Ruszył pierwszy ogólnopolski co to jest
Co to jest Ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece.

Czy przydatne?

Definicja Ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w słowniku

Co to jest Ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej: W poniedziałek (6 czerwca) rozpoczął funkcjonować portal internetowy, wykorzystywany anonimowemu zgłaszaniu poprzez lekarzy incydentów, dotyczących bezpieczeństwa pacjenta, które miały miejsce w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). O celach uruchomienia takiego rejestru mówił między innymi dr Maciej Godycki-Ćwirko, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w trakcie zakończonego w niedzielę (5 czerwca) XI Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Mikołajkach.

Pierwszy tego typu w Polsce mechanizm poufnego zgłaszania incydentów poprzez lekarzy POZ "Bezpieczna Opieka Podstawowa" (BOP) powstał w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy wsparciu ze środków unijnych. Adres portalu: http://blnsk.umed.lodz.pl/bop/index.phpZapobiegać, a nie karaćJak mówi w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl dr Maciej Godycki-Ćwirko, do chwili obecnej właściwie jedynym listą zdarzeń niepożądanych w medycynie była ewidencja skarg pacjentów w izbach lekarskich i rejestry prowadzone w części szpitali, które jednak ograniczone są do pojedynczych placówki i nie są publikowane.wg szefa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w Europie od pewnego czasu promowane jest podejście zorientowane bardziej na bezpieczeństwo pacjenta i zapobieganie błędom, zamiast na szukanie winnych i karanie. W oficjalnej terminologii rekomendowane jest aktualnie sformułowanie "incydent, dotyczący bezpieczeństwa pacjenta", zamiast "błędu medycznego".Jak wyjaśnia nam Maciej Godycki-Ćwirko, w warunkach polskich początek BOP to start budowania mechanizm anonimowego zgłaszania incydentów w naszym państwie. - Z doświadczeń innych państw wynika, iż w razie tworzenia rejestrów o zdarzeniach niepożądanych najskuteczniejsze okazały się właśnie anonimowe zgłoszenia lekarskie - dodaje nasz rozmówca.Śladem rozwiązania niemieckiegoSystem stworzony w Łodzi wzorowany był na rozwiązaniu niemieckim. W Niemczech pośrodku 3 lat zgłoszono 300 incydentów. - Wydaje się to nieduża liczba, lecz jednak mechanizm funkcjonuje - mówi dr Godycki-Ćwirko.Małgorzata Koziarska-Rościszewska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aktualnie administratorka BOP zapewnia, iż mechanizm gwarantuje absolutną anonimowość lekarzom, którzy zdecydują się za jego pośrednictwem opisać incydent, dotyczący bezpieczeństwa pacjenta. Jak podkreśla, bardzo długo trwały prace informatyczne, które miały doprowadzić do tego, iż ani administrator mechanizmu, ani nikt inny nie będzie mógł poznać tożsamości zgłaszającego incydent lekarza.- Pojawia się coraz więcej roszczeń ze strony pacjentów. W naszym interesie jest, tak aby uczyć się na własnych błędach, zamiast ponosić skutki ich popełniania - przekonywała Małgorzata Koziarska-Rościszewska, prezentując mechanizm w trakcie XI Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Mikołajkach.Jak tłumaczyła .wg danych światowych, na każde 100 tys. konsultacji, notuje się 5-80 incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta; jest to od 37 do 600 na dzień. .wg niej mechanizm zgłaszania takich incydentów, stanowi jedno z narzędzi poprawy jakości i bezpieczeństwa w podstawowej opiece zdrowotnej.Pozytywnie na temat nowego mechanizmu zgłaszania zdarzeń niepożądanych wypowiada się prof. Witold Lukas, były konsultant krajowy w zakresie medycyny rodzinnej. .wg niego BOP stanowi dobre narzędzie nauki i zamiany informacji pomiędzy lekarzami i członkami zespołu podstawowej opieki zdrowotnej. Jak podkreśla, istotnie przyczyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pacjenta w POZ. mechanizm BOP złożona jest z dwóch przedmiotów:• formularza zgłoszenia• zbioru dotychczas zgłoszonych incydentów. Zgłoszenia przydzielane są do konkretnych kategorii. Celem mechanizmu BOP jest gromadzenie anonimowych opisów incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w POZ i komentarzy do opisów z zachowaniem poufności.Małgorzata Koziarska-Rościszewska informuje, iż żaden incydent nie jest zbyt prozaiczny lub zbyt poważny, by nie mógł być zgłoszony. . mechanizm przeznaczony jest dla lekarzy i zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.Jak w lotnictwie i energetyce jądrowej- Mechanizmy zgłaszania incydentów w dziedzinie bezpieczeństwa służą ich identyfikacji i zapobieganiu. Zgłoszenia są przesyłane poprzez osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w incydencie - wyjaśnia Małgorzata Koziarska-Rościszewska.Co ciekawe, mechanizmy zgłaszania incydentów - początkowo rozumianych jako błędy - powstały na początku w lotnictwie cywilnym i w branżach, gdzie z pozoru drobne błędy mogą mieć poważne konsekwencje (energetyka jądrowa, przemysł chemiczny). aktualnie coraz więcej krajów stosuje taki monitoring w medycynie. U podstaw wszystkich tych mechanizmów leży idea uczenia się na doświadczeniach innych
Objawy Rodzic Przy Łóżku Dziecka: Szpital Zyskuje Czy Traci?:
Przyczyny poprzez wybrane szpitale dziecięce i oddziały pediatryczne opłat dla rodziców przebywających przy dzieciach niewiele kogo już dziwi. Dziwić może z kolei panujący tutaj chaos. Wg jednych lecznic ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej co to jest.
Objawy Realizacja Umów Dotyczących „Dawek Charytatywnych” Zawartych W 2011 Roku - Czy Może Być Zagrożona?:
Przyczyny 2011 r. ustawa refundacyjna spowoduje nie tylko całkowitą zmianę metody realizacji leczenia biologicznego w reumatologicznych i innych programach lekowych, lecz może również stanowić zagrożenie dla ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej definicja.
Objawy Ryzyko Rozwoju Raka Prostaty I Poziom PSA U Chorych Na Cukrzycę:
Przyczyny na cukrzycę obserwuje się mniejszy poziom PSA, antygenu swoistego dla rozrostu komórek raka prostaty. Jednakże nie wiadomo czy niższe stężenia PSA w surowicy krwi rzeczywiście odzwierciedlają niższą ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej co znaczy.
Objawy Ratownictwo Medyczne: Są "Państwowi", Są "Prywatni", Tylko Zgody Nie Ma:
Przyczyny tylko karetki, lecz także cała logistyka związana z ratownictwem. 32 senatorów Platformy Obywatelskiej i jeden senator niezrzeszony podpisali list do premiera Donalda Tuska, gdzie apelują o to, by ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej słownik.
Objawy Rzucić - Jak To Łatwo Powiedzieć...:
Przyczyny najpierw minionego wieku opisał sytuacja raka płuca i przekonująco udowodnił jego związek z paleniem tytoniu, pewnie dostałaby Nagrodę Nobla - mówią dzisiejsi epidemiolodzy i socjolodzy. Aż się nie ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej znaczenie.

Czym jest Ruszył pierwszy ogólnopolski znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: