Ratownictwo medyczne czeka co to jest
Co to jest, że Ratownictwo medyczne czeka na dużą nowelizację ustawy. Definicja: Nowelizację ustawy.

Czy przydatne?

Definicja Ratownictwo medyczne czeka na "dużą" nowelizację ustawy w słowniku

Co to jest Ratownictwo medyczne czeka na "dużą" nowelizację ustawy: Nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która dotyczy zmiany algorytmu podziału środków, poparły wszystkie siły parlamentarne. To jest jednak preludium zmian w systemie ratownictwa. Być może już w przyszłym roku doczekamy się "dużej" nowelizacji ustawy.

Nowelizacja ta określi precyzyjne struktury ratownicze i zasady ich działania, a co za tym idzie - zreformuje finansowanie ratownictwa. Zachodzi gdyż obawa, iż wybrane regiony mogą zacząć tworzyć dodatkowe zespoły ratownicze, tak aby uzyskać więcej pieniędzy na ratownictwo na swoim terenie...
„Mała“ nowelizacja, a więc zmiana algorytmu, to ukłon w stronę związków zawodowych, które od dawna mówiły, iż dotychczasowy jest krzywdzący. Szczególnie negatywny dla wschodnich województw, gdyż opierał się nie na potrzebach regionu, a na:• liczbie ludności zamieszkującej dany teren,• gęstości zaludnienia,• konieczności dotarcia karetki na miejsce zdarzenia w określonym czasie,• liczbie zdarzeń wywołujących stan zagrożenia zdrowotnego.
Wszystko to powodowało wielkie dysproporcje między opłatami na ratownictwo w poszczególnych województwach. Ta przypadek natomiast implikowała duże dysproporcje pomiędzy zarobkami ratowników ze wschodniej części państwie a innych regionów.Zwiększy się finansowanie

Nowy algorytm przewiduje, iż liczba środków w danym regionie będzie zależała także od liczby zespołów ratownictwa medycznego ustalonej w planach województwa i proporcji średniego kosztu karetki typu podstawowego do średniego było kosztu funkcjonowania zespołu specjalistycznego (karetka z lekarzem).
– Tę dysproporcję było widać także przy podziale 130 mln zł, które Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dodatkowo na ratownictwo medyczne, a które zostały podzielone jeszcze wg starego algorytmu. Przyjęta nowelizacja jest zgodna z oczekiwaniami środowiska ratowniczego. Na przyszły rok w projekcie budżetu zapisano powiększenie finansowania ratownictwa medycznego do 1 mld 750 mln zł, gdyby nie nowelizacja nastąpiłyby dalsze dysproporcje w finansowaniu. Nowy algorytm spowoduje wyrównanie zarobków ratowników w poszczególnych regionach – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Jacek Szarek przewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność.
Niskie wynagradzanie szczególnie na wschodzie Polski zniechęcają lekarzy do pracy w specjalistycznych zespołach ratowniczych.
– Brakuje nam lekarzy w karetkach specjalistycznych, szczególnie w godzinach przedpołudniowych. Jeśli kwoty zostaną wyrównane, przypadek poprawi się - wyjaśnia nam przewodniczący Szarek.
Rozmiar podwyżek nieznana
Trudno odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim stopniu statystyczny ratownik skorzysta na nowym algorytmie.
– Ani ja, ani minister zdrowia nie jesteśmy w stanie określić, jakiego rzędu mogą to być podwyżki. Co do tego decyzje podejmowane są indywidualnie poprzez dane placówki. Tak jak to było przy podziale dodatkowych 130 mln zł... Zdarzało się na przykład w ratownictwie przyszpitalnym, iż kapitał zamiast trafić do ratownictwa, łatały dziury w szpitalnym budżecie, dlatego prócz zmiany algorytmu potrzeba także ustalenia zasad działania i budowy struktury ratownictwa – podkreśla Szarek.
„spora“ nowelizacja ustawy jest niezbędna chociażby z racji na zagrożenia, jakie teoretycznie mogą płynąć z przyjęcia nowego algorytmu. Zachodzi gdyż obawa, iż wybrane regiony mogą zacząć tworzyć dodatkowe zespoły ratownicze, tak aby uzyskać więcej pieniędzy na ratownictwo na swoim terenie.

– Potrzeby można sztucznie generować. Liczba zespołów powinna pozostać na obecnym poziomie. Jest ich w państwie 1440 i to jest liczba wystarczająca. Obecna nowelizacja to tylko zmiana przejściowa. Zespół, który pracuje nad „sporą” nowelizacją najprawdopodobniej na przełomie grudnia i stycznia zakończy pracę nad kompleksowymi rozwiązaniami – mówi portalowi rynekzdrowia.pl prof. Julisz Jakubaszko, krajowy konsultant do spraw ratownictwa medycznego.
Ruch należy do prezydenta
Zdaniem związkowców główne w dużej nowelizacji jest ustalenie struktury ratownictwa i uporządkowanie nadzoru właścicielskiego.
– W każdym woj. jest przynajmniej kilku właścicieli. Skutkuje to brak spójnej polityki. Dodatkowo budowa struktury jest niezbędna, tak aby powstał zintegrowany mechanizm ratownictwa medycznego. Teraz regularnie pogotowie lotnicze nie ma na przykład łączności z karetką, co opóźnia i utrudnia udzielenie pomocy – stwierdził przewodniczący Szarek.
- Niestety rozwiązaniom porządkującym strukturę, jak do chwili obecnej, przeciwni byli samorządowcy. ustalenie struktury organizacyjnej i ustalenie finansowania to podstawa, która powinna znaleźć się w „dużej“ nowelizacji. Chcemy, by ustawa określała także sukcesywny przyrost środków na ratownictwo medyczne - dodaje szef ratowniczej Solidarności.
Nowo uchwalony algorytm podziału środków ma obowiązywać do końca 2009 r., jednak - jak mówią związkowcy - taki sam zapis co do podziału środków może znaleźć się w „dużej“ nowelizacji ustawy.
– Teraz będziemy widzieli jasno potrzeby, a więc ile pieniędzy ma przypadać na finansowanie danej liczby zespołów ratunkowych – podsumowuje Szarek. – Wystąpię z apelem do prezydenta, tak aby podpisał ustawę z nowym algorytmem
Objawy Ratownik-Kierowca "Za Kółkiem" Karetki Na Razie Szkoli Się Sam. Czy Ambulanse Jeżdżą Bezpiecznie?:
Przyczyny Ratownictwie Medycznym wprowadziła stanowisko kierowcy - ratownika. Młodzi ratownicy aż rwą się do pracy za kółkiem. Kłopot w tym, iż do dzisiaj nie ma ani ośrodków, ani instruktorów, którzy ratownictwo medyczne czeka na "dużą" nowelizację ustawy.
Objawy Ratunku, Powietrza!:
Przyczyny Przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc (POChP) stała się jednym z najpoważniejszych problemów internistycznych na świecie. Jest zaliczana do pierwszej trójki najczęściej spotykanych przewlekłych ratownictwo medyczne czeka na "dużą" nowelizację ustawy.
Objawy Rentowność Poza Sieciami:
Przyczyny działające poza ogromnymi sieciami podjęły rzuconą poprzez potentatów rękawicę. Przyjęły także - każde na własną miarę - sukces skali. Panuje gdyż powszechne przekonanie, iż tylko właśnie ów sukces ratownictwo medyczne czeka na "dużą" nowelizację ustawy.
Objawy Resort Zdrowia Planuje Rozszerzenie Refundacji Leków Psychiatrycznych:
Przyczyny konsultant krajowy w zakresie psychiatrii: - Psychiatryczna opieka środowiskowa jest tańsza i skuteczniejsza od tradycyjnego modelu leczenia w szpitalu Wg medialnych doniesień, lecz w pierwszej ratownictwo medyczne czeka na "dużą" nowelizację ustawy.
Objawy Radiologia: Technicy Medyczni Będą Bronić Swoich Przywilejów!:
Przyczyny radiologii grożą akcją protestacyjną, a nawet i strajkiem. Radiolodzy mówią o nieprzemyślanych rozwiązaniach, możliwych redukcjach etatów, braku osłon społecznych i okresu przejściowego. Tak technicy ratownictwo medyczne czeka na "dużą" nowelizację ustawy.

Czym jest Ratownictwo medyczne czeka na znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: