Postawa ciała a zespoły co to jest
Co to jest, że Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa. Definicja: Streszczenie streszczenie.

Czy przydatne?

Definicja Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa w słowniku

Co to jest: Streszczenie streszczenie artykułu "Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa" (Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, styczeń 2011; vol. 13).

Niepoprawna postawa ciała między innymi zaburza symetrię rozkładu sił ściskających i rozciągających działających po obu stronach osi ciała i skutkuje pojawienie się niekorzystnych sił ścinających. Niekorzystnie także zmieniają się momenty obrotowe sił mięśni antygrawitacyjnych. Może to prowadzić do rozwoju tak zwany zespołu przeciążeń powolnych, ciasnoty otworów międzykręgowych, ucisku na korzenie nerwowe i rozwoju zespołów bólowych. W patogenezie tych ostatnich nie bez znaczenia jest wykonywanie rozmaitych czynności zawodowych w nieergonomicznych pozycjach. Celem pracy jest pokazanie związku między występowaniem zespołów bólowych kręgosłupa a jakością postawy ciała, w tym w kontekście ergonomii pracy.Materiał i sposoby. Badaniami objęto 125 osób, w tym 39 osób dorosłych, u których w wieku rozwojowym rozpoznano skoliozę i 39 położnych i 47 fizjoterapeutów. U wszystkich oceniono postawę ciała, a u położnych i fizjoterapeutów oceniano układ ciała w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Do oceny częstości i stopnia natężenia bólu posłużono się schematem Jacksona i Moskowitza. Wyniki badań. Okazało się, iż powyżej 80% badanych skarży się na choroby bólowe kręgosłupa. Najczęściej były to choroby występujące okresowo, w odcinku lędźwiowym. Występowanie bólu nie zależało bezpośrednio od tego, jakiego rodzaju nieprawidłowości układu kręgosłupa przeważały w pozycji roboczej, ani od jakości postawy położnych i fizjoterapeutów. choroby te odnotowano także u około 85% osób z przedtem rozpoznaną skoliozą.Wnioski. Niepoprawna postawa ciała (a w szczególności skolioza) usposabia do występowania choroby bólowych. Sprzyja temu także wykonywanie czynności zawodowych w nieergonomicznych pozycjach. Więcej: www.ortopedia.com.pl/

Czym jest Postawa ciała a zespoły znaczenie w Słownik medycyny P .