Pozytywna rekomendacja dla co to jest
Co to jest, że Pozytywna rekomendacja dla leku na białaczkę. Definicja: Mimo wysokiej ceny.

Czy przydatne?

Definicja Pozytywna rekomendacja dla leku na białaczkę w słowniku

Co to jest: Mimo wysokiej ceny, dazatynib (sprycel) we wskazaniu na białaczkę limfatyczną, uzyskał jednogłośnie pozytywną rekomendację Porady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

– Lek jest efektywny i daje chorym szansę przeżycia kilku lat, a więc dożycia do przeszczepu szpiku – mówi Wojciech Matusewicz, dyrektor AOTM.
Gdyż NFZ dąży do finansowania tylko tych terapii, które mają udowodnioną efektywność kliniczną i kosztową, każda technologia powinna posiadać pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Równocześnie dyrektor Agencji przypomina, iż ostatnie wyraz należy do ministra zdrowia. Zasada jest prosta: rekomendacja AOTM na „nie“ dla produktu jest dla ministra zdrowia wiążąca, rekomendacja na „tak“ znaczy, iż to minister zdrowia podejmuje ostateczną decyzję o włączeniu leku do finansowania

Czym jest Pozytywna rekomendacja dla znaczenie w Słownik medycyny P .