Sukces pomorskich onkologów co to jest
Co to jest, że Sukces pomorskich onkologów. Definicja: Podawanie w chemioterapii przedoperacyjnej.

Czy przydatne?

Definicja Sukces pomorskich onkologów w słowniku

Co to jest Sukces pomorskich onkologów: Podawanie w chemioterapii przedoperacyjnej cis-platyny kobietom, które są nosicielkami zmutowanego genu BRCA1 i mają rozpoznanego raka piersi, skutkuje kompletną albo niemal kompletną remisję dolegliwości i zniknięcie guzów...

Do takich wniosków doszedł po paroletnich badaniach zespół kierowany poprzez prof. Jana Lubińskiego z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ekipa naukowców uczestniczy w międzynarodowym projekcie poszukiwania genów odpowiedzialnych za postęp raka piersi i jelita. W przedsięwzięcie zaangażowani są również naukowcy z Francji, Finlandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Projekt jest finansowany z funduszy unijnych (około 0,5 mln euro).
Zespół prof. Lubińskiego zebrał dane o zachorowaniach na raka w rodzinach pacjentów z woj. zachodniopomorskiego. Badaniem objęto powyżej 1, 25 mln osób.
– To przełom w zakresie chemioterapii raka piersi – oznajmili szczecińscy naukowcy.

Dotychczas w tradycyjnej chemioterapii w tych sytuacjach stosowano tak zwany taksany, które – jak wykazali w swoich badaniach naukowcy ze Szczecina – są nieskuteczne.
Jeden z członków ekipy prof. Lubińskiego, dr Tomasz Byrski, poinformował, iż wykorzystanie cis-platyny u pierwszych dziesięciu kobiet z zaawansowaną chorobą nowotworową piersi „dało wybitny rezultat”.
– Uzyskaliśmy całkowitą kliniczną odpowiedź potwierdzoną histopatologicznie (...). Nie zaobserwowano progresji dolegliwości, ani jej stabilizacji, lecz całkowitą albo niemal kompletną odpowiedź kliniczną potwierdzającą skuteczność cis-platyny.
Podobne wyniki uzyskano u dalszych ((około 20 chorych. Aktualnie 30 pacjentek jest zakwalifikowanych do leczenia tą sposobem, lecz „rekrutacja” kobiet do dalszych badań klinicznych w tym kierunku ciągle trwa.
Zrewolucjonizowana chemioterapiaWyniki badań (to pierwsze na świecie zakończone kliniczne próby z leczeniem przedoperacyjnym raka piersi dzięki cis-platyny u nosicielek zmutowanego genu BRCA1) mają być opublikowane w najbliższym czasie w specjalistycznym medycznym periodyku „Breast Cancer Research and Treatment”.
– Te wyniki przeszły moje oczekiwania (...). Do głowy aby mi nie przyszło, iż można tak zrewolucjonizować i tak genialnie zmienić chemioterapię – mówił prof. Lubiński. – W świecie medycznym brakuje przekonania, że chemioterapię można zmienić aż tak pozytywnie. Jestem przekonany, iż te badania genetyczne są bardzo istotne dla skuteczności chemioterapii...
Jak mówili dziennikarzom – na specjalnej konferencji prasowej – obaj naukowcy, wyniki badań klinicznych z zastosowaniem cis-platyny dowodzą, iż należałoby ponownie ocenić skuteczność leków w leczeniu nowotworów, uwzględniając zmiany genetyczne i testować leki na wydzielonych podgrupach osób, zdefiniowanych genetycznie.
– Stąd przede wszystkim niezbędne byłoby zdiagnozowanie zmian w genach i u pacjentek, u których je stwierdzono, należałoby stosować leczenie celowane, a nie jak tak jak do chwili obecnej, uzależnione na przykład od lokalizacji raka czy stopnia jego zaawansowania – tłumaczył dr Byrski.
Cios w BRCA1Opisane obserwacje mają przełomowe znaczenie nie tylko dla postępów w leczeniu raka piersi, lecz wskazują także wielkie szanse na postępy w chemioterapii dzięki prowadzeniu badań nad lekami po wyodrębnieniu podgrup pacjentów zdefiniowanych genetycznie.
Prof. Lubiński przypomniał, że mimo, iż cis-platyna jest lekiem stosowanym w onkologii od powyżej 30 lat, nie wykazano dotąd celowości jej stosowania w przedoperacyjnym leczeniu raka piersi. Dopiero wyodrębnienie podgrupy pacjentek z mutacjami BRCA1 pozwoliło wykazać, iż dla części z nich cis-platyna jest lekiem o nadzwyczajnej skuteczności.

Zdaniem prof. Lubińskiego jest „wysoce prawdopodobne”, iż podobne zależności uda się wykazać również dla innych genów i leków.Szacuje się, iż w Polsce populacja kobiet, u których może występować zmutowany gen BRCA1 odpowiedzialny między innymi powstawanie raka piersi, wynosi (((około 100 tys. Posiadanie takiego genu stwarza powyżej 60 procent ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu.
Zespół prof. Lubińskiego prowadzi największy na świecie rejestr kobiet obciążonych genetycznie ryzykiem zachorowania na raka piersi, które są nosicielami genu BRCA1. Aktualnie w rejestrze zapisano powyżej 4300 kobiet.
Wykryli zmutowane genyPomorska ekipa badawcza ma już na swoim koncie wykrycie zmutowanych genów, sprzyjających zachorowaniom na raka prostaty i jelita grubego. Naukowcy ze Szczecina opracowali testy genetyczne, dzięki którym uszkodzone geny można wykryć, a to ułatwia ratowanie życia osobom chorym na te dwa typy nowotworów. Spośród nich wytypowano ((((około 400 tys. osób, w rodzinach których stwierdzono przypadki zachorowań na raka. Osoby z tej ekipy poddano testom DNA, badaniom klinicznym i wizytom genetycznym. W ten sposób znaleziono powyżej 2,5 tys. rodzin, gdzie występują predyspozycje do zachorowania na raka piersi. Wszystkie są od tego momentu pod specjalistyczną kontrolą lekarską
Objawy Ścigamy Się Z Czasem:
Przyczyny wśród laboratoriów medycznych pełnią laboratoria mikrobiologiczne. Ich poprawne funkcjonowanie wpływa między innymi na ograniczenie zakażeń szpitalnych. W tym celu muszą być jednak zachowane sukces pomorskich onkologów.
Objawy Spełniają Marzenie Krystiana, Który Nie Chce By Rówieśnicy Cierpieli. Przebadają Dzieci:
Przyczyny poważnie chory. Lecz zapytany poprzez wolontariuszy Fundacji Mam Pragnienie o największe życzenie, nie pomyślał o sobie. Chce, aby w porę diagnozowano groźne dolegliwości u dzieci. Natchnął dorosłych sukces pomorskich onkologów.
Objawy Służba, Która Sprawdza Się W Sytuacjach Kryzysowych...:
Przyczyny obchodzimy 90-lecie pracy służb sanitarnych w Polsce. Spadkobierczyni historycznych poprzedników, a więc Państwowa Inspekcja Sanitarna przeszła jednak ogromna metamorfozę. Przestaje się już kojarzyć sukces pomorskich onkologów.
Objawy Śląscy Naukowcy Tropią Gen Wady Serca:
Przyczyny naukowców zidentyfikował gen, którego mutacje mogą być odpowiedzialne za powstawanie u dzieci zespołu ASD. Badania prowadzą genetycy z Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego sukces pomorskich onkologów.
Objawy Samorządy I Medycyna: Jak Sensownie Wydawać Pieniądze Na Programy Zdrowotne:
Przyczyny zdrowiu publicznym zakłada, iż co roku samorządy dostaną na profilaktykę zdrowotną 0,5 procent budżetu NFZ. Do chwili obecnej same finansowały programy badań, między innymiw dziedzinie wczesnego sukces pomorskich onkologów.

Czym jest Sukces pomorskich onkologów znaczenie w Słownik medycyny S .

  • Dodano:
  • Autor: