Pomyłka we wpie do karty co to jest
Co to jest Pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. Uczymy się na.

Czy przydatne?

Definicja Pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. Uczymy się na błędach... w słowniku

Co to jest Pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. Uczymy się na błędach...: Tuż przed zabiegiem cały zespół operujący będzie musiał potwierdzić na głos, jaki zabieg wykonuje.
Znane są już wyniki raportu komisji badającej sprawę błędu lekarskiego, polegającego na wycięciu zdrowej nerki, zamiast tej zaatakowanej poprzez nowotwór. Jak powiedział wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk, błąd został popełniony 30 czerwca, w trakcie tworzenia historii dolegliwości w poradni przy Klinice Onkologicznej na ul. Wawelskiej. Po tym wypadku ministerstwo opublikuje dla szpitali zalecenie dotyczące bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych.

- Chirurg, który przyjmował pacjenta a następnie go operował, pomylił się wpisując do karty pacjenta wyniki badań. Pomimo, iż miał poprawnie opisane badanie, pomyłkowo wpisał "chory skierowany z rozpoznaniem guza nerki prawej" zamiast lewej - wyjaśnia Andrzej Włodarczyk.W rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl wiceminister podkreślił, iż w polskich szpitalach brakuje nawyku kontroli całej dokumentacji medycznej. Każdy doktor, poprzez którego ręce przeszła historia dolegliwości pacjenta czytał wpisy dokonane poprzez innych lekarzy na temat stanu zdrowia chorego, lecz nikt nie spojrzał w opis wyniku tomografii komputerowej, który chory dostarczył. Co dalej z pacjentem?Historia chorego rozpoczyna się 28 czerwca. W tym dniu trafił on do Szpitala Kolejowego w Pruszkowie na tomografię komputerową jamy brzusznej. W czasie badania operator poprawnie rozpoznała guza nerki, zlokalizowanego na lewym narządzie. Taki także opis dołączyła do badania. Z rezultatami badań chory zgłosił się na planowaną operację usunięcia lewej nerki do Kliniki Chirurgicznej w Warszawie na ul. Wawelskiej, należącej do Centrum Onkologii - Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Tu 30 czerwca przy przepisywaniu wyników do karty pacjenta nastąpiła feralna pomyłka, w skutku której choremu wycięto zdrowa nerkę. - W niedzielę chory zostanie przyjęty do jednej z klinik urologicznych poza Centrum Onkologii. Tutaj we wtorek przejdzie zabieg laparoskopowego usunięcia części nerki zaatakowanej poprzez nowotwór – powiedział prof. Wojciech Rowiński. Dr Zbigniew Nowecki, pełniący wymagania dyrektora do spraw lecznictwa w Centrum Onkologii dodał, iż chory będzie leczony na urologii, gdyż oddział ten, jeżeli zaistnieje taka koniecznośc daje szansę na natychmiastowe poddanie chorego czasowej dializoterapii. - Pacjent zostanie także objęty całościową opieka onkologiczną, urologiczna i nefrologiczną - podsumował Nowecki. Będą zaostrzone procedury Bezpośrednio po zdarzeniu Ministerstwo Zdrowia podjęło działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych. Z inicjatywy resortu już w przyszłym miesiącu zostanie opublikowane zalecenie  dla szpitali w  całej Polsce, by wdrożyły one specjalną kartę pacjenta. Jak powiedział wiceminister Andrzej Włodarczyk, na razie będą to zalecenia, gdzie zostanie omówione krok po kroku, jak należy postępować,   by uniknąc pomyłek na chirurgii. – Do historii dolegliwości pacjenta zostanie dołączona specjalna karta kontrolna. Na tej karcie, każdy doktor po wykonaniu wszelkich zaleceń tzn. przejrzeniu wyników badań, skontrolowaniu wpisów, sprawdzeniu czy karta należy do tego chorego, będzie dodatkowo czytelnie się podpisywał – wyjaśnia Włodarczyk. – Również na sali operacyjnej będą zaostrzone procedury. Na początku anestezjolog przed operacją sprawdzi a następnie wpisze na karcie dane pacjenta, jego imię, nazwisko, nazwę zabiegu, miejsce operowane. Później tuż przed zabiegiem cały zespół operujący będzie musiał sprawdzi prawidłowość zabiegu i potwierdzić na głos, jaki zabieg wykonuje. W karcie będzie także wyróżnione markerem pole operacyjne – dodaje. Wiceminister Włodarczyk zapowiada także konieczność wprowadzenia nowelizacji w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku. – Ministerstwu zależy na tym,    by zasadę stosowania karty kontrolnej na oddziałach chirurgii wprowadzić obowiązkowo a nie obligatoryjnie. A to będzie możliwe dopiero po zmianie w ustawie, która dopuści wydanie stosownego rozporządzenia dotyczącego tej zasady – zaznacza Andrzej Włodarczyk. Dlaczego tak późno Karta kontrolna nie jest niczym nowym. Od lat służąca jest w powyżej 100 tys. szpitali na całym  świecie. Akceptuje ją również Światowa Organizacja Zdrowia. W państwach, gdzie została przyjęta ryzyko błędów zmniejszyło się o powyżej 33 proc, a ryzyko śmierci pacjenta o 50 procent Prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy w zakresie transplantologii klinicznej, mówi iż od kilku lat do stosowania takiej karty w Polsce zachęca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. - Wystosowało ono zaproszenie do szpitali,     by te wdrożyły u siebie na oddziałach okołooperacyjną kartę kontrolną. Jej wzór centrum zamieściło na swojej stronie – wyjaśnia prof. Rowiński. – Niestety do dziś kartę tą wdrożyło jedynie 10 szpitali w państwie – dodaje. Kartę Okołooperacyjną opracowało WHO po konsultacjach z chirurgami, anestezjologami, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi i przedstawicielami pacjentów. Jej wykorzystywanie nie jest obligatoryjne, jednak jest rekomendowana jako narzędzie wykorzystywane klinicystom zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwych do uniknięcia zgonów i powikłań. Karta ta właśnie poprzez CMJ została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce. Jej pilotaż przeprowadzono w pięciu szpitalach: w Publicznym Specjalistycznym ZOZ-ie Szpital im. dr L. Błażka w Inowrocławiu, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, w ZOZ-ie w Suchej Beskidzkiej, w Centrum Medycznym Damiana Sp. Z.o.o.  w Warszawie i w Medicover Szpital w Warszawie. Wina i kara Zewnętrzna komisja badająca okoliczności błędu medycznego znalazła miejsce i osobę odpowiedzialna za pomyłkę. To, czy zostanie ona ukarana i ewentualnie w jaki sposób zależy od prokuratury i sądu lekarskiego, do którego złożył doniesienie ówczesny dyr. Centrum Onkologii, prof. Maciej Krzakowski. Zdaniem dr Wojciecha Łęckiego, przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego, bez wszczęcia całej procedury wyjaśniającej trudno mówic o tym jaki wymiar kary może przysługiwac  lekarzowi, który dokonał błędnego wpisu w karcie pacjenta tworząc jego historie dolegliwości. – Nasza ustawa nie kwalifikuje wykroczeń które doktor dokonał i nie przypisuje do danego wykroczenia konkretnej kary, tak, jak tj. w Kodeksie Karnym.  Katalog sankcji karnych przewiduje siedem kar, od upomnienia, przez naganę, karę pieniężną, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych, ograniczenie zakresu czynności lekarskich na przykład zakaz przyjmowania pacjentów ambulatoryjnie bez nadzoru, zawieszenie prawa wykonywania czynności, aż po zakaz wykonywania czynności lekarskich – wyjaśnia Łęcki. Kara ta jednak nie tyle zależy od wielkości przewinienia, lecz od innych czynników towarzyszących. - jeżeli jest stwierdzone przewinienie lekarskie, to sąd patrzy na początku na jego konsekwencje, następnie ocenia zachowanie lekarza po dokonaniu przewinienia, sprawdza czy to jest jego pierwsze czy następne zaniedbanie, czy to jest zwyczajny błąd pisarski czy omyłkowy wpis celowy - mówi Wojciech Łęcki. Ostrożnie z dokumentacją- Jeśli wina jest nieumyślna a doktor robi wszystko,      by naprawic szkodę, stara się zminimalizowac konsekwencje swojego błędu, to ta kara będzie niższa niż w sytuacji osoby, która jest na przykład recydywistą w sądzie lekarskim, lub także działała z niskich pobudek - dodaje. Jak stwierdza w rozmowie z nami dr Łęcki, w jego doczuciu kara dla lekarza, który pomylił się przy wpisie nie musi być wysoka: - doktor dokonał błędnego wpisu do karty pacjenta przepisując wyniki lekarskie i w rezultacie doszło do nieprawidłowego leczenia. Jednak leczenie ma szansę zakończyc się pomyślnie, a doktor nie zrobił tego celowe, tylko popełnił błąd pisarski.kwestia przed sądem lekarskim może w tym wypadku zakończyć się raczej upomnieniem albo naganą. Chodzi tu o przewinienie z zakresu kodeksu etyki lekarskiej, mówiące o tym, iż doktor powinien zachować należytą staranność przy wykonywaniu czynności lekarskich. Nie zachował gdyż niestarannie prowadził dokumentację
Objawy Polscy Lekarze Nadużywają Zabiegu Nacinania Krocza Przy Porodzie?:
Przyczyny Radowicki Prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w zakresie położnictwa i ginekologii, przestrzega przed statystykami, które miałyby dowodzić, iż położnicy nagminnie stosują nacinanie krocza u pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. uczymy się na błędach... co znaczy.
Objawy Program Leczenia RZS/MIZS - Propozycje Zmian Do Rozporządzenia:
Przyczyny 2011r. można przesyłać do Ministerstwa Zdrowia uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Jednym z nich jest pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. uczymy się na błędach... krzyżówka.
Objawy Postawa Ciała A Zespoły Bólowe Kręgosłupa:
Przyczyny streszczenie artykułu Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa (Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, styczeń 2011; vol. 13). Niepoprawna postawa ciała między innymi zaburza symetrię rozkładu sił pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. uczymy się na błędach... co to jest.
Objawy Pediatrzy I Lekarze Rodzinni - Dyskusja O Tym, Kto Skuteczniej Leczy Dzieci:
Przyczyny Pediatryczne obchodzi 100 lat istnienia. Średnia wieku jego członków nie odbiega od średniej wieku (58 lat) statystycznego polskiego pediatry. PTP w alarmującym liście otwartym do ministra zdrowia pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. uczymy się na błędach... słownik.
Objawy Prof. Jan Zieliński, Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc W Warszawie: Do Siedmiu Razy Sztuka:
Przyczyny profilaktyki POChP badaniom spirometrycznym jest poddawanych co roku od 150 do 200 tys. osób z gatunku ryzyka. Przebadanie co roku 300 tys. palaczy dałoby pośrodku 10 lat szansę dotarcia do pomyłka we wpisie do karty pacjenta przyczyną wycięcia zdrowej nerki. uczymy się na błędach... czym jest.

Czym jest Pomyłka we wpisie do karty znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: