Rak płuca głównym zabójcą co to jest
Co to jest, że Rak płuca głównym zabójcą. Jest raport o epidemiologii nowotworów w Polsce.

Czy przydatne?

Definicja Rak płuca głównym zabójcą. Jest raport o epidemiologii nowotworów w Polsce w słowniku

Co to jest Rak płuca głównym zabójcą. Jest raport o epidemiologii nowotworów w Polsce: Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując powyżej 26 procent zgonów u mężczyzn i 23 procent zgonów u kobiet. Najpierw XXI wieku, na każde 100 tys. osób, w polskiej populacji diagnozowanych jest powyżej 330 przypadków nowotworu każdego roku, 240 osób z tego powodu umiera. Kluczowym zabójcą jest rak płuca. Centrum Onkologii w Warszawie przygotowało raport oceniający umieralność na nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku.

Wynika z niego, iż nowotwory są kluczową powodem umieralności przed 65 rokiem życia i na tym tle wyróżniamy się negatywnie na tle Europy.
- W Szwecji długość życia jest dłuższa o 12 lat niż w Polsce. W Skandynawii przed 60 rokiem życia umiera ledwo 3 procent ludzi, w Polsce tego wieku nie dożywa prawie co trzecia osoba - twierdzi prof. Witold Zatoński, autor raportu i szef zakładu epidemiologii i prewencji nowotworów przy warszawskim Centrum Onkologii. - Lecz wyrównanie tych nierówności jest możliwe.
Z analizy danych wynika, iż w populacji kobiet wiodącym umiejscowieniem nowotworów są pierś, płuco i trzon macicy. Coraz częściej jednak to rak płuca jest kluczową powodem zgonów kobiet.

Zdrowie uleciało z dymem
Przyrost zagrożenia tym nowotworem to sukces dawnego nałogu. Ryzyko dolegliwości nowotworowej wzrasta u kobiet urodzonych w latach 1940-60 i decyduje o tym rozmiar ekspozycji na rakotwórcze czynniki ryzyka w formie palenia papierosów. Już w 7 województwach ten właśnie nowotwór jest pierwszą powodem umieralności nowotworowej u kobiet.
Jeżeli chodzi o nowotwór piersi, mamy stały
przyrost liczby zachorowań, przy wyraźnym zahamowaniu albo nawet spadku umieralności. „To świadczy o pierwszych symptomach skuteczności profilatyki raka piersi w Polsce" – czytamy w raporcie. Lecz te dane wskazują także, iż prawdziwy efekt jest możliwy tylko przy populacyjnym przesiewowym programie diagnostycznym. Rok 2006 to pierwszy rok działania w Polsce populacyjnego programu badań przesiewowych, należy się więc spodziewać, iż najbliższe lata przyniosą pozytywne tendencje.
Lepsze dwie dekady
U mężczyzn, u których w drugiej połowie XX wieku najszybciej rosło zagrożenie nowotworem płuca, w ostatnich dwóch dekadach ten
przyrost został zahamowany i odwrócony, wskutek pomniejszenia się częstości palenia papierosów. Nadal jednak rak płuca odpowiada za największą zachorowalność, wyprzedzając raka jelita grubego i gruczołu krokowego.
Nadal niekorzystnie wypadamy na tle Europy w walce z rakiem szyjki macicy. Tym bardziej, iż w Europie, 5-letnie przeżycie pacjentek sięga 80 proc.. Z kolei umieralność z powodów raka żołądka u kobiet wykazuje systematyczny spadek, stając się z najczęstszego nowotworu jeszcze w latach 70-tych, nowotworem rzadkim.
W miarę rzadką powodem zgonu (około 7 procent zgonów ogółem) są dolegliwości nowotworowe u dzieci. „Umieralność z tego powodu minimalizuje się od ok. 40 lat, przy utrzymującym się wzroście zachorowalności, co wskazuje na rozwój w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego" – piszą autorzy raportu. Najczęściej to są białaczki i chłonniaki.
Bezcenne dane
Nowotwór krtani, także związany z paleniem tytoniu, odzwierciedla wyniki w raku płuca. Wśród kobiet odnotowano
przyrost zachorowalności i umieralności. U mężczyzn, podobnie jak w raku płuca, po okresie szybkiego wzrostu trwajacym do lat 80-tych XX wieku, nastąpiła stabilizacja w zachorowalności i umieralności, występują nawet tendencje spadkowe.
Nowotwór nerki występuje w powyżej 95 procent przypadków po 45 roku życia. Od początku lat 90-tych następuje spadek zachorowalności i umieralności na raka nerki.

Na raka tarczycy częściej zapadają kobiety, co jest powiązane z niedoborem jak i nadmiarem jodu. W 25 procent przypadków, rak rdzeniasty tarczycy ma podłoże genetyczne.
Wnoski i dane zawarte w raporcie zostały opublikowane między innymi w oparciu o Krajowy Rejest Nowotworów. Rejestr jest bezcenny dla lekarzy gdyż pozwala na populacyjne zdiagnozowanie skali i charaketeru zjawiska jakim są dolegliwości nowotworowe. Bez tych danych epidemiologicznych niemożliwa byłaby realizacja polityki zdrowotnej ukierunkowanej na pokonywanie nowotworów.
Raport został wykonany na podstawie powyżej 415 tys. przypadków zachorowań. Wskaźniki przeżyć 5-letnich zostały wykonane dla populacji wieku 15-99 lat. Autorami raportu są: Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska i Witold Zatoński, z departamentu epidemiologii i prewencji nowotworowej Centrum Onkologii w Warszawie
Objawy Resort I NFZ Jednym Głosem: Chemioterapia Niestandardowa Bez Utrudnień:
Przyczyny zdrowia Marek Twardowski i prezes NFZ Jacek Paszkiewicz Nie ograniczono dostępu do chemioterapii niestandardowej, a jedynie lekarze błędnie zinterpretowali zarządzenie prezesa NFZ - uważa resort rak płuca głównym zabójcą. jest raport o epidemiologii nowotworów w polsce.
Objawy Rząd Negocjuje Zakup Szczepionek Przeciwko Grypie A/H1N1 I Stawia Warunki:
Przyczyny Rzeczpospolitej nie stać, aby szczepionki przeciwko grypie A zafundować wszystkim obywatelom... 9 listopada rozpoczęły się negocjacje z jednym z producentów szczepionek na grypę A/H1N1. Strona polska rak płuca głównym zabójcą. jest raport o epidemiologii nowotworów w polsce.
Objawy Ratownictwo Medyczne Potrzebuje Uniwersalnego Systemu Łączności:
Przyczyny śmigłowca przy okazji katastrofy kolejowej w Korzybiu tym wspólnie nie była potrzebna, lecz w systemie ratunkowym na Pomorzu brakuje kilku ogniw Z taką oceną nie zgadza się Ryszard Sulęta, dyrektor rak płuca głównym zabójcą. jest raport o epidemiologii nowotworów w polsce.
Objawy Rewolucja W Opiece Nocnej I Świątecznej: Znacznie Mniej Ośrodków, Inne Rozliczanie:
Przyczyny obowiązywać będą nowe zasady udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Pacjent skorzysta z pomocy w dowolnym punkcie, niezależnie od tego, gdzie mieszka i u rak płuca głównym zabójcą. jest raport o epidemiologii nowotworów w polsce.
Objawy Rentowność Poza Sieciami:
Przyczyny działające poza ogromnymi sieciami podjęły rzuconą poprzez potentatów rękawicę. Przyjęły także - każde na własną miarę - sukces skali. Panuje gdyż powszechne przekonanie, iż tylko właśnie ów sukces rak płuca głównym zabójcą. jest raport o epidemiologii nowotworów w polsce.

Czym jest Rak płuca głównym zabójcą znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: