Ruszył pierwszy ogólnopolski co to jest
Co to jest, że Ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece.

Czy przydatne?

Definicja Ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w słowniku

Co to jest Ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej: W poniedziałek (6 czerwca) rozpoczął funkcjonować portal internetowy, wykorzystywany anonimowemu zgłaszaniu poprzez lekarzy incydentów, dotyczących bezpieczeństwa pacjenta, które miały miejsce w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). O celach uruchomienia takiego rejestru mówił między innymi dr Maciej Godycki-Ćwirko, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w trakcie zakończonego w niedzielę (5 czerwca) XI Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Mikołajkach.

Pierwszy tego typu w Polsce mechanizm poufnego zgłaszania incydentów poprzez lekarzy POZ "Bezpieczna Opieka Podstawowa" (BOP) powstał w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy wsparciu ze środków unijnych. Adres portalu: http://blnsk.umed.lodz.pl/bop/index.phpZapobiegać, a nie karaćJak mówi w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl dr Maciej Godycki-Ćwirko, do chwili obecnej właściwie jedynym listą zdarzeń niepożądanych w medycynie była ewidencja skarg pacjentów w izbach lekarskich i rejestry prowadzone w części szpitali, które jednak ograniczone są do pojedynczych placówki i nie są publikowane.wg szefa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w Europie od pewnego czasu promowane jest podejście zorientowane bardziej na bezpieczeństwo pacjenta i zapobieganie błędom, zamiast na szukanie winnych i karanie. W oficjalnej terminologii rekomendowane jest aktualnie sformułowanie "incydent, dotyczący bezpieczeństwa pacjenta", zamiast "błędu medycznego".Jak wyjaśnia nam Maciej Godycki-Ćwirko, w warunkach polskich początek BOP to start budowania mechanizm anonimowego zgłaszania incydentów w naszym państwie. - Z doświadczeń innych państw wynika, iż w razie tworzenia rejestrów o zdarzeniach niepożądanych najskuteczniejsze okazały się właśnie anonimowe zgłoszenia lekarskie - dodaje nasz rozmówca.Śladem rozwiązania niemieckiegoSystem stworzony w Łodzi wzorowany był na rozwiązaniu niemieckim. W Niemczech pośrodku 3 lat zgłoszono 300 incydentów. - Wydaje się to nieduża liczba, lecz jednak mechanizm funkcjonuje - mówi dr Godycki-Ćwirko.Małgorzata Koziarska-Rościszewska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aktualnie administratorka BOP zapewnia, iż mechanizm gwarantuje absolutną anonimowość lekarzom, którzy zdecydują się za jego pośrednictwem opisać incydent, dotyczący bezpieczeństwa pacjenta. Jak podkreśla, bardzo długo trwały prace informatyczne, które miały doprowadzić do tego, iż ani administrator mechanizmu, ani nikt inny nie będzie mógł poznać tożsamości zgłaszającego incydent lekarza.- Pojawia się coraz więcej roszczeń ze strony pacjentów. W naszym interesie jest, tak aby uczyć się na własnych błędach, zamiast ponosić skutki ich popełniania - przekonywała Małgorzata Koziarska-Rościszewska, prezentując mechanizm w trakcie XI Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Mikołajkach.Jak tłumaczyła .wg danych światowych, na każde 100 tys. konsultacji, notuje się 5-80 incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta; jest to od 37 do 600 na dzień. .wg niej mechanizm zgłaszania takich incydentów, stanowi jedno z narzędzi poprawy jakości i bezpieczeństwa w podstawowej opiece zdrowotnej.Pozytywnie na temat nowego mechanizmu zgłaszania zdarzeń niepożądanych wypowiada się prof. Witold Lukas, były konsultant krajowy w zakresie medycyny rodzinnej. .wg niego BOP stanowi dobre narzędzie nauki i zamiany informacji pomiędzy lekarzami i członkami zespołu podstawowej opieki zdrowotnej. Jak podkreśla, istotnie przyczyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pacjenta w POZ. mechanizm BOP złożona jest z dwóch przedmiotów:• formularza zgłoszenia• zbioru dotychczas zgłoszonych incydentów. Zgłoszenia przydzielane są do konkretnych kategorii. Celem mechanizmu BOP jest gromadzenie anonimowych opisów incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w POZ i komentarzy do opisów z zachowaniem poufności.Małgorzata Koziarska-Rościszewska informuje, iż żaden incydent nie jest zbyt prozaiczny lub zbyt poważny, by nie mógł być zgłoszony. . mechanizm przeznaczony jest dla lekarzy i zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.Jak w lotnictwie i energetyce jądrowej- Mechanizmy zgłaszania incydentów w dziedzinie bezpieczeństwa służą ich identyfikacji i zapobieganiu. Zgłoszenia są przesyłane poprzez osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w incydencie - wyjaśnia Małgorzata Koziarska-Rościszewska.Co ciekawe, mechanizmy zgłaszania incydentów - początkowo rozumianych jako błędy - powstały na początku w lotnictwie cywilnym i w branżach, gdzie z pozoru drobne błędy mogą mieć poważne konsekwencje (energetyka jądrowa, przemysł chemiczny). aktualnie coraz więcej krajów stosuje taki monitoring w medycynie. U podstaw wszystkich tych mechanizmów leży idea uczenia się na doświadczeniach innych
Objawy Ratownictwo Medyczne: Nie Widać Końca Ustawowej Gry W Daty:
Przyczyny Zdrowia uznało, iż należy pilnie zmienić wybrane regulaminy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ponieważ zakładane w niej terminy (koniec tego roku) nie będą dotrzymane. Nowelizacja objęłaby ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.
Objawy Refundacja Niektórych Leków Pod Lupą NFZ: Opinie Lekarzy Specjalistów:
Przyczyny zestawienia, jakie wykonał NFZ, podsumowując opłaty na refundację leków w sprzedaży aptecznej w I półroczu 2008. Tym wspólnie oddajemy głos specjalistom w takich dziedzinach, gdzie Fundusz uznał ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.
Objawy Recepty Zaocznie: Słowo Ministra Też Ważne, Ale Lekarze Chcą Widzieć Przepis:
Przyczyny jasnych regulaminów określających zasady wystawiania recept osobom przewlekle chorym, Federacja Porozumienie Zielonogórskie zaleciła swoim lekarzom wstrzymanie się od zaocznego przepisywania leków. W ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.
Objawy Radiologia: Technicy Medyczni Będą Bronić Swoich Przywilejów!:
Przyczyny radiologii grożą akcją protestacyjną, a nawet i strajkiem. Radiolodzy mówią o nieprzemyślanych rozwiązaniach, możliwych redukcjach etatów, braku osłon społecznych i okresu przejściowego. Tak technicy ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.
Objawy RPP: Raport O (Złym) Stanie Szpitali Psychiatrycznych:
Przyczyny ogólnopolskich kontroli przeprowadzonych poprzez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta. Przedtem rezultaty działań kontrolnych przedstawili Komendant Kluczowy ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Czym jest Ruszył pierwszy ogólnopolski znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: