Program leczenia ŁZS i RZS co to jest
Co to jest, że Program leczenia ŁZS i RZS przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Definicja: Źródło.

Czy przydatne?

Definicja Program leczenia ŁZS i RZS przekazany do uzgodnień zewnętrznych w słowniku

Co to jest Program leczenia ŁZS i RZS przekazany do uzgodnień zewnętrznych: Źródło zdj. internet
W dniu 22 kwietnia 2011 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych dwa terapeutyczne programy zdrowotne: LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) i LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM.

Program „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) o przebiegu agresywnym” jest nowym programem w wykazie świadczeń gwarantowanych. W projekcie przewidziano leczenie pacjentów z ŁZS, zarówno z postacią osiową, jak i postacią obwodową dolegliwości. Do programu będą mogli być zakwalifikowani pacjenci z ŁZS rozpoznanym na podstawie mierników Benetta albo CASPAR, u których dolegliwość pozostaje aktywna pomimo leczenia tradycyjnymi lekami modyfikującymi w razie postaci obwodowej albo niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi w razie postaci osiowej. W formie obwodowej w kryteriach włączenia wyodrębniono dwie podgrupy: pacjentów z dominującymi symptomami zapalenia stawów (wymagane zajęcie >5 stawów bolesnych i obrzękniętych) i pacjentów z dominującymi symptomami skórnymi łuszczycy (wymagane zajęcie >3 stawów bolesnych i obrzękniętych i PASI, DLQI i BSA >10). W formie osiowej kryteria włączenia odpowiadają kryteriom stosowanym w programie leczenia ZZSK.

ŁZS i łuszczyca - wspólnie czy osobno?Monitorowanie skuteczności leczenia w programie (adekwatna odpowiedź na leczenie) zależy od postaci dolegliwości, na podstawie której pacjent został zakwalifikowany do leczenia – w formie obwodowej używany będzie parametr PsARC, a w formie osiowej parametr BASDAI.W projekcie zapisano, iż świadczenie może być wykonywane w ośrodkach udzielających świadczeń z zakresu reumatologii i dermatologii, aczkolwiek program dotyczy leczenia ŁZS o przebiegu agresywnym, a nie łuszczycy plackowatej. Oprócz tego kryteria monitorowania skuteczności leczenia są miernikami wyłącznie reumatologicznymi.Należy zastanowić się czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby powstanie dwóch oddzielnych programów do leczenia ŁZS (reumatologia) i łuszczycy (dermatologia), co pozwoliłoby leczyć chorych w zależności od postaci dolegliwości poprzez odpowiednich ekspertów. Jeżeli miałby pozostać tylko jeden program to dla pacjentów z dominującymi symptomami skórnymi należałoby opracować odmienne kryteria odpowiedzi na leczenie uwzględniające wskaźniki dermatologiczne. Sposób wyboru terapii zastał zapisany analogicznie do ustalonego w programach leczenia RZS/MIZS i ZZSK tzn. po negacjach cenowych między MZ a podmiotami odpowiedzialnymi raz na 6 m-cu MZ wskazuje służącą terapię. To jest najmniej kosztowna technologia medyczna z punktu widzenia płatnika publicznego (kryteria oceny takie same jak w programach RZS/MIZS i ZZSK).Program RZS - przywrócony zapisW programie „Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” w części definiującej kryteria zakończenia udziału w programie przywrócono zapis straty adekwatnej odpowiedzi na leczenie rozumianej jako brak pomniejszenia DAS28 o wartość 1,2 po każdych kolejnych 6 miesiącach terapii począwszy od pierwszego badania w trakcie którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie.W komentarzu do projektu rozporządzenia MZ napisało: „ w trakcie procedowania nad poprzednim rozporządzeniem w dziedzinie programu „Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”, które weszło w życie 30 grudnia 2010 r., w ramach konsultacji socjalnych wpłynęła uwaga Profesora Piotra Wilanda, Kierownika Katedry Kliniki Reumatologii AM we Wrocławiu, z wnioskiem o usuwanie przedmiotowego zapisu. Uwaga została uwzględniona.Następnie w dniu 9 lutego 2011 r. wpłynęło stanowisko Konsultanta Krajowego o błędnym zapisie w programie przez usuwanie przedmiotowego akapitu wspólnie z wnioskiem o natychmiastowe dodanie z powrotem powyższego akapitu do zapisów programu. Zmiana przedmiotowego zapisu nie wpłynie na poziom finansowania w programie.”Należy zaznaczyć, iż obecnie zgodnie ze stanowiskiem MZ i Konsultanta Krajowego w obecnej aplikacji smpt w programie leczenia RZS „strata adekwatnej odpowiedzi” jest zdefiniowana, a to znaczy, iż brak spadku DAS28 o 1,2 wedle podaną pojęciem determinuje koniecznością zmiany leku albo zakończeniem leczenia.Termin konsultacji - do 9 maja Podano, iż rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia a więc 22 lipca 2011 roku. To jest także data początku obowiązywania następnego komunikatu MZ w kwestii terapii inicjującej w RZS i MIZS i terapii stosowanej w ZZSK. Termin zgłaszania uwag do w/w projektu rozporządzenia upływa 9 maja 2011 roku.Link do projektów rozporządzenia: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_prmz__22042011.pdf *dr nauk medycznych Marcin Stajszczyk jest specjalistą – reumatologiem, koordynatorem leczenia biologicznego w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu; członkiem Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych
Objawy POZ W Szpitalu: Czy Opłaca Się Zainwestować W Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej?:
Przyczyny szpitalach poradni POZ albo inwestowanie środków w rozbudowę już istniejących jest słuszną decyzją? Zdania są podzielone. Aczkolwiek dla pacjenta wspomniane rozwiązanie znaczy szybszy dostęp do program leczenia łzs i rzs przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
Objawy Polska Transplantologia Zaczyna Łapać Oddech...:
Przyczyny złotych do 2020 roku - tyle rząd zamierza przeznaczyć na transplantacje w ramach Narodowego Programu Transplantacji na lata 2011-2020. W ostatnim dziesięcioleciu liczba transplantacji szpiku wzrosła program leczenia łzs i rzs przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
Objawy Pracownie Mammograficzne Pod Systematyczną Kontrolą: Ocena Audytorów Tym Razem Wiążąca Dla Funduszu:
Przyczyny pracownia nie spełnia wymagań ośrodka koordynującego - wynika z audytu klinicznego pracowni mammograficznych realizujących Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. To znacząca poprawa program leczenia łzs i rzs przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
Objawy Profilaktyka Chorób Serca? Proszę Do Dentysty:
Przyczyny uzębienia dzieci jesteśmy na świecie na przedostatnim miejscu, gorzej jest tylko w Wietnamie. Brakuje nam ogólnopolskiego programu ochrony zdrowia j. ustnej - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Ryszard program leczenia łzs i rzs przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
Objawy Prof. Paul Michtel O Profilaktyce AMD: Rzuć Palenie, Jedz Ryby, Uważaj Na Słodycze:
Przyczyny okulista z Uniwersytetu Medycznego w Sydney Prof. Paul Mitchel, okulista z Uniwersytetu Medycznego w Sydney, w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl mówi między innymi o zasadach refundowania w program leczenia łzs i rzs przekazany do uzgodnień zewnętrznych.

Czym jest Program leczenia ŁZS i RZS znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: