Polemika w sprawie (nie co to jest
Co to jest, że Polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą.

Czy przydatne?

Definicja Polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą w słowniku

Co to jest Polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą: Publiczny szpital nie może pobierać opłat między innymi za znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie bez wskazań medycznych - taka interpretacja wynikająca z niedawnego raportu NIK ciągle wzbudza kontrowersje.

W portalu rynekzdrowia.pl z raportem NIK polemizują: mec. Paulina Kieszkowska-Knapik z kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy i Katarzyna Sabiłło, prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae.***Interpretacja zakazująca szpitalom publicznym pobierania żadnych opłat jest wadliwa prawnie, gdyż narusza konstytucyjne prawo każdego do ochrony zdrowia, pomijając oczywisty fakt, że powszechne ubezpieczenie zdrowotne ma granice ilościowe, jakościowe i co do jego zakresuW marcu br. Fundacja Lege Pharmaciae przygotowała opinię prawną, z której wynika, że już aktualnie bez zmiany prawa SPZOZ-y mogą pobierać koszty za świadczenia spoza kontraktu z NFZ. Opinia ta została przekazana do NIK. Jednak raport NIK: „wiadomość o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych” świadczy o tym, że błędna, niekonstytucyjna i społecznie szkodliwa interpretacja jest nadal utrzymywana. Raport, oparty na takiej interpretacji, sam jest obciążony różnymi błędami. Oprócz tego, jego konkluzje dotyczą nieistniejącego już stanu prawnego, nie powinny więc mieć wpływu na obecną sytuację pacjentek.1. Brak prawidłowej interpretacji regulaminów konstytucyjnychNIK wydaje się nie zauważać, iż art. 68 Konstytucji nie zawiera jedynie ust. 2, gdzie mowa o równym prawie do świadczeń „państwowych”, lecz zawiera w pierwszej kolejności bezwarunkowy zapis art. 68 ust. 1: „Każdy ma prawo do ochrony swojego zdrowia”. Prawem pacjenta jest więc dostęp do wszystkich świadczeń, tak tych gwarantowanych – bezpłatnych, jak i tych niegwarantowanych, z których mamy prawo używać odpłatnie. Kobieta działając w porozumieniu ze swoim lekarzem ma więc prawo chcieć rodzić ze znieczuleniem, niezależnie od tego, czy NFZ to znieczulenie finansuje, czy nie. W imię fałszywie pojętej równości w "niedostępie" do znieczulenia, NIK zakazuje praktyk realizujących uprawnienia konstytucyjne rodzących kobiet. To właśnie taka interpretacja narusza Konstytucję. O ile gdyż Kraj wedle art. 68 ust. 2 Konstytucji ma prawo ograniczyć finansowane poprzez siebie świadczenia w ustawie, o tyle bezwarunkowy ust. 1 umożliwia obywatelom realizację ich prawa do ochrony zdrowia między innymi przez wnoszenie opłat za świadczenia niegwarantowane w rzeczywistości poprzez Kraj. Kraj zaś, zamiast blokować dostęp do takich świadczeń, powinno ułatwiać do nich dostęp.Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, iż istotą dobrze działającego mechanizmu ochrony zdrowia jest jego realność, a nie bezpłatność.
2. Brak odniesienia do rzeczywistego zakresu i dostępności świadczeń gwarantowanychNIK twierdząc, iż szpital nie może sprzedać pacjentce znieczulenia pomija milczeniem fundamentalne pytanie: jaki jest realny zakres świadczeń okołoporodowych gwarantowanych poprzez NFZ? Otóż co do zasady, znieczulenia nie ma w „koszyku”, wyjąwszy zdefiniowane przypadki medyczne. Gdyby znieczulenie było co do zasady finansowane poprzez NFZ, a mimo to szpitale pobierały za nie opłatę, NIK miałby rację – szpitale bezpodstawnie brałyby dwie koszty za to samo świadczenie, co rzeczywiście jest prawnie zabronione. Jeżeli jednak znieczulenie nie jest finansowane poprzez NFZ, to zakaz pobierania opłat poprzez szpital znaczy de facto skazanie pacjentek SPZOZ-ów na rodzenie bez znieczulenia, co narusza ich fundamentalne prawo konstytucyjne. 3. Brak odniesienia do aktualnego porządku prawnego a więc „koszyka pozytywnego”Raport NIK jest z marca br., lecz dotyczy okresu do połowy 2009. W styczniu 2010 r. weszła w życie tak zwany ustawa koszykowa, odwracając koncepcję koszyka. Jeszcze w 2009 r. gwarantowane było to, co było wyłączone w ustawę. Od początku 2010. należy nam się tylko to, co jest w wymienione w rozporządzeniach MZ. aktualnie więc brak wskazania objęcia znieczulenia finansowaniem porodu jako takiego znaczy, iż nie ono jest co do zasady finansowane ergo może być za nie pobierana zapłata. Gdyby więc nawet uznać, iż NIK miał rację w ocenie stanu prawnego co do badanego okresu, to i tak jego konkluzje są już nieaktualne i nie mogą oznaczać rezygnacji szpitali z udzielania płatnego znieczulenia.4. Brak zasady równości usługodawców i ubezpieczonychJeżeli szpital nie dostaje pieniędzy z NFZ na dane świadczenia, to nie ma przeszkód prawnych, by pobierał za nie koszty. Zakazując pobierania takich opłat różnicuje się bez powodu zarówno same placówki – publiczne i niepubliczne – jak i ubezpieczonych. W ZOZ-ie publicznym nie mogą oni wnieść koszty za świadczenia spoza kontraktu z NFZ, na przykład znieczulić się, a w niepublicznym mogą. Co ważne, ubezpieczeni regularnie nie zdają sobie kwestie, jaki jest status danego ośrodka i powiązane z tym negatywne dla nich różnice. I tak to wśród obrońców praw konstytucyjnych dochodzi do masowego naruszenia prawa pacjentek do ochrony ich zdrowia.Paulina Kieszkowska-KnapikPartner, Baker & McKenzie Gruszczyński i WspólnicyKatarzyna SabiłłoPrezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae
Objawy Problemy Z Jednym Przetargiem: Same Aparaty PET, Nawet W Sieci, To Nie Wszystko:
Przyczyny Królicki, krajowy konsultant w zakresie medycyny nuklearnej W maju Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów programu Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą.
Objawy Pochówek Dzieci Martwo Urodzonych: Jak Godnie Przygotować Takie Pożegnania:
Przyczyny postanowiono przed Dniem Wszystkich Świętych pochować na cmentarzu parafialnym ciała dzieci martwo urodzonych, których bliscy nie zdecydowali się na organizację pogrzebu. Ceremonia jest inicjatywą polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą.
Objawy Polskie Sztuczne Serce - Kiedy Zacznie Bić?:
Przyczyny sztucznym sercem trwają od lat. Na zdjęciu: sztuczne komory serca w 2004 roku. Niedawna wiadomość o wszczepieniu pompy osiowej wspomagającej pracę serca u 15-letniego chłopca, której dokonali polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą.
Objawy Pomyłka We Wpisie Do Karty Pacjenta Przyczyną Wycięcia Zdrowej Nerki. Uczymy Się Na Błędach...:
Przyczyny cały zespół operujący będzie musiał potwierdzić na głos, jaki zabieg wykonuje. Znane są już wyniki raportu komisji badającej sprawę błędu lekarskiego, polegającego na wycięciu zdrowej nerki, zamiast polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą.
Objawy Podlaskie: Kontraktowanie Rehabilitacji Na Cenzurowanym, Protest Przed Siedzibą Funduszu:
Przyczyny pracowników szpitali, związkowców i pacjentów protestowało we wtorek (13 grudnia) przed siedzibą Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przeciw konkursowym rozstrzygnięciom Funduszu na polemika w sprawie (nie)pobierania opłat, czyli znieczulenie wylane z kąpielą.

Czym jest Polemika w sprawie (nie znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: