Progenitorowe komórki co to jest
Co to jest, że Progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu I. Definicja: Cukrzyca.

Czy przydatne?

Definicja Progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu I w słowniku

Co to jest Progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu I: Cukrzyca typu I to kluczowy czynnik ryzyka chorób układu krążenia. U chorych na cukrzycę prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych jest 2-10 razy większe w porównaniu do całej populacji. Dlatego inicjalne wykrycie zmian w naczyniach krwionośnych mogłoby odgrywać istotną rolę w prewencji niechcianych następstw dolegliwości.

Celem naukowców z University of Pisa, Włochy, była badanie struktury i funkcjonowania sporych tętnic i stanu śródbłonka naczyniowego i jego możliwości regeneracyjnych u chorych na cukrzycę typu I w wieku dojrzewania w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Dodatkowo zanalizowano związek pomiędzy stanem naczyń krwionośnych, a komórkami progenitorowymi śródbłonka naczyniowego i gospodarki węglowodanowej i stężeniem adiponektyny i rozpuszczalnego receptora dla RAGE. Do badania zakwalifikowano 16 chorych na cukrzycę typu I (średnia wieku 18±2 lata, czas trwania dolegliwości 11 lat, poziom hemoglobiny glikownanej HbA1c 7.7%). Grupę kontrolną stanowiło 26 osób zdrowych (średnia wieku 19±2 lata). U chorych na cukrzycę typu I zaobserwowano istotnie większą grubość IMT (infima-media thickness) tętnicy szyjnej wspólnej w porównaniu z ekipą kontrolną (456 ± 7 vs. 395 ± 63 μm, p < 0.005). Co więcej, inne parametry takie, jak szybkość przepływu poprzez tętnice (WS) odzwierciedlająca miejscową sztywność naczynia, parametr prędkości fali tętna (PWV) i centralne ciśnienie tętna (PP) także były wyższe niż u osób zdrowych. Z kolei u chorych na cukrzycę stwierdzono mniejszą liczbę komórek progenitorowych śródbłonka naczyniowego we krwi obwodowej, co wskazuje na pomniejszone możliwości regeneracyjne ściany naczyń krwionośnych. Wartość parametru reaktywnej hiperemii była obniżona jedynie u chorych na cukrzycę z wartością hemoglobiny glikowanej HbA1c ponad 7.5% (p<0.05). Wyniki pracy wykazały, iż w badanej populacji poziom progenitorowych komórek śródbłonka naczyniowego, jak i stężenie adiponektyny były niezależnymi determinantami grubości IMT, w trakcie gdy poziom glukozy na czczo był niezależnym determinantem takich wyznaczników, jak szybkość przepływu (WS) i centralnego ciśnienia tętna (PP). Zdaniem autorów u młodych osób ze w miarę długo trwającą cukrzycą typu I stwierdza się początkowe zaburzenia ścian naczyń krwionośnych z jednoczesną pomniejszoną zdolnością śródbłonka naczyniowego powlekającego naczynie od wewnątrz do regeneracji. Zarówno wysoki poziom glukozy w surowicy krwi, jak i jej niepełna kontrola pogarszają funkcję tętnic wynikającą z ich zesztywnienia, nieprawidłowego parcia przepływającej krwi na ścianę naczyń i rozszerzalność tętnic obwodowych zależną od śródbłonka naczyniowego. Z kolei pomniejszona umiejętność śródbłonka do regeneracji i stężenie adiponektyny mogą mieć konsekwencję w nieprawidłowej strukturze tętnic. Wg autorów parametr IMT, odzwierciedlający sztywność i przebudowę sporych naczyń krwionośnych, jak także stan śródbłonka naczyniowego może służyć jako marker wczesnej miażdżycy u chorych na cukrzycę typu I. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21981808 Circulating endothelial progenitor cells and large artery structure and function in young subjects with uncomplicated type 1 diabetesCardiovasc Diabetol. 2011 Oct 8;10:88
Objawy POZ Kontra NFZ, Czyli Plan Awaryjny Dla Pacjenta:
Przyczyny w przychodniach nie dojdzie do takich scen... Oddziały wojewódzkie NFZ przygotowują plany awaryjne na wypadek, gdyby w przyszłym roku lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim zamknęli progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Polityka Zdrowotna: Wiek Pacjenta Może Okazać Się Bardzo Mylącym Wskaźnikiem:
Przyczyny opublikowane w Science, dowodzące, że społeczeństwa starzeją się zdrowiej , nie spowodowały w Polsce szerszej dyskusji. Dziwne, ponieważ skoro stan zdrowia seniorów poprawia się, zatem - być może progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Programy Lekowe Zastąpią Terapeutyczne Programy Zdrowotne - Potencjalne Zagrożenia Wynikające Z Ustawy Refundacyjnej:
Przyczyny r. terapeutyczne programy zdrowotne przestają obowiązywać. Będzie to następstwo wejścia w życie ustawy refundacyjnej. Ustawa pozwala równocześnie na dalsze leczenie w ramach obowiązujących aktualnie progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Polscy Lekarze Nadużywają Zabiegu Nacinania Krocza Przy Porodzie?:
Przyczyny Radowicki Prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w zakresie położnictwa i ginekologii, przestrzega przed statystykami, które miałyby dowodzić, iż położnicy nagminnie stosują nacinanie krocza u progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Proszę Czekać, Będzie Badanie - Tak Rosną Kolejki Do Specjalistów:
Przyczyny ekspertów, to nic nowego, lecz teraz mogą się wydatnie wydłużyć. Czy dwu- albo trzymiesięczne oczekiwanie na badanie specjalistyczne stało się normą w polskich szpitalach? Trudno znaleźć takie, które progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.

Czym jest Progenitorowe komórki znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: