Realizacja umów dotyczących co to jest
Co to jest, że Realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może.

Czy przydatne?

Definicja Realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może być zagrożona? w słowniku

Co to jest Realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może być zagrożona?: Uchwalona w marcu 2011 r. ustawa refundacyjna spowoduje nie tylko całkowitą zmianę metody realizacji leczenia biologicznego w reumatologicznych i innych programach lekowych, lecz może również stanowić zagrożenie dla pełnego zrealizowania umów zawartych w 2011 r. dotyczących „dawek charytatywnych”.

Ustawa zakłada łączenie drogich, innowacyjnych leków służących w leczeniu szpitalnym, w tym leków biologicznych, w ekipy limitowe. Cena najtańszego leku w ekipie będzie limitem ponad, którego Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci za leczenie pacjenta w szpitalu. Ewentualną różnicę szpital będzie musiał pokryć z własnych środków gdyż ustawa nie dopuszcza współpłacenia poprzez pacjenta i – co ważniejsze – przyjmowania darowizn lekowych od spółek farmaceutycznych i hurtowni. Jeżeli ustawa wejdzie w życie od 01 stycznia 2012 r., to właśnie uniemożliwienie przyjęcia darowizn może stanowić poważny problem w realizacji części umów zawartych w 2011 r. między Ministerstwem Zdrowia a firmami farmaceutycznymi. Darowizna lekowaZgodnie z rozporządzeniem MZ leczenie inicjująca w programach leczenia RZS,MIZS i ZZSK (w razie RZS również leczenie drugiej linii) to jest „najmniej kosztowna z punktu widzenia płatnika publicznego technologia medyczna”. Spółki farmaceutyczne proponują obniżenie rocznego kosztu leczenia zobowiązując się do sfinansowania części rocznej terapii przez dostarczenie tak zwany „dawek charytatywnych” leku szpitalom. MZ zawiera z spółką farmaceutyczną umowę, której realizacja spoczywa na szpitalach, a NFZ zobowiązany jest do kontrolowania jej wykonania. Dawki charytatywne są de facto darowizną lekową, którą szpitale przyjmują bezpośrednio od spółki farmaceutycznej albo pośrednio od hurtowni. Jeżeli ustawa refundacyjna zakaże przyjmowania darowizn, to umowy których czas realizacji przypadać będzie częściowo na 2012 r. mogą być nie do zrealizowania. Realizacja umów w praktyceCzas realizacji umowy zawartej między MZ a spółką farmaceutyczną wynika z jej zapisów. Dotychczas podmioty starające się o przyznanie terapii inicjującej oferowały darowizny lekowe uzależniając ich przyznanie od efektów początkowego leczenia w programie. Jeżeli wedle zapisami programu po 3 miesiącach terapii w RZS albo ZZSK pacjent uzyskał adekwatną odpowiedź kliniczną, wtedy dalsze leczenie poprzez moment zapisany w umowie finansowała spółka farmaceutyczna dostarczając „dawki charytatywne”.

moment darmowej terapii jest różny – od 3 do 6 m-cy. W czasie tego okresu szpital zobowiązany jest sprawozdawać takie „charytatywne” leczenie do NFZ kodując je jako „darmowe” (statystyczny kod „0”). NFZ nie płaci szpitalowi za lek w tym czasie. Po zakończeniu leczenia „dawkami charytatywnymi” finansowanie przejmuje ponownie NFZ. leczenie inicjująca wskazywana jest na
moment 6 m-cy stosownym komunikatem MZ. Każdy pacjent, który zostanie zakwalifikowany do leczenia w tym okresie zaczyna leczenie wskazanym lekiem, a realizacja umowy w części dostarczania dawek charytatywnych dzieje się również w momencie późniejszym niż czas obowiązywania umowy.Komunikat MZ z dnia 20 stycznia 2011 rokuZgodnie z komunikatem ministra zdrowia z dnia 20 stycznia 2011 r. ,,w kwestii wyboru produktów leczniczych służących w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych”, status terapii inicjującej w RZS i terapii stosowanej w ZZSK uzyskał etanercept, a terapii drugiej linii w RZS rytuksymab. W komunikacie podano również, iż wskazane terapie będą obowiązywać od 22 stycznia 2011 r. do 21 lipca 2011 r. Roczny wydatek leczenia etanerceptem obniżony został wskutek negocjacji zarówno przez obniżenie ceny katalogowej leku i – w zdecydowanie większym stopniu – przez zobowiązanie do dostarczenia szpitalom dawek charytatywnych. Znaczy to, iż każdy pacjent, który rozpocznie leczenie etanerceptem w tym okresie, otrzyma darmowe leczenie pod warunkiem uzyskania dobrego efektu klinicznego w pierwszych miesiącach terapii. Jeżeli teoretycznie przyjmiemy, iż warunkiem otrzymania „dawek charytatywnych” jest adekwatna odpowiedź kliniczna po pierwszych 3 miesiącach leczenia to dla pacjentów, którzy rozpoczęli terapię w lutym albo marcu 2011 r., wówczas start realizacji darmowego leczenia przypadać będzie na maj albo czerwiec 2011 r. Jeżeli z kolei początkiem leczenia w programie będzie maj, czerwiec albo lipiec 2011 r., wtedy pierwsze dawki charytatywne mogą być dostarczone do szpitali w sierpniu, wrześniu albo październiku. Gdyby
moment zadeklarowanego poprzez firmę darmowego leczenia wynosił na przykład 5 albo 6 m-cy, wtedy czas realizacji umowy obejmowałby również 2012 r. Jeżeli spółka określiłaby w umowie z MZ, iż rozpoczęcie darmowego leczenia będzie późniejsze niż po pierwszych 3 miesiącach, na przykład po 4 albo 5 miesiącach, wtedy
moment realizacji w jeszcze większym stopniu obejmowałby 2012 r.Czy jeżeli od 01 stycznia 2012 r. obowiązywać będzie ustawa refundacyjna zakazująca przyjmowania poprzez szpitale darowizn lekowych, to zablokuje ona również realizację umów między MZ a firmami farmaceutycznymi z 2011 r.? Czy przyjęcie powyższych „dawek charytatywnych” poprzez szpitale w 2012 roku będzie zgodne z prawem? Czy zgodne z prawem będzie sprawozdawanie do NFZ w 2012 r. darmowego leczenia przez „kod 0”? Kolejny komunikat MZAktualny komunikat MZ obowiązuje do 21 lipca 2011 r. wskutek następnych negocjacji cenowych w lipcu 2011 r. zawarte będą nowe umowy i wydany zostanie kolejny komunikat wskazujący terapię inicjującą, który będzie obowiązywał od 22 lipca 2011 r. do 21 stycznia 2012 r. Czas realizacji „charytatywnego” leczenia a więc darowizn lekowych na podstawie powyższych umów między MZ a podmiotami odpowiedzialnymi będzie już w zdecydowanej części przypadał na 2012 r. Nie jest więc główne jak wiele „dawek charytatywnych” zadeklaruje spółka farmaceutyczna. Istotniejsze są szczegółowe zapisy takiej umowy określające czas przyznania darmowej terapii i sposób realizacji umowy. lecz nawet jeżeli zostałoby określone, iż finansowanie części rocznego leczenia przez „dawki charytatywne” przypadałoby na start leczenia w programie ( a więc na przykład pierwsze 3-6 m-cy leczenia), to i tak realizacja umowy obejmowałaby u części pacjentów nawet połowę 2012 r. W takim przypadku podmiot odpowiedzialny musiałby dostarczyć całość darowizny dla danego pacjenta jeszcze w 2011 r. co i tak nie rozwiązałoby problemu sprawozdawczości dawek charytatywnych do NFZ w 2012 roku. Zmiany możliwe już w 2011 rokuJeśli ustawa refundacyjna i planowane w jej wyniku grupowanie terapii biologicznych ma zmienić sposób realizacji programów lekowych od 01 stycznia 2012 r., to może już w aktualnych negocjacjach cenowych, których rezultatem ma być kolejny komunikat MZ, należy rozważyć rezygnacje z obniżania rocznego kosztu leczenia „dawkami charytatywnymi”? Już teraz, nie czekając na wejście w życie ustawy refundacyjnej, można ustalić limit ceny urzędowej dla leków biologicznych w poszczególnych liniach terapii. Połączone to musiałoby być z wejściem w życie nowego rozporządzenia MZ „,w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych”, gdzie zniesione zostałoby definicja „terapii inicjującej”, a każdy lek, którego roczny wydatek odpowiadałby ustalonemu poprzez MZ limitowi, mógłby być służący w programie zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi i rekomendacjami. Gdyby powiodło się wprowadzić powyższe zmiany do lipca 2011 r., to perspektywa roku 2012 byłaby mniejszą niewiadomą. Można również rozważyć zmianę w ustawie refundacyjnej dopuszczającą przyjmowanie darowizn lekowych poprzez szpitale na ściśle ustalonych warunkach, szczególnie w odniesieniu do drogich leków innowacyjnych, będących regularnie jedynym ratunkiem dla pacjenta. *dr nauk medycznych Marcin Stajszczyk jest specjalistą – reumatologiem, koordynatorem leczenia biologicznego w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu; członkiem Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych
Objawy Resort Zdrowia Planuje Rozszerzenie Refundacji Leków Psychiatrycznych:
Przyczyny konsultant krajowy w zakresie psychiatrii: - Psychiatryczna opieka środowiskowa jest tańsza i skuteczniejsza od tradycyjnego modelu leczenia w szpitalu Wg medialnych doniesień, lecz w pierwszej realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może być zagrożona?.
Objawy Ratownictwo Medyczne 2011: Nowelizacja Ustawy Potrzebna Ekspresowo:
Przyczyny ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym niezbędne będzie przeprowadzenie prac legislacyjnych poprzez Sejm w przyspieszonym terminie. Jeżeli tak się nie stanie, może wywołać to - jak prorokują realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może być zagrożona?.
Objawy Ryzyko Stosowania Bewacyzumabu - Komentarz:
Przyczyny rynekzdrowia.pl opublikowaliśmy dopiero co informację, dotyczącą stosowania bewacyzumabu u pacjentów z wieloma nowotworami. Informację pt. „Naukowcy o ryzyku łączenia chemioterapii z bewacyzumabem” realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może być zagrożona?.
Objawy Resort I NFZ Jednym Głosem: Chemioterapia Niestandardowa Bez Utrudnień:
Przyczyny zdrowia Marek Twardowski i prezes NFZ Jacek Paszkiewicz Nie ograniczono dostępu do chemioterapii niestandardowej, a jedynie lekarze błędnie zinterpretowali zarządzenie prezesa NFZ - uważa resort realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może być zagrożona?.
Objawy Ratownicy Wciąż Bez Podwyżek, Więc Rozmawiają Z Ministrem Zdrowia:
Przyczyny nadal nie dostali obiecanych podwyżek. Kwestia utknęła w miejscu w chwili, kiedy wydawało się, iż wszystko jest już na dobrej drodze, a więc po tym jak Sejmowa Komisja Finansów Publicznych realizacja umów dotyczących „dawek charytatywnych” zawartych w 2011 roku - czy może być zagrożona?.

Czym jest Realizacja umów dotyczących znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: