Progenitorowe komórki co to jest
Co to jest, że Progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu I. Definicja: Cukrzyca.

Czy przydatne?

Definicja Progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu I w słowniku

Co to jest Progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu I: Cukrzyca typu I to kluczowy czynnik ryzyka chorób układu krążenia. U chorych na cukrzycę prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych jest 2-10 razy większe w porównaniu do całej populacji. Dlatego inicjalne wykrycie zmian w naczyniach krwionośnych mogłoby odgrywać istotną rolę w prewencji niechcianych następstw dolegliwości.

Celem naukowców z University of Pisa, Włochy, była badanie struktury i funkcjonowania sporych tętnic i stanu śródbłonka naczyniowego i jego możliwości regeneracyjnych u chorych na cukrzycę typu I w wieku dojrzewania w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Dodatkowo zanalizowano związek pomiędzy stanem naczyń krwionośnych, a komórkami progenitorowymi śródbłonka naczyniowego i gospodarki węglowodanowej i stężeniem adiponektyny i rozpuszczalnego receptora dla RAGE. Do badania zakwalifikowano 16 chorych na cukrzycę typu I (średnia wieku 18±2 lata, czas trwania dolegliwości 11 lat, poziom hemoglobiny glikownanej HbA1c 7.7%). Grupę kontrolną stanowiło 26 osób zdrowych (średnia wieku 19±2 lata). U chorych na cukrzycę typu I zaobserwowano istotnie większą grubość IMT (infima-media thickness) tętnicy szyjnej wspólnej w porównaniu z ekipą kontrolną (456 ± 7 vs. 395 ± 63 μm, p < 0.005). Co więcej, inne parametry takie, jak szybkość przepływu poprzez tętnice (WS) odzwierciedlająca miejscową sztywność naczynia, parametr prędkości fali tętna (PWV) i centralne ciśnienie tętna (PP) także były wyższe niż u osób zdrowych. Z kolei u chorych na cukrzycę stwierdzono mniejszą liczbę komórek progenitorowych śródbłonka naczyniowego we krwi obwodowej, co wskazuje na pomniejszone możliwości regeneracyjne ściany naczyń krwionośnych. Wartość parametru reaktywnej hiperemii była obniżona jedynie u chorych na cukrzycę z wartością hemoglobiny glikowanej HbA1c ponad 7.5% (p<0.05). Wyniki pracy wykazały, iż w badanej populacji poziom progenitorowych komórek śródbłonka naczyniowego, jak i stężenie adiponektyny były niezależnymi determinantami grubości IMT, w trakcie gdy poziom glukozy na czczo był niezależnym determinantem takich wyznaczników, jak szybkość przepływu (WS) i centralnego ciśnienia tętna (PP). Zdaniem autorów u młodych osób ze w miarę długo trwającą cukrzycą typu I stwierdza się początkowe zaburzenia ścian naczyń krwionośnych z jednoczesną pomniejszoną zdolnością śródbłonka naczyniowego powlekającego naczynie od wewnątrz do regeneracji. Zarówno wysoki poziom glukozy w surowicy krwi, jak i jej niepełna kontrola pogarszają funkcję tętnic wynikającą z ich zesztywnienia, nieprawidłowego parcia przepływającej krwi na ścianę naczyń i rozszerzalność tętnic obwodowych zależną od śródbłonka naczyniowego. Z kolei pomniejszona umiejętność śródbłonka do regeneracji i stężenie adiponektyny mogą mieć konsekwencję w nieprawidłowej strukturze tętnic. Wg autorów parametr IMT, odzwierciedlający sztywność i przebudowę sporych naczyń krwionośnych, jak także stan śródbłonka naczyniowego może służyć jako marker wczesnej miażdżycy u chorych na cukrzycę typu I. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21981808 Circulating endothelial progenitor cells and large artery structure and function in young subjects with uncomplicated type 1 diabetesCardiovasc Diabetol. 2011 Oct 8;10:88
Objawy Przyszłość Pielęgniarstwa Ratunkowego - Wielka Niewiadoma Systemu:
Przyczyny tys. pielęgniarek, przygotowanych do pracy w systemie ratownictwa medycznego, a więc ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, chirurgicznego, anestezjologicznego albo pediatrycznego progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Prof. Janusz Skalski O Operacjach Polskich Dzieci W Monachium::
Przyczyny słyszy się o wyjazdach dzieci z ciężką wadą serca do kliniki w Monachium na leczenie operacyjne. Rodzice dowiadują się z mediów, iż polskie ośrodki nie są w stanie wyleczyć ich pociech, a czas progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Potrzebna Intensywna Pielęgnacja, Czyli Czas Zracjonalizować System:
Przyczyny alarmują: brakuje oddzielnego oddziału dla chorych w stanie terminalnym, którzy wymagają długotrwałego stosowania respiratora. Jak podkreśla dr Wojciech Groń, ordynator Oddziału Anestezjologii i progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Przybyli, Zobaczyli, Operowali, Czyli Afryka Widziana Ze Szpitala W Sierra Leone:
Przyczyny ze Szpitala Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy pracował poprzez prawie cztery tygodnie w Makeni (Sierra Leone) niosąc pomoc miejscowym pacjentom. Do państwie nasi wrócili 9 lutego. O tej wyprawie progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.
Objawy Polityka Zdrowotna: Wiek Pacjenta Może Okazać Się Bardzo Mylącym Wskaźnikiem:
Przyczyny opublikowane w Science, dowodzące, że społeczeństwa starzeją się zdrowiej , nie spowodowały w Polsce szerszej dyskusji. Dziwne, ponieważ skoro stan zdrowia seniorów poprawia się, zatem - być może progenitorowe komórki śródbłonka naczyniowego w cukrzycy typu i.

Czym jest Progenitorowe komórki znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: