Promile na dyżurze: ilu co to jest
Co to jest Promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu.

Czy przydatne?

Definicja Promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu? w słowniku

Co to jest Promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu?: W dodatku sam zainteresowany nie rozumie, iż potrzebuje pomocy i uważa, iż najlepiej pomoże sobie sam. Nareszcie jest lekarzem...
Blisko 2,2 promila alkoholu w organizmie miał doktor, który w kwietniu br. pełnił dyżur na oddziale dziecięcym jednego z wrocławskich szpitali. Natomiast w maju w Tarnowskich Górach nietrzeźwa lekarka przeprowadziła cesarskie cięcie i zraniła dziecko. To tylko wybrane, ujawnione w ostatnim czasie przypadki lekarzy, którzy zmagają się z problemem alkoholowym, stanowiąc przy okazji zagrożenie dla zdrowia i życia swoich pacjentów.
W Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach Rynek Zdrowia pytał swego czasu, czy wśród pacjentów zdarzają się również lekarze. Okazało się, iż w trakcie każdego „turnusu”, wśród 140 osób poddających się tutaj stacjonarnemu leczeniu odwykowemu, zawsze jest kilku przedstawicieli tego zawodu, nawet z profesorskimi tytułami.

Najpierw 2007 r. okręgowe izby lekarskie zaczęły organizować narady poświęcone alkoholizmowi wśród lekarzy. Analizując statystyki pokazujące, ilu lekarzy przyłapano „w stanie wskazującym” (w 2006 r. było ich 100., z czego połowa trafiła pod sąd lekarski, lecz nikomu nie polecono podjęcia leczenia odwykowego), można byłoby mniemać, iż problem jest sztucznie wykreowany. Czy naprawdę?
W Stanach Zjednoczonych Ameryki co piąty, w Polsce co dziesiąty?– Nie ma jakichkolwiek badań, które pomogłyby oszacować skalę tego zjawiska. Ocenia się, iż
w stanach zjednoczonych ameryki problemy alkoholowe ma ok. 15-20 procent lekarzy i 5-6 procent lekarek. Moim zdaniem, w Polsce te wskaźniki są wiele niższe: to ok. 10 procent u mężczyzn i 4 procent u kobiet – mówi dr Bożena Kaniak, pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Samorząd lekarski, zaniepokojony problemem uzależnień wśród lekarzy, już w 2007 roku zdecydował, iż powoła w każdej z okręgowych izb lekarskich pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów. Pełnomocnicy zajmą się de facto w pierwszej kolejności problemami uzależnionych kolegów.
– Z lekarzami jest trudniej, niż z innymi uzależnionymi. Przeważnie sądzą, iż sami sobie poradzą w opanowaniu nałogu – ocenia Bożena Kaniak.
I dodaje, iż postępowi problemów alkoholowych w środowisku lekarskim sprzyja w pierwszej kolejności stres, na który narażeni są lekarze, raczej przedstawiciele dziedzin zabiegowych, między innymi chirurgii, ortopedii, urologii. Aczkolwiek ostatnio wśród uzależnionych pojawia się coraz więcej psychiatrów i lekarzy rodzinnych.
Pełnomocnik DIL informuje, iż pośrodku trzech lat działalności interweniowała w kwestii 10. lekarzy (8. mężczyzn i 2. kobiet), nie mniej jednak 4. z nich było pod ścisłą opieką poprzez cały rok. Polegała ona na nadzorze leczenia prowadzonego w Specjalistycznym Zespole Opieki Psychiatrycznej we Wrocławiu.
Zgłoszeń, interwencji i informacji o problemie alkoholowym u lekarzy było znacząco więcej, lecz jeżeli ktoś odmawia współpracy, nie można go zmusić do podjęcia leczenia. Nie uwzględnia się również jego przypadku w statystykach...
Pełnomocnicy dowiadują się z prasy– Rolą pełnomocnika jest pomoc uzależnionym i zbieranie informacji. W naszym środowisku o pewnych rzeczach wiadomo i można zawczasu zaprosić taką osobę na rozmowę – zaznacza Leszek Dobrowolski, pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi.

Istotne, by dotrzeć do alkoholika, przekonać go do badań, uświadomić mu, iż jest chory. Gorzej, gdy dochodzi do złamania prawa, jest to wykonywania obowiązków pod wpływem alkoholu. W tej sytuacji doktor traci pracę i ma problemy natury cywilnoprawnej.
– Wówczas lekarze najczęściej zwalniają się sami. Sąd odbiera im prawo wykonywania zawodu na określony czas. Do tego dochodzą sankcje izby lekarskiej, która po zakończeniu tego okresu, żąda od lekarza dowodu, iż się leczy i leczenie jest efektywna – podkreśla dr Bożena Kaniak.
Skąd pełnomocnicy dowiadują się o podobnych sytuacjach? Najczęściej interwencje wynikają z informacji prasowych dotyczących nadużywania alkoholu poprzez lekarzy w miejscu pracy. Czasem przychodzą pisemne zawiadomienia z izb lekarskich, analizowane są także skargi pacjentów.
Pełnomocnik może także odkryć przypadki lekarzy, którzy na skutek oskarżenia poprzez pacjentów o nadużywanie alkoholu zostali zwolnienia ze szpitala, chociaż alkoholikami nie byli.
– Znam przynajmniej dwie takie kwestie – dodaje Bożena Kaniak.Nic nie widziałem, nikt nic nie słyszałemDyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich, gdzie pod koniec ub. r. policja zatrzymała na niedzielnym dyżurze pijanego lekarza, zwolnił pracownika dyscyplinarnie kolejnego dnia. doktor od blisko 15 lat pracował w szpitalu i nigdy nie stwarzał jakichkolwiek problemów.
– Dyrektorzy są zwykle zaskoczeni: nie wiedzieli, iż doktor pije i uważali go za świetnego pracownika. Odbywa się tak z racji na „pomoc” kolegów pomagających ukrywać problem przed przełożonymi. Wystawiają zwolnienia lekarskie i zastępują w momencie „niedyspozycji”. Bywa i tak, iż kwestia jest znana bezpośrednim przełożonym. Znana i tolerowana – podkreśla Bożena Kaniak.
– Ogromną tragedią dla pijących lekarzy jest również brak wsparcia rodziny. Z moich trzyletnich obserwacji wynika, iż najczęściej dochodzi do rozwodów – mówi dr Bożena Kaniak.
Przed katastrofą może uchronić jedynie efektywna prewencja, jest to inicjalne dotarcie do lekarzy zmagających się z nałogiem. Tu potrzebna jest jednak pomoc najbliższych współpracowników uzależnionego, a pełnomocnicy rzadko dowiadują się problemie od kierowników klinik, ordynatorów albo dyrektorów szpitali. Jeszcze rzadziej zgłaszają się do nich sami zainteresowani. lecz i to się zdarza.
– pośrodku ostatnich 10 dni miałam dwa telefoniczne zgłoszenia od lekarzy – podkreśla Bożena Kaniak. – Może to dobry prognostyk na przyszłość. Nawet w najgorszej sytuacji można sobie poradzić. Świadczą o tym przykłady lekarzy, którzy odzyskali prawo do wykonywania zawodu – dodaje
Objawy Pokrzywka W Chorobach Nowotworowych:
Przyczyny problemem interdyscyplinarnym i pojawia się także w praktyce lekarza onkologa. Streszczenie artykułu „Pokrzywka w chorobach nowotworowych” (Współczesna Alergologia Info, 2010,V,1; s. 35-38 promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu? co znaczy.
Objawy Płatnik Wypomina POZ-Om Jakość Leczenia Cukrzycy I Chorób Kardiologicznych:
Przyczyny kontrolę świadczeń (7289 porad) związanych z leczeniem cukrzycy albo chorób układu krążenia udzielonych w I kwartale br. poprzez 78 świadczeniodawców POZ z całej Polski. Stwierdził, iż powyżej połowa promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu? krzyżówka.
Objawy Polscy Lekarze Nadużywają Zabiegu Nacinania Krocza Przy Porodzie?:
Przyczyny Radowicki Prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w zakresie położnictwa i ginekologii, przestrzega przed statystykami, które miałyby dowodzić, iż położnicy nagminnie stosują nacinanie krocza u promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu? co to jest.
Objawy PES Z Interny - Tym Razem Powiódł Się 9 Na 10 Zdających:
Przyczyny zdawali specjalizacyjny egzamin testowy z chorób wewnętrznych. Poszło im bardzo dobrze, nie zdało jedynie 9 procent a więc 61 osób. To jest rewolucyjny rezultat biorąc pod uwagę, iż egzamin w promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu? słownik.
Objawy Polityka Zdrowotna: Wiek Pacjenta Może Okazać Się Bardzo Mylącym Wskaźnikiem:
Przyczyny opublikowane w Science, dowodzące, że społeczeństwa starzeją się zdrowiej , nie spowodowały w Polsce szerszej dyskusji. Dziwne, ponieważ skoro stan zdrowia seniorów poprawia się, zatem - być może promile na dyżurze: ilu polskich lekarzy zmaga się z uzależnieniem od alkoholu? czym jest.

Czym jest Promile na dyżurze: ilu znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: