System Jednorodnych Grup co to jest
Co to jest, że System Jednorodnych Grup Pacjentów obejmie także rehabilitację. Definicja: 1.

Czy przydatne?

Definicja System Jednorodnych Grup Pacjentów obejmie także rehabilitację w słowniku

Co to jest System Jednorodnych Grup Pacjentów obejmie także rehabilitację: 1 października br. NFZ wprowadzi mechanizm Jednorodnych Grup Pacjentów do rozliczeń rehabilitacji stacjonarnej. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób wpłynie to na rozmiar finansowania tego zakresu świadczeń.

Przyrost publicznych kosztów na świadczenia rehabilitacyjne może okazać się potrzebny, gdy mechanizm JGP pokaże, jakie rzeczywiście wydatki ponoszą placówki przy rehabilitacji najciężej chorych pacjentów.– Wprowadzenie mechanizmu JGP w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej umożliwi uwzględnienie w ich rozliczaniu zróżnicowanych wydatków ponoszonych poprzez świadczeniodawców. Pozwoli to odpowiednio rozliczać rehabilitację pacjentów z różnym stopniem nasilenia objawów chorobowych – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Andrzej Troszyński z Centrali NFZ.Jak informuje Fundusz, wprowadzenie JGP wynika z potrzeby racjonalnego i szczegółowego finansowania świadczeń rehabilitacyjnych. Pomysł wdrożenia Jednorodnych Grup Pacjentów w rehabilitacji leczniczej stacjonarnej powstał po zakończeniu prac nad uruchomieniem mechanizmu JGP w lecznictwie szpitalnym.Uszczegółowiony opis procedur– Założenia mechanizmu JGP w rehabilitacji stacjonarnej zostały opracowane poprzez zespół rehabilitantów pod przewodnictwem prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza. Prawie dwuletnie prace toczyły się w gronie ekspertów zainteresowanych wprowadzeniem mechanizmu i rozumiejących potrzebę stosowania takich rozwiązań – dodaje Andrzej Troszyński.W podpisanym 2 września 2010 r. poprzez prezesa NFZ zarządzeniu, określono zasady finansowania i rozliczania udzielnych świadczeń w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. Uszczegółowiono opis procedur medycznych i jednostek chorobowych, a również doprecyzowano wymogi wobec świadczeniodawców, realizujących świadczenia rehabilitacyjne. Ponadto zweryfikowano warunki udzielania świadczeń dla poszczególnych grup i uszczegółowiono wymogi dotyczące personelu.Poszczególne świadczenia w ekipach zostały opisane wg zmodyfikowanej klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 w części dotyczącej działu: fizjoterapia, respiratoterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne. – Nowa wersja klasyfikatora została stworzona poprzez Centralę NFZ w ścisłej współpracy ze środowiskiem eksperckim fizjoterapeutów, z udziałem konsultantów krajowych w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii. Wprowadzono szereg zmian, opierających na uzupełnieniu klasyfikatora o brakujące procedury medyczne i usunięciu błędów merytorycznych – dodaje Andrzej Troszyński.Czy będzie więcej pieniędzy?W opinii konsultanta krajowego w zakresie rehabilitacji medycznej, doktora Marka Krasuskiego, powodzenie wprowadzenia JGP w rozliczeniach rehabilitacji będzie zależało od tego, czy wraz ze zmianą mechanizmu rozliczania zmieni się finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych poprzez NFZ.– Wprowadzenie JGP to rozsądny ruch. Takie rozwiązanie ma sporo plusów, aczkolwiek zawsze znajdą się niezadowoleni ze zmian. Zróżnicowanie grup pacjentów pod względem nasilenia dolegliwości pozwoli na pokazanie rzeczywistych wydatków ponoszonych szczególnie w trakcie leczenia pacjentów najciężej chorych – podkreśla dr Krasuski.Zdaniem konsultanta, dane otrzymane dzięki wprowadzeniu JGP mogą służyć nie tylko do rozliczeń, lecz także stanowić źródło cennej informacji dla samorządów czy ośrodków pomocy socjalnej.Marek Krasuski zaznacza, iż problem organizacji rozliczeń to jedna kwestia, a druga to sposób wyliczenia wartość usługi: – Pozostaje zasadnicze pytanie – czy za tym pójdą kapitał?Centrala NFZ unika na razie deklaracji o przeznaczeniu większych pieniędzy na rehabilitację. Eksperci w tej dziedzinie tłumaczą, iż Fundusz nie poda teraz takich informacji, gdyż dopiero po wprowadzeniu JGP płatnik będzie wiedział, jak wielu ciężko chorych pacjentów jest rehabilitowanych, a za ilu może płacić mniej.Zarządzenie przed rozporządzeniemCo ciekawe, zarządzenie prezesa NFZ dotyczące rozliczeń w rehabilitacji zostało podpisane, kiedy resort zdrowia nie wydał w tej sprawie rozporządzeń – jednak już wg zasad, jakie będą w nich obowiązywały. Jak tłumaczy Fundusz, gdyby teraz stworzono zarządzenie zgodnie z starych regulaminów, potem nie można byłoby zakontraktować tych świadczeń.Niebawem może okazać się, iż wykazanie – za sprawą mechanizmu JGP – realnych wydatków opieki między innymi nad osobami po zawałach, przyprawi płatnika o zawrót głowy... Dyrekcje szpitali i Fundusz czekają wówczas trudne negocjacje dotyczące finansowania rehabilitacji najciężej chorych pacjentów
Objawy Statystyki Pod Lupą NFZ: Czy Szpitale Sterują Przyjęciami Ratującymi Życie?:
Przyczyny iż liczba przyjęć na oddziały szpitalne pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy znacznie maleje w soboty i niedziele. Czy to dowód na sterowanie przyjęciami chorych? Dyrektorzy szpitali nie system jednorodnych grup pacjentów obejmie także rehabilitację.
Objawy Stężenia Greliny I Insuliny W Surowicy Krwi Matek I Krwi Pępowinowej A Parametry Urodzeniowe Noworodków:
Przyczyny insulina i grelina wpływają na metabolizm matki, zwiększając tym samym dostępność składników odżywczych dla płodu. Przypuszcza się także, iż mogą one bezpośrednio wpływać na wzrastanie płodu. Celem system jednorodnych grup pacjentów obejmie także rehabilitację.
Objawy Stanowisko Dotyczące Stosowania Neuromonitoringu W Chirurgii Tarczycy:
Przyczyny Ekipy Badawczej do spraw Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej przyjęli 16 kwietnia br. jednogłośnie stanowisko dotyczące sposoby neuromonitoringu nerwów krtaniowych w system jednorodnych grup pacjentów obejmie także rehabilitację.
Objawy Ścigamy Się Z Czasem:
Przyczyny wśród laboratoriów medycznych pełnią laboratoria mikrobiologiczne. Ich poprawne funkcjonowanie wpływa między innymi na ograniczenie zakażeń szpitalnych. W tym celu muszą być jednak zachowane system jednorodnych grup pacjentów obejmie także rehabilitację.
Objawy Specjalizacje Deficytowe: Geriatrzy O Swojej Dziedzinie:
Przyczyny opublikowaliśmy w portalu rynekzdrowia.pl artykuł niezyskowne specjalizacje: problem całej Europy . Do zawartych w tekście wypowiedzi doc. Romualda Krajewskiego, wiceprezesa Naczelnej Porady system jednorodnych grup pacjentów obejmie także rehabilitację.

Czym jest System Jednorodnych Grup znaczenie w Słownik medycyny S .

  • Dodano:
  • Autor: