Ścigamy się z czasem co to jest
Co to jest, że Ścigamy się z czasem. Definicja: Szczególną rolę wśród laboratoriów medycznych.

Czy przydatne?

Definicja Ścigamy się z czasem w słowniku

Co to jest: Szczególną rolę wśród laboratoriów medycznych pełnią laboratoria mikrobiologiczne. Ich poprawne funkcjonowanie wpływa między innymi na ograniczenie zakażeń szpitalnych. W tym celu muszą być jednak zachowane procedury diagnostyczne, w tym dostępność w szpitalu badań mikrobiologicznych poprzez 24 godziny na dobę. poprzez powyższe rozumiem sposobność wykonania preparatu bezpośredniego, hodowli i ustalenie lekooporności.

Klasycznym odpowiednikiem takiego postępowania, gdzie błyskawiczny dostęp do laboratorium mikrobiologicznego ma spore znaczenie, jest wykonanie badań u pacjenta z podejrzeniem zgorzeli gazowej. Już ocena preparatu bezpośredniego pośrodku 1 godziny może potwierdzić kliniczne rozpoznanie zgorzeli, co pozwala na szybkie wdrożenie celowanej terapii przeciwbakteryjnej, hiperbarii i opracowania chirurgicznego.
Zbyt niewiele badań
odpowiednikiem innego badania, gdzie czas ma ważne znaczenie dla wprowadzenia właściwej terapii, mogą być posiewy krwi i markerów biochemicznych, na przykład prokalcytoniny, w podejrzeniu posocznicy. Badania te powinny być wykonane natychmiast po powzięciu takiego podejrzenia.Liczba badań mikrobiologicznych musi być związana z liczbą hospitalizowanych pacjentów. Przyjmuje się, iż powinna ona wynosić 50 badań na 1 łóżko szpitalne na rok. Czy te badania są realizowane w każdym rozpoznaniu dolegliwości infekcyjnej i przed podaniem antybiotyków? Takich analiz w Polsce nie ma, z kolei problem ten jest szeroko poruszany w doniesieniach w prasie medycznej.W Polsce został opracowany "Raport o Zakażeniach Szpitalnych 1993-1995", gdzie stwierdzono, iż liczba badań bakteriologicznych nie przekracza 20% norm EWG. Pomimo obowiązku zgłaszania zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych, mechanizm ten jest niesprawny, bo odsetek zgłoszonych zakażeń szpitalnych nie przekracza 2% hospitalizowanych. Równocześnie wydatki leków przeciwbakteryjnych w niektórych szpitalach wynoszą 30% kosztów.Istnieje problem niedostatku wykwalifikowanego personelu zespołów epidemiologicznych ze specjalizacją rekomendowaną w rozporządzeniu ministra zdrowia: epidemiologów, lekarzy chorób zakaźnych, mikrobiologów.W niedostatecznej dostępności badań mikrobiologicznych ma regularnie swój start sporo kontrowersji, jakie pojawiają się w trakcie rozpraw przed sądem cywilnym o zakażenie pacjenta w szpitalu.Najczęściej dotyczą one:

* zaniechania wykonania badania bakteriologicznego w I fazie zakażenia
* podania leku przeciwbakteryjnego bez badań mikrobiologicznych
* opóźnienia czasowego w wykonaniu badań bakteriologicznych z racji na brak dostępności laboratorium po godzinie 15.00
* braku procedur dotyczących opracowania rany, odkażania skóry i tym podobne
* kwestii doboru leków przeciwbakteryjnych w terapii celowanej.
Kryterium zakażeń
Kluczową kontrowersją jest dowód nabycia zakażenia w szpitalu: na przykład kolonizacja cewnika, zapalenie żył, zapalenie kości. Mechanizm ten uwidacznia się po kilkukilkunastu tygodniach od chwili zakażenia. Częstym uchybieniem jest oficjalne istnienie Komitetu Zakażeń Szpitalnych przy jednoczesnym braku odzwierciedlenia jego działalności, na przykład w analizie ognisk zakażenia.Warto pamiętać, iż wg określeń UE, kontrola zakażeń szpitalnych jest pierwszym kryterium oceny jakości pracy szpitala. Nie można jej dobrze prowadzić bez wsparcia laboratorium mikrobiologicznego dostępnego poprzez całą dobę

Czym jest Ścigamy się z czasem znaczenie w Słownik medycyny S .