zróżnicowaną toksycznością terapii onkologicznej. Pokrzywka zdecydowanie częściej wydaje się być konsekwencją terapii onkologicznej, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z chemioterapią, radioterapią czy leczeniem wspomagającym niż rewelatorem dolegliwości nowotworowej. Będąc rewelatorem dolegliwości nowotworowej, częściej ma charakter przewlekły, w razie terapii – ostry. Patomechanizm pokrzywki, podobnie jak zresztą innych schorzeń alergicznych, w sytuacjach dotyczących sytuacji onkologicznych nie jest znany. Istnieją dyskretne opisy w poezji, pokazujące, że pokrzywka może powstawać u osób, u których toczą się mechanizmy nowotworowe, regularnie o przewlekłym charakterze, którym natomiast „przy okazji” towarzyszą mechanizmy zapalne. Związek między pokrzywką a chorobą nowotworową nie został jednoznacznie potwierdzony.Cały artykuł na stronie: http://alergologiainfo.pl/pl/articles/vol/236

Czym jest Pokrzywka w chorobach znaczenie w Słownik medycyny P .