Refundacja porodów domowych co to jest
Co to jest, że Refundacja porodów domowych? Tak, ale nie w kwietniu. Definicja: Termin z jakim.

Czy przydatne?

Definicja Refundacja porodów domowych? Tak, ale nie w kwietniu w słowniku

Co to jest: Termin z jakim świadczenie prowadzenia porodu fizjologicznego w warunkach pozaszpitalnych zostanie umieszczone w koszyku świadczeń gwarantowanych nie musi być kompatybilny z terminem wejścia w życie rozporządzenia ministra zdrowia w kwestii standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej - przekazał portalowi rynekzdrowia.pl Piotr Olechno, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Wg Piotra Olechno w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad przygotowaniem karty problemu zdrowotnego i zlecenia dla prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) celem wydania rekomendacji. – Po uzyskaniu rekomendacji możliwe będzie zakwalifikowanie świadczenia prowadzenia porodu fizjologicznego w warunkach pozaszpitalnych w rozporządzeniu ministra zdrowia w kwestii świadczeń gwarantowanych w odpowiednim zakresie – mówi nam Piotr Olechno.Jak informuje, prowadzenie porodu w warunkach pozaszpitalnych, mimo obowiązywania standardów postępowania w opiece okołoporodowej, będzie nadal, jak do chwili obecnej, finansowane ze środków samej zainteresowanej. Można oczekiwać zmian, lecz właśnie dopiero po ewentualnej pozytywnej rekomendacji ze strony AOTM dla takiej procedury. Wniosek czeka od listopadaJuż w listopadzie 2010 r. rzecznik informował nas, iż resort chce dopisać poród domowy do koszyka świadczeń gwarantowanych, lecz nie może tego zrobić bez pozytywnej opinii AOTM, a wniosek w tej sprawie jest przygotowany i w najbliższym czasie zostanie wysłany do Agencji.

Rozporządzenie ministra zdrowia w kwestii standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w momencie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem zostało podpisane 23 września 2010 r. Wejdzie w życie 8 kwietnia 2011r.Rozporządzenie gwarantuje pacjentom między innymi prawo wyboru miejsca porodu, co znaczy, iż poród może się odbyć – zależnie od decyzji samej ciężarnej – w warunkach szpitalnych albo pozaszpitalnych. Jeżeli kobieta będzie chciała rodzić w domu, to całe świadczenie medyczne, jakim jest poród, obędzie się w domu pacjentki. Położne zadowolone z nowych przepisówNowe regulaminy mają spore znacząco również dla personelu medycznego, gdyż – jeżeli tak zdecyduje pacjentka – osoba prowadząca ciążę zobowiązana będzie do tego, by poród odebrać w domu rodzącej.– Nowe uregulowania w dziedzinie porodów zostały dobrze przyjęte poprzez środowisko położnych, ponieważ ujednolicają zasady sprawowania opieki nad kobietą w trakcie ciąży, fizjologicznego porodu i połogu, minimalizują nieuzasadnione interwencje medyczne, zbyt regularnie służące w polskich szpitalach między innymi nacięcie krocza, cięcia cesarskie – mówi Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.
Wg Piotra Olechno aktualnie organizowany jest cykl konferencji poświęcony zapoznaniu się z określonymi w rozporządzeniu standardami postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej.– Standard ten dotyczy zarówno prowadzenia porodu w warunkach szpitalnych jak i pozaszpitalnych. W sposób jednoznaczny określił prawo kobiety do wyboru miejsca porodu, także w warunkach pozaszpitalnych – podkreśla rzecznik resortu zdrowia. Lekarze rekomendują szpital– W skali państwie porodów domowych jest bardzo niewiele, na powyżej 400 tys. porodów w roku, które odbywają się w szpitalach, przypada ok. 200 porodów w domu. Przewarzająca część Polek wybiera poród w szpitalu, co mnie nie dziwi. Sądzę, iż nadal tak będzie. Z czasem jednak ta tendencja może się zmienić – przyznaje Leokadia Jędrzejewska.w odróżnieniu do położnych lekarze w większości są przeciwni porodom domowym. Ich zdaniem, porody domowe są obarczone większym ryzykiem, niż szpitalne.

Prof. Maciej Kinalski, konsultant w zakresie położnictwa i ginekologii województwa podlaskiego, nie wyobraża sobie takiej sytuacji, iż pacjentki nagminnie będą rodzić w domach. Obawia się, iż w warunkach domowych radzenie sobie z komplikacjami, które przecież dosyć regularnie się zdarzają, będzie bardzo trudne

Czym jest Refundacja porodów domowych znaczenie w Słownik medycyny R .