RPP: raport o (złym) stanie co to jest
Co to jest, że RPP: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych. Definicja: Znane już są.

Czy przydatne?

Definicja RPP: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych w słowniku

Co to jest RPP: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych: Znane już są wyniki ogólnopolskich kontroli przeprowadzonych poprzez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta. Przedtem rezultaty działań kontrolnych przedstawili Komendant Kluczowy Państwowej Straży Pożarnej i Kluczowy Inspektor Sanitarny. Kontrolujące instytucje zwróciły uwagę na sporo uchybień i nieprawidłowości, stanowiących zagrożenie dla personelu i pacjentów szpitali psychiatrycznych.

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływały do chwili obecnej niepokojące wiadomości dotyczące między innymi złego stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń i złego stanu technicznego budynków szpitali psychiatrycznych. Jak informuje RPP, zdarzające się sytuacje to między innymi odpadanie tynku w budynkach, brak odpowiedniej wentylacji, nieszczelne i niedomykające się okna, a nawet pożary w budynkach.przez wzgląd na tym w marcu br. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpiła z prośbą o dokonanie właściwych kontroli. Zdaniem Krystyny Barbary Kozłowskiej badanie otrzymanych raportów będzie nadzwyczajnie pomocna w realizacji zadań w ochronie praw pacjenta, w tym przy tworzeniu planów kontroli przeprowadzanych poprzez Biuro RPP.- W pierwszej kolejności przyczyni się to do znacznej poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w tego typu placówkach - uważa Krystyna Barbara Kozłowska.niedobry stan techniczno-sanitarnyGłówny Inspektorat Sanitarny (GIS) skontrolował powyżej 370 oddziałów psychiatrycznych w całej Polsce. Z kontroli wynika, iż na ogół w szpitalach nie ma zaniedbań epidemiologicznych i lecznice posiadają procedury higieniczne, które są przestrzegane. Jednak w bardzo wielu jednostkach kontrolerzy GIS mają zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego placówek.Stwierdzenia z kontroli oddziałów psychiatrycznych w woj. kujawsko-pomorskim mogą posłużyć za podsumowanie stanu jednostek w całym państwie:- Problemem jest stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i sprzętu placówek psychiatrycznych. Pomimo wielu utrudnień, wynikających najczęściej z braku środków finansowych, w oddziałach leczenia chorób psychiatrycznych stosunkowo możliwości przeprowadzane są remonty bieżące - piszą kontrolerzy.Jak jednak zauważają, efekty takich prac są zazwyczaj krótkotrwałe z racji na specyfikę schorzeń przebywających tam chorych, i .przez wzgląd na tym pomieszczenia oddziałów psychiatrycznych powinny być remontowane w zasadzie w systemie ciągłym.Brud i pleśń

Wśród uwag kontrolerów z całej Polski powtarzają się takie opisy jak ten z województwa opolskiego: "Brudne z naciekami i nalotem pleśni, zakurzone z odpryskami tynku/farby ściany i sufity, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa, wyeksploatowana wykładzina podłogowa z poodklejanymi listwami przypodłogowymi albo ich brakiem w salach chorych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i korytarzach, zapleśniałe silikonowe uszczelnienia armatury sanitarnej, fugi pomiędzy kafelkami".Kontrolerzy GIS w woj. wielkopolskim zwrócili także uwagę na fakt, iż specyfika placówek psychiatrycznych, mimo właściwego oznakowania zakazu palenia tytoniu, wpływa na utrudnienie egzekwowania przestrzegania regulaminów w tym zakresie.Kontrole w całym państwie stwierdziły także sporo nieprawidłowości w dziedzinie higieny żywności i żywienia.natomiast w woj. pomorskim kontrolerzy GIS zwrócili uwagę także na to, iż nie we wszystkich obiektach znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Budynki się nie zawaląGłówny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) przeprowadził w 2011 roku kontrole w 101 szpitalach psychiatrycznych i stwierdził, iż stan techniczny większości sprawdzanych obiektów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających w nich osób. W 65 placówkach nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości w dziedzinie utrzymania i bezpiecznego użytkowania. W razie 28 placówek GUNB uznał stan techniczny za dobry, wykrywając jedynie drobne zaniedbania. Jednak stan siedmiu szpitali kontrolowanych poprzez GUNB budził poważniejsze zastrzeżenia. Chodziło o stan techniczny obiektów i instalacji, a również samowolne zmiany metody użytkowania budynku. W takich sytuacjach zostały podjęte postępowania administracyjne.Braki i awarieDo poważniejszych nieprawidłowości związanych z utrzymaniem budynków szpitalnych w odpowiednim stanie i zapewnieniem bezpieczeństwa ich użytkowania należały wg GUNB: niesprawna instalacja odgromowa, brak wentylacji grawitacyjnej w salach, brak wentylacji w kotłowni, brak izolacji fundamentu budynku, pęknięcia na ścianach, czy odpadający gzyms elewacji. Stan kotłowni w jednym ze szpitali GUNB ocenił jako nie nadający się do użytkowania.Przypadki, gdzie GUNB stwierdzał nieodpowiedni stan techniczny budynków, dotyczyły zasadniczo obiektów starych (w tym zabytkowych - wymagających współpracy z konserwatorem zabytków). Kłopoty miały także placówki, przeznaczone do przeniesienia w najbliższym czasie do innych obiektów.GUNB podkreśla, iż najczęściej występujące nieprawidłowości w skontrolowanych placówkach miały charakter oficjalny.wskutek przeprowadzonych poprzez GUNB wydano jedną decyzję o całkowitym wyłączeniu budynku z użytkowania, nakazano usuwanie nieprawidłowości w 12 placówkach. Ponadto wszczęto siedem postępowań administracyjnych, nałożono dwa mandaty karne w wysokości 100 i 200 zł. W relacji do części szpitali zaplanowano niezwłoczne rekontrole.Strażacy boją się o życie pacjentówKomenda Kluczowa Państwowej Straży Pożarnej (KGPSP) oceniając wyniki swoich 290 kontroli dokonanych w szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce stwierdza z kolei, iż stan ochrony przeciwpożarowej jest w lecznicach niezadowalający.KGPSP informuje, iż nieprawidłowości stwierdzono w większości kontrolowanych szpitali (aż 84,4 procent). Strażacy podkreślają, iż sporo stwierdzonych nieprawidłowości może powodować stworzenie realnego zagrożenia dla życia ludzi. 48 procent)) placówek nie zapewnia warunków bezpiecznej ewakuacji. wg KGPSP dyrektorzy szpitali powinni bezwzględnie podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia w obiektach warunków powodujących zagrożenie życia ludzi. Strażacy ostrzegają, iż jeśli usuwanie warunków powodujących zagrożenie życia nie będzie możliwe, niezbędne będzie niezwłoczne zaprzestanie eksploatacji budynków do momentu zlikwidowania czynników stwarzających zagrożenie.KGPSP zapowiada, iż mając na uwadze niewłaściwy stan ochrony przeciwpożarowej w części szpitali będzie prowadzić ich stały monitoring, włączając w to zarówno kontrole w następnych latach, jak i konieczność pełnego wyegzekwowania usunięcia nieprawidłowości wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych.Komenda Kluczowa Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przeprowadzonych 290 kontroli wszczęła postępowania nakazowo-egzekucyjne, w ramach których wydano 179 decyzji administracyjnych w kwestii usunięcia uchybień. W jednym przypadku doszło do zakazu eksploatacji budynku. Nałożono cztery mandaty karne
Objawy Ratownictwo Medyczne Czeka Na "Dużą" Nowelizację Ustawy:
Przyczyny o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która dotyczy zmiany algorytmu podziału środków, poparły wszystkie siły parlamentarne. To jest jednak preludium zmian w systemie ratownictwa. Być może już w rpp: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych.
Objawy Rak Płuca Głównym Zabójcą. Jest Raport O Epidemiologii Nowotworów W Polsce:
Przyczyny stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując powyżej 26 procent zgonów u mężczyzn i 23 procent zgonów u kobiet. Najpierw XXI wieku, na każde 100 tys. osób, w polskiej populacji diagnozowanych rpp: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych.
Objawy Ratownictwo Medyczne: Są "Państwowi", Są "Prywatni", Tylko Zgody Nie Ma:
Przyczyny tylko karetki, lecz także cała logistyka związana z ratownictwem. 32 senatorów Platformy Obywatelskiej i jeden senator niezrzeszony podpisali list do premiera Donalda Tuska, gdzie apelują o to, by rpp: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych.
Objawy Ratownicy Wciąż Bez Podwyżek, Więc Rozmawiają Z Ministrem Zdrowia:
Przyczyny nadal nie dostali obiecanych podwyżek. Kwestia utknęła w miejscu w chwili, kiedy wydawało się, iż wszystko jest już na dobrej drodze, a więc po tym jak Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rpp: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych.
Objawy Radiologia: Technicy Medyczni Będą Bronić Swoich Przywilejów!:
Przyczyny radiologii grożą akcją protestacyjną, a nawet i strajkiem. Radiolodzy mówią o nieprzemyślanych rozwiązaniach, możliwych redukcjach etatów, braku osłon społecznych i okresu przejściowego. Tak technicy rpp: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych.

Czym jest RPP: raport o (złym) stanie znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: