Rusza łódzki pilotaż: w co to jest
Co to jest, że Rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy w słowniku

Co to jest Rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy: W woj. łódzkim trwają przygotowania do pilotażowego programu monitoringu jakości procedur i sprzętu w pracowniach radiologicznych, realizowanego poprzez zespoły zewnętrznych audytorów. - Wprowadzenie mechanizmu nadzoru wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy Porady UE, która dotyczy ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi - przypomina prof. Ludomir Stefańczyk, szef zakładu radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Barlickiego w Łodzi.

Aczkolwiek regulaminy wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo atomowe od lat mówią o konieczności wprowadzenia instytucjonalnych form nadzoru nad jakością w radiologii, to mechanizm ten nie jest jeszcze skończony.Wzorcowe proceduryW Polsce zajmuje się tym specjalna komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w dziedzinie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, która pracuje od lutego 2009 roku. Celem działania komisji jest między innymi opracowanie wzorcowych procedur radiologicznych.– Pierwszych 177 wspomnianych procedur przekazaliśmy do ministerstwa w ubiegłym roku, blisko 500 kolejnych przekażemy w roku bieżącym – zapowiada Ryszard Kowski, przewodniczący komisji do spraw mechanizmów jakości i szkoleń w Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym, wiceprzewodniczący komisji do spraw procedur i audytów klinicznych.Chodzi o ustalenie podstawowych wymogów dotyczących aparatury, personelu, metody wykonywania ustalonych procedur diagnostycznych. Jak podkreślają specjaliści, to jest nadzwyczajnie ważne, szczególnie w razie placówek „oszczędzających” na badaniach, jest to takich, które nie zrobią na przykład odpowiedniej sekwencji w rezonansie albo nie podadzą wystarczającej ilości środka kontrastowego.– Po weściu w życie odgórnie określonych min. wymogów przy wykonywaniu danego badania, nie będzie odwrotu. Jeżeli wykonujący badania nie dostosują się do wymagań, znajdą się na straconej pozycji w razie, gdy przyjdzie im się bronić na przykład w kwestii o błąd w sztuce lekarskiej – mówi prof. Andrzej Urbanik, kierownik zakładu diagnostyki obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Procedury wzorcowe opisują zatem precyzyjnie: kto może wykonać daną procedurę, jakie musi mieć uprawnienia (chodzi nie tylko o lekarzy, lecz również techników i inżynierów), ile czasu dana procedura powinna trwać, z zastosowaniem jakiej aparatury i o jakich parametrach. Opisane jest także testowanie aparatury, jej bieżące kontrolowanie, a również sposób wykonania badania. – Chodzi o to, by określoną procedurę wykonywano jednakowo w placówce w małej miejscowości i w sporym ośrodku akademickim – podkreśla prof. Urbanik.Pomoże sanepidElementem mechanizmu kontroli jakości nadzoru będą także audyty przeprowadzane poprzez zewnętrzne zespoły.– Zwróciliśmy się do łódzkiego sanepidu z prośbą o współpracę w tej sprawie. Planujemy wdrożenie pilotażowego programu w woj. łódzkim, który pomoże następnie przełożyć pozyskane tu doświadczenia na mechanizm audytu w całej Polsce – tłumaczy Ryszard Kowski.Kontrolą zajmą się zespoły składające się z lekarza, metoda i fizyka medycznego, które będą sprawdzać zarówno prawidłowość funkcjonowania programu zapewniania jakości w pracowniach, jak i rzetelną realizację procedur radiologicznych.– Będziemy zapewne wdrażać schemat niemiecki, a więc audytorzy będą pracować na materiałach dostarczanych im poprzez audytowane placówki – zaznacza prof. Ludomir Stefańczyk.Zdaniem Ryszarda Kowskiego, pierwsze większe działania w woj. łódzkim zaczną się w marcu br. Sanepid pomoże w zbieraniu danych o pracowniach radiologicznych i rozsyłaniu pierwszych zapytań i ankiet. Praktyczna strona pilotażu wyniknie ostatecznie między innymi z dyskusji w ramach komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych. – Czekamy na ostateczne opinie i decyzje Ministerstwa Zdrowia, dotyczące także odpowiedniego finansowania – podkreśla Ryszard Kowski. I dodaje, iż na razie regulaminy stanowią, iż wydatki audytu ponoszą jednostki audytowane, a więc będą one wliczone w cenę procedury.Cofną zgodę na działalność, jeżeli...Jakie mogą być skutki wykrycia nieprawidłowości w pracowni radiologicznej poprzez zespół audytorów?– jeżeli po pierwszym audycie zostanie wskazany problem, placówka otrzyma chwilę na poprawę. Następnie zostanie przeprowadzona następna kontrola i dopiero po niej, wedle ustawą, może być zgłoszony wniosek o tymczasowe albo stałe cofnięcie zgody na prowadzenie działalności – tłumaczy Ryszard Kowski.Z wnioskiem o cofnięcie zgody występuje komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych. Odbywa się tak w razie, gdy zakład opieki zdrowotnej nie spełnia podstawowych wymogów jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów i wymagań ustalonych w regulaminach. Audyt kliniczny zewnętrzny ma być przeprowadzany nie rzadziej niż co 4 lata.Zdaniem specjalistów, wszelakie działania zmierzające do uregulowania nadzoru i jakości świadczeń radiologicznych są konieczne. – Tym bardziej, iż mamy już za sobą cenne doświadczenia z kontroli technicznej i audytów w ramach ogólnopolskiego programu mammograficznego. W skutku dosłownie z roku na rok wyraźnie wzrosła jakość jakość realizowanych badań mammograficznych – przypomina prof. Urbanik
Objawy Ruszył Pierwszy Ogólnopolski Rejestr Incydentów Medycznych W Podstawowej Opiece Zdrowotnej:
Przyczyny czerwca) rozpoczął funkcjonować portal internetowy, wykorzystywany anonimowemu zgłaszaniu poprzez lekarzy incydentów, dotyczących bezpieczeństwa pacjenta, które miały miejsce w podstawowej opiece rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy.
Objawy Rzecznik Warunkowo Odroczył Złożenie W Prokuraturze Doniesienia Na Minister Zdrowia:
Przyczyny Ewa Kopacz i rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski bardzo różnie pojmują odpowiedzialność karną w kontekście nowej grypy... Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski, nie złożył w rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy.
Objawy Recepty Zaocznie: Słowo Ministra Też Ważne, Ale Lekarze Chcą Widzieć Przepis:
Przyczyny jasnych regulaminów określających zasady wystawiania recept osobom przewlekle chorym, Federacja Porozumienie Zielonogórskie zaleciła swoim lekarzom wstrzymanie się od zaocznego przepisywania leków. W rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy.
Objawy Reklama Nie Uczy, Czyli Dziesięć Grzechów Głównych W Farmakoterapii Bólu:
Przyczyny opublikowanymi w Pain In Europe, ok. 70 procent Polaków przyjmuje leki przeciwbólowe, co w przeliczeniu na miligramy substancji czynnych daje nam 1. miejsce wśród państw UE. Z badań prowadzonych rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy.
Objawy Rentowność Poza Sieciami:
Przyczyny działające poza ogromnymi sieciami podjęły rzuconą poprzez potentatów rękawicę. Przyjęły także - każde na własną miarę - sukces skali. Panuje gdyż powszechne przekonanie, iż tylko właśnie ów sukces rusza łódzki pilotaż: w pracowniach radiologicznych pojawią się audytorzy.

Czym jest Rusza łódzki pilotaż: w znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: