Ryzyko rozwoju raka prostaty co to jest
Co to jest, że Ryzyko rozwoju raka prostaty i poziom PSA u chorych na cukrzycę. Definicja: U.

Czy przydatne?

Definicja Ryzyko rozwoju raka prostaty i poziom PSA u chorych na cukrzycę w słowniku

Co to jest: U mężczyzn chorych na cukrzycę obserwuje się mniejszy poziom PSA, antygenu swoistego dla rozrostu komórek raka prostaty. Jednakże nie wiadomo czy niższe stężenia PSA w surowicy krwi rzeczywiście odzwierciedlają niższą zachorowalność na raka gruczołu krokowego w tej ekipie pacjentów.

W celu oceny ryzyka rozwoju raka prostaty u chorych na cukrzycę naukowcy z Duke University School of Medicine, Durham, USA, dokonali analizy wyników biopsji gruczołu krokowego w ekipie chorych w wieku 50-75 lat z wieloośrodkowego, międzynarodowego badania REDUCE (Reduction aby Dutasteride of Prostate Cancer Events). Biopsję stercza wykonano wszystkim pacjentom w drugim i czwartym roku badania, niezależnie od poziomów PSA w surowicy krwi. Dodatkową analizą objęto zależność pomiędzy cukrzycą, otyłością a rakiem gruczołu krokowego.w odróżnieniu do innych prac badanie amerykańskich naukowców wykazało, iż ryzyko zachorowania na raka stercza nie zależy od występowania cukrzycy. W całej badanej populacji nie stwierdzono gdyż zależności pomiędzy cukrzycą a zachorowaniem na raka stercza (parametr ryzyka zachorowania OR 1.01), nawet po uwzględnieniu otyłości. Jednak okazało się, iż ryzyko to może zależeć od stopnia zróżnicowania nowotworu i masy ciała. Otóż w ekipie mężczyzn chorych na cukrzycę z poprawną masą ciała odnotowano pomniejszone ryzyko zachorowania na raka prostaty o wysokim stopniu zróżnicowania (OR 0.35), w trakcie gdy u mężczyzn z nadwagą ryzyko to było istotnie większe (OR 1.38).Skąd mogą wynikać potencjalnie odwrotne zależności pomiędzy postępem raka stercza a obecnością cukrzycy? Ważne znaczenie może mieć tu sama insulina - mocny czynnik wzrostu stymulujący podziały komórek. W przebiegu cukrzycy typu 2 dochodzi do stopniowego spadku wydzielania tego hormonu poprzez komórki beta trzustki, a co za tym idzie jego stężenia na obwodzie. Autorzy badania zwracają uwagę, iż właśnie ten niedobór insuliny miałby działać ochronnie na postęp raka prostaty.Co ciekawe, pośrodku najbliższych lat od rozpoznania cukrzycy częściej stwierdza się występowanie raka stercza. Jednakże zdarzenie to może wynikać z bardziej intensywnej opieki medycznej towarzyszącej okresowi tuż po rozpoznaniu cukrzycy. Wspólnie z kolejnymi latami częstość występowania raka prostaty u chorych na cukrzycę maleje. Autorzy zwracają uwagę, iż niski poziom PSA u chorych na cukrzycę może mieć poważne kliniczne skutki. To między innymi na podstawie stężenia PSA doktor decyduje o wykonaniu biopsji prostaty. Jeżeli na skutek cukrzycy jest on niższy, to test na PSA może dawać fałszywie ujemne wyniki, oddalając okres rozpoznania toczącej się dolegliwości nowotworowej. Dodatkowo otyłość, która bardzo regularnie występuje z cukrzycą, może warunkować nieco większe rozcieńczenie krwi, zaniżając prawdziwy poziom PSA. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21709690 Prostate Cancer Prostatic Dis. 2011 Dec;14(4):326-31. doi: 10.1038/pcan.2011.28. Epub 2011 Jun 28.Diabetes and prostate cancer risk in the REDUCE trial

Czym jest Ryzyko rozwoju raka prostaty znaczenie w Słownik medycyny R .