Ratownictwo medyczne 2011 co to jest
Co to jest, że Ratownictwo medyczne 2011: nowelizacja ustawy potrzebna ekspresowo. Definicja: Dla.

Czy przydatne?

Definicja Ratownictwo medyczne 2011: nowelizacja ustawy potrzebna ekspresowo w słowniku

Co to jest: Dla znowelizowania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym niezbędne będzie przeprowadzenie prac legislacyjnych poprzez Sejm w przyspieszonym terminie. Jeżeli tak się nie stanie, może wywołać to - jak prorokują niektórzy - ograniczenia albo przynajmniej utrudnienia w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego najpierw 2011 roku. Czy rzeczywiście?

Jak już przedtem pisaliśmy w portalu rynekzdrowia.pl, nowelizacja ma objąć 7 kwestii, w tym przedłużenie do końca 2012 r. obowiązywania art. 63 wspomnianej ustawy, wprowadzającego tymczasowe odstępstwo od wymaganych, docelowych kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego. Obecne gdyż regulaminy wywołują zakończenie z dniem 31 grudnia 2010 r. okresu przejściowego dla wymagań dotyczących personelu medycznego.w niebezpieczeństwie systemPonieważ braki w tym zakresie ma dużo podmiotów mechanizmu PRM (szacunki wahają się od 40 do 60 procent – MZ przychyla się do tej pierwszej liczby) zarówno Ministerstwo Zdrowia jak i NFZ może mieć niemały problem. Po 31 grudnia 2010 r. sporo spośród stacji pogotowia nie będzie mogło realizować zadań przewidzianych przepisami prawa, jeżeli nowelizacja ustawy nie wejdzie w życie. Co najmniej w ramach kontraktów z NFZ. Kto więc będzie płacił za karetki? Pacjenci z własnej kieszeni? jeżeli nie uda się przeprowadzić w trybie ekspresowym ścieżki legislacyjnej dla znowelizowanej ustawy o PRM, włącznie z ukazaniem się jej drukiem w Dzienniku Ustaw do końca września, to właściwe funkcjonowanie mechanizmu ratownictwa medycznego na terenie państwie w 2011 r. może być zagrożone. Pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach przewidziane jest na 21 września. Czy tego dnia posłowie zajmą się wspomnianą ustawą nie wiadomo, nie został gdyż jeszcze ustalony porządek obrad.Ile czasu będzie potrzebował NFZ na przeprowadzenie wedle prawem procedur konkursowych na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego? Portal rynekzdrowia.pl zapytał o to Centralę Funduszu.Ministerstwo uspokaja– Min. moment konieczny do przeprowadzenia postępowań poprzez NFZ w kwestii zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, a więc liczony od dnia ogłoszenia postępowania do dnia rozstrzygnięcia poprzez dyrektorów OW NFZ postępowań i rozpatrzenia odwołań, wynosi od 2,5 do 3 miesięcy – informuje Magdalena Stawarska z biura prasowego NFZ.Ministerstwo Zdrowia natomiast uspokaja, iż wszelakie procedury zostaną dopełnione w terminie a ustawa wejdzie w życie na czas. Termin składania uwag do projektu nowelizacji w ramach uzgodnień zewnętrznych i konsultacji socjalnych, minął w czwartek (19 sierpnia) a 26 sierpnia zostanie przeprowadzona narada uzgodnieniowa.– Przez wzgląd na tym, iż Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował ministra zdrowia, że potrzebuje ok. 2-2,5 miesiąca na przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów na zadania zespołów ratownictwa z ich dysponentami, to nowelizacja powinna być przyjęta najpóźniej do końca października br. Nie mniej jednak w dziedzinie podstawowych regulaminów będzie ona miała wykorzystanie do umów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. – twierdzi rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, Piotr Olechno.W terminie? Niewielkie szanse...– Resort zdrowia podejmuje wszelakie działania by ustawa terminowo weszła w życie. Trzeba jednak pamiętać, że obecny projekt ustawy nie stanowi jej wersji ostatecznej i będzie poddawany zmianom na następnych etapach procesu legislacyjnego – dodaje rzecznik resortu.Zdaniem prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Małgorzaty Popławskiej naprawdę tegoroczny grafik ścieżki legislacyjnej i konkursu ofert jest bardzo napięty.– Dlatego już na kroku zespołu uzgodnieniowego należałoby rozważyć sposobność wprowadzenia w projekcie nowelizowanej ustawy w art. 5 nie datę 1 stycznia 2011 r. a na przykład1 kwietnia 2011 r. jako termin, gdzie zostaną rozwiązane dotychczasowe umowy. Tym samym dysponenci mogliby aneksować obowiązujące w tym roku umowy i byłby wydłużony chwilę na obowiązujące procedury – proponuje rozwiązanie Małgorzata Popławska.Wszystko wskazuje zatem na to, iż zachowanie standardowej ścieżki legislacyjnej może doprowadzić do wejścia w życie nowelizacji dopiero nareszcie października br. a to natomiast może wywołać (MZ i NFZ różnią się w ocenie czasu potrzebnego do skutecznego podpisania kontraktów o przynajmniej dwa tygodnie), iż NFZ nie zdąży przeprowadzić procedur konkursowych tak, by świadczeniodawcy mogli zacząć realizować nowe kontrakty od 1 stycznia 2011.Oczywiście wszystko jest możliwe, o czym świadczy zwołanie w sierpniu, w okresie przerwy wakacyjnej, nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w kwestii ustawy powodziowej. Czy jednak trzeba wprowadzać specjalne procedury? Przy dobrej organizacji pracy a również zdolności przewidywania nie byłyby one niezbędne

Czym jest Ratownictwo medyczne 2011 znaczenie w Słownik medycyny R .