Standardy okołoporodowe - na co to jest
Co to jest Standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać. Definicja: Prof. Stanisław.

Czy przydatne?

Definicja Standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać w słowniku

Co to jest Standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać: Prof. Stanisław Radowicki
Od kwietnia br. obowiązują nowe standardy dotyczące opieki okołoporodowej. Co naprawdę zmieniło się w tym zakresie, będzie można jednak powiedzieć za jakiś czas - mówi nam prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w zakresie położnictwa i ginekologii.

Ciężarne będą chronione przed praktykami szpitalnymi, na które nie wyrażają zgody między innymi nacinaniem krocza i podaniem oksytocyny. Wedle zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, rodząca ma mieć również dostęp do pełnej informacji o metodach łagodzenia bólu i zapewniony kontakt z noworodkiem - nieprzerwany kontakt „skóra do skóry" poprzez dwie godziny. W rozporządzeniu zapisano również rekomendowany zakres świadczeń profilaktycznych w poszczególnych okresach ciąży. Oczywiście nie można jakości opieki medycznej uzależniać od ilości zlecanych badań, lecz chyba już teraz można powiedzieć, iż w tej kwestii diagnostyka kobiet w ciąży jest coraz lepsza. Jednak na konkretne efekty wdrożenia nowych standardów - przekładające się chociażby na obniżenie śmiertelności okołoporodowej - będzie trzeba jeszcze poczekać kilka miesięcy. Teraz można powiedzieć jedynie, iż środowisko medyczne nie ma problemów z ich przyjęciem. Do chwili obecnej nie mam informacji, aby w jakimkolwiek regionie były z tym kłopoty. Być może dlatego, iż tak faktycznie wielu lekarzy szereg tych regulaminów stosowało już przedtem.

Oczywiście teraz zostały przewartościowane poprzez NFZ wyceny wizyt medycznych w momencie ciąży jako następstwo tego standardu. Także położne przygotowują się do większego udziału w procesie ciąż fizjologicznych. Wszystko wskazuje na to, iż regulaminy w spokojny sposób uporządkują kwestie powiązane z ciążą i porodem. Główną częścią nowego rozporządzenia, regulującego standardy porodowe, jest lista praw kobiety dotyczących przebiegu porodu. Ciężarna dostać ma nie tylko formalne przyzwolenie na wybór miejsca porodu, lecz również sposobność wybrania pozycji, którą uważa za najwygodniejszą dla siebie. regulaminy dotyczące porodów domowych budzą najwięcej emocji wśród lekarzy. Nie są one popularne na świecie (w Stanach Zjednoczonych stanowią około 3 procent ogólnej liczby narodzin) i nie sądzę, aby Polki zaczęły teraz masowo używać z tej możliwości.  Trzeba jednak jasno powiedzieć, iż  wybrane dane wskazują, iż owszem - dbałość o rodzącą w warunkach domowych jest na tym samym poziomie, co w warunkach szpitalnych, lub wyższym, lecz umieralność dzieci w warunkach pozaszpitalnych jest zdecydowanie wyższa. Narodziny dziecka w warunkach domowych mogą nieść ze sobą pewne ryzyko, które może wystąpić nawet w w najwyższym stopniu fizjologicznie przebiegającej ciąży; na przykład krwotok, w warunkach pozaszpitalnych może stanowić zagrożenie życia matki. I tj. ten okres, który nakazuje nam się przyglądać porodom domowym ze szczególną ostrożnością. Fundamentalną rzeczą w położnictwie musi być zawsze bezpieczeństwo matki i dziecka. Jeśli poród domowy spełnia wszystkie warunki, tj. możliwe. Z kolei jak te porody będą wyglądały w warunkach polskich, pokaże czas. Pozostaje także pytanie - kto będzie odpowiadał za poród w domu skończony śmiercią dziecka?
Objawy System Jednorodnych Grup Pacjentów Obejmie Także Rehabilitację:
Przyczyny NFZ wprowadzi mechanizm Jednorodnych Grup Pacjentów do rozliczeń rehabilitacji stacjonarnej. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób wpłynie to na rozmiar finansowania tego zakresu świadczeń. Przyrost standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać co to jest.
Objawy Światowy Dzień Reumatyzmu - Przełammy Stereotypy:
Przyczyny całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Reumatyzmu. Tegoroczne przesłanie to „Ruch usprawnia” (Move to improve), lecz hasło tego dnia powinno brzmieć również „przełammy stereotypy”. W Polsce standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać definicja.
Objawy Sztuczne Serce: Polscy Naukowcy Coraz Bliżej Skonstruowania Prototypu:
Przyczyny programu Polskie Sztuczne Serce jest coraz bliżej. Prototyp kompletnie wszczepialnego polskiego sztucznego serca dla dorosłych ma być gotowy do prób na zwierzętach pod koniec 2012 roku. Natomiast na standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać co znaczy.
Objawy Szpitalne Inwestycje Chcą Dogonić Baby Boom:
Przyczyny narodzin towarzyszy inwestycyjny boom w szpitalach położniczych Z danych GUS wynika, iż w 2008 r. zarejestrowano o powyżej 26 tys. urodzeń żywych więcej niż w 2007 r. W I półroczu 2009 r. liczba standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać słownik.
Objawy "Szczyt" Szefów Szpitali Dziecięcych: Czas Doszacować Procedury:
Przyczyny pl kilkakrotnie alarmował w kwestii pogarszającej się sytuacji finansowej specjalistycznych szpitali dziecięcych, spowodowanej wdrożeniem nowego mechanizmu rozliczeń z NFZ w ramach Jednorodnych Grup standardy okołoporodowe - na efekty trzeba poczekać znaczenie.

Czym jest Standardy okołoporodowe - na znaczenie w Słownik medycyny S .

  • Dodano:
  • Autor: