Szpitale bez bólu - pierwsze co to jest
Co to jest, że Szpitale bez bólu - pierwsze w Polsce!. Definicja: Pięć szpitali w woj. opolskim, to.

Czy przydatne?

Definicja Szpitale bez bólu - pierwsze w Polsce! w słowniku

Co to jest Szpitale bez bólu - pierwsze w Polsce!: Pięć szpitali w woj. opolskim, to pierwsze polskie lecznice, które posiadają szczególny certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB). Są one gwarancją, iż w takich szpitalach leczenie ... nie boli.

Nie boli w Wojewódzkim Centrum Medycznym, Szpitalu Wojewódzkim i szpitalu MSWiA w Opolu i w szpitalach powiatowych w Nysie i Strzelcach Opolskich.Niedostateczne uśmierzanie bólu pooperacyjnego jest poważnym problem lecznictwa – i to nie tylko w Polsce – raczej z przyczyn organizacyjnych i finansowych. Jak pokazują badania światowe, 52-70% chorych skarży się na ból pooperacyjny, a 82% pacjentów leczonych chirurgicznie w szpitalach jednego dnia uważa, iż uśmierzenie bólu po zabiegu było słabe.
Ból można... zmierzyć
Idealne wyniki w terapii bólu pooperacyjnego uzyskuje się w takich szpitalach, gdzie powstają zespoły leczenia bólu zapewniające pacjentom stałą opiekę ze strony anestezjologa, chirurga, pielęgniarki anestezjologicznej i zabiegowej podających odpowiednie leki. W państwie – szacunkowo licząc – działa tylko 12 takich stałych zespołów, z czego pięć funkcjonuje w Opolskiem. W szpitalach województwa opolskiego pilotażowy program leczenia bólu realizowano już w latach 2006-2007. Program, którego celem było ułatwienie procesu zdrowienia, powiódł się, a jego wydatek w przeliczeniu na pacjenta – jak w trakcie niedawnej konferencji Rynku Zdrowia „Nowoczesne leczenie bólu” podawał Kazimierz Łukawiecki, dyrektor oddziału NFZ w Opolu – wyniósł około 50 złotych.

Mniej powikłań
Zdaniem profesora Jana Dobrogowskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, by ulżyć pacjentowi w cierpieniu, ból trzeba mierzyć jak... temperaturę i odnotowywać jego natężenie na karcie szpitalnej przy łóżku chorego.– Pomiar jest bardzo prosty. Wystarczy prosić chorego aby określił natężenie bólu w skali od 1 do 10 – mówi prof.. – Udowodniono naukowo, iż poprawne uśmierzanie bólu u pacjentów pooperacyjnych determinuje mniejszą liczbą powikłań. W rezultacie szybciej opuszczają szpital i rzadziej tam wracają na ponowne leczenie.lekarz Józef Bojko, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, regionalny konsultant do spraw anestezjologii i intensywnej terapii mówił Rynkowi Zdrowia, iż program powiodło się zrealizować. A to dlatego, iż Opolszczyźnie zarówno lekarze, dyrekcje szpitali, jak i płatnik, zgodzili się co do tego, że leczenie bólu jest istotnym elementem jakości opieki zdrowotnej. Realizacja dwuletniego programu w Opolskiem kosztowała około 700 tys. złotych.
Nie ma takiej procedury
Józef Bojko uważa, iż funkcjonowanie serwisu leczenia ostrego bólu powinno być zawarte w standardach postępowania w szpitalach, uwzględniane w kwocie za świadczenie zdrowotne i rozliczane z katalogu wydatków, przez powiększenie wag punktowych i podwyższenie wyceny punktu. Dotąd NFZ leczenia bólu pooperacyjnego nie traktuje jako osobnej procedury i rozlicza w ramach procedur chirurgicznych, które – w opinii lekarzy – są niedoszacowane. Stąd brak środków na leczeniu bólu ostrego.wg Romana Kolka, zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, zgoda Centrali NFZ na wspomniany pilotaż wniknęła m.in, stąd, iż środowisko anestezjologów z Opolszczyzny złożyło dobrze uzasadniony i opracowany projekt takiego programu. W rezultacie pięć szpitali w woj. opolskim może korzystać emblematu „Szpital bez bólu”.– Naszą intencją było także wskazanie tych szpitali, gdzie poprawia się jakość usług – dodaje dyrektor Kolek.Skuteczne leczenie bólu poperacyjnego jest możliwe u ok. 90% chorych. PTBB od 1999 roku certyfikuje poradnie leczące ból ambulatoryjnie.– Myślę, iż nadszedł czas, by także szpitale, gdzie rzeczywiście powszechnie stosuje się uśmierzanie bólu poperacyjnego, mogły uzyskiwać taki certyfikat – uważa docent Jan Dobrogowski.
Promocja dla szpitala
Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu zainicjowało program „Szpital bez bólu”. W ramach programu specjalne certyfikaty mają otrzymywać szpitale spełniające następujące kryteria:• uczestniczenie anestezjologów, chirurgów i pielęgniarek jeden raz w roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu,• prowadzenie regularnej oceny natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów,• informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu,• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i stosowanego postępowania.Certyfikaty będzie przyznawać komisja złożona z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Zdaniem autorów certyfikacja przyniesie skrócenie czasu hospitalizacji i pomniejszenie liczby powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Certyfikat będzie miał znaczenie promocyjne dla szpitala, a jego uzyskanie pozwoli na nawiązanie dialogu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ubieganiu się poprzez szpital o dodatkowe środki na finansowanie leczenia bólu
Objawy System Ratownictwa Medycznego - Lepszy Monopol Czy Konkurencja:
Przyczyny protestujących ratownikach medycznych w mediach ostatnio ciszej, nie znaczy to bynajmniej, iż zakończyli bój o to, by Państwowe Ratownictwo Medyczne pozostało istotnie państwowe. Tym bardziej, iż w szpitale bez bólu - pierwsze w polsce!.
Objawy Sezon Na Tragedie, Czyli Kiedy Rozum I Woda Okazują Się Zbyt Płytkie:
Przyczyny płytkiej wody już nie opuści oddziału ortopedycznego o własnych siłach. W Polsce żyje ok. 20 tys. osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Jedną z przyczyn takich uszkodzeń są skoki do wody. Szacunki szpitale bez bólu - pierwsze w polsce!.
Objawy Spot Warszawskiego Hospicjum Dla Dzieci Wywołuje Kontrowersje:
Przyczyny Hospicjum dla Dzieci Mieszkanka Warszawy zaapelowała do hospicjum o zaprzestanie emisji reklamy socjalnej, która - jej zdaniem - przedstawia szpital jako miejsce nieprzyjazne dziecku. Jak podaje szpitale bez bólu - pierwsze w polsce!.
Objawy Strach, Wstyd I Nieodpowiednia Perswazja, Czyli Dlaczego Polki Nie Chodzą Na Badania Cytologiczne:
Przyczyny korzystają z bezpłatnych badań cytologicznych. Dlaczego? - 30-latki uważają, iż są zbyt młode, by mogły mieć problemy zdrowotne, a 50-latki nie idą do lekarza, gdyż wstydzą się przed nim rozebrać szpitale bez bólu - pierwsze w polsce!.
Objawy Ścigamy Się Z Czasem:
Przyczyny wśród laboratoriów medycznych pełnią laboratoria mikrobiologiczne. Ich poprawne funkcjonowanie wpływa między innymi na ograniczenie zakażeń szpitalnych. W tym celu muszą być jednak zachowane szpitale bez bólu - pierwsze w polsce!.

Czym jest Szpitale bez bólu - pierwsze znaczenie w Słownik medycyny S .

  • Dodano:
  • Autor: