Szpitale jednodniowe co to jest
Co to jest Szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem?. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem? w słowniku

Co to jest Szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem?: Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane na stronach resortu tuż przed kontraktowaniem. Stawia ono przed placówkami jednego dnia wyższe wymogi. Nowe standardy mają własne uzasadnienie - potwierdzają eksperci. Zdaniem większości świadczeniodawców, nie ma szans na dostosowanie się do nich w tak krótkim czasie.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Prezes Centrum Medycznego Mavit apeluje: - Nie chodzi nam o standardy. Nie staramy się nawet dyskutować z ministrem zdrowia na temat konieczności ich wprowadzenia. Prosimy tylko, by resort dał nam więcej czasu. Apelujemy o minimum roczne vacatio legis.- Przypadek jest o tyle trudna, iż by jej sprostać potrzebne są modernizacje wymagające sporych nakładów finansowych. Termin dostosowania jest zbyt krótki, powinniśmy otrzymać realną szansę na jego dotrzymanie - mówi Andrzej Mądrala. Wymagane zmianyNowe regulaminy wskazują, jakie standardy w dziedzinie wyposażenia powinny spełniać zarówno szpitale, jak prywatne praktyki lekarskie i pielęgniarskie. Zmiany dotyczą jednak w pierwszej kolejności szpitali jednodniowych i powiązane są z kompleksową regulacją składników bloku operacyjnego zespołu chirurgii jednego dnia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego na podstawie umowy z NFZ (proponowana nowa treść w § 4 ust. 4 pkt. 6 rozporządzenia). Zdaniem świadczeniodawców, konsekwencją tych zmian będzie fakt, że znaczna część placówek nie sprosta nowym wymaganiom i nie będzie w stanie przystąpić do planowanych poprzez NFZ konkursów na chirurgię jednodniową.Regulacje wprowadzone rozporządzeniem mówią m. in., iż szpitale jednodniowe powinny mieć na bloku operacyjnym przynajmniej jedną salę operacyjną bezpośrednio połączoną z częścią "brudną" przeznaczoną do usuwania zużytego materiału, osobną śluzę dla pacjentów przywożonych z bloku operacyjnego, izolatki, szatnie, odpowiednio zaopatrzony pokój łóżkowy i regulowany nawiew powietrza w salach operacyjnych.Opóźnione kontraktowanieBezpośrednim efektem nowego rozporządzenia jest zamieszanie wokół kontraktowania. W czterech oddziałach NFZ umowy na realizację świadczeń jednodniowych wygasają 31 grudnia br. Dodatkowo zaraz po ukazaniu się nowych regulaminów prezes NFZ Jacek Paszkiewicz poinformował, iż świadczeniodawcy mający umowy długoletnie będą mogli je realizować do 29 lutego 2012 roku włącznie. by nie stracić kontraktu muszą przystąpić do ponownego konkursu.- Na podstawie uzyskanych informacji mogę powiedzieć, iż aktualnie trwają prace w centrali NFZ nad przygotowaniem materiałów szczegółowych w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. Zarządzenia prezesa NFZ w tej sprawie spodziewane są do 20 grudnia. Po tym terminie oddziały wojewódzkie Funduszu powinny rozpocząć procedurę konkursową, która ma się zakończyć do 31 stycznia 2012 roku - tłumaczy Mądrala. - Do podpisania kontraktu konieczne jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia - dodaje.Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ, potwierdza- Po opublikowaniu rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego między innymi warunki udzielania świadczeń we wspomnianym zakresie, zostały podjęte prace nad zarządzeniem uwzględniającym te zmiany. aktualnie dobiegają one końca - mówi Troszyński.Osobnym problemem jest luka, która stworzenie w kontraktowaniu. Andrzej Mądrala zwraca uwagę, iż szpitale, których kontrakt wygasa 31 grudnia br., muszą wziąć udział w konkursie, by udzielać świadczeń zdrowotnych od 1 lutego 2012 r. Mają szansę na nowe kontrakty, jednak z miesięcznym opóźnieniem. Praktycznie w momencie od 1 stycznia do 31 stycznia 2012 roku wspomniane lecznice pozostają bez umowy z płatnikiem. Agata Pawełczak, dyrektor Specjalistyczno-Diagnostycznego Ośrodka Zdrowia w Częstochowie nie ukrywa, iż nie czuje się traktowana poważnie. - Prowadzę chirurgię jednodniową od dziesięciu lat i było w tym czasie sporo sytuacji, gdy dalsza działalność pozostawała pod znakiem zapytania. Wstrzymano na przykład naszą pracę na dwa miesiące, gdy NFZ zastępował Kasy Chorych. Wówczas również byliśmy poprzez jakiś czas pozbawieni finansowania - przypomina. - Tym wspólnie jestem jednak zdumiona, iż nikt nas nie uprzedził o planowanych poprzez resort wymaganiach. Jeszcze w październiku rozmawialiśmy na ten temat z płatnikiem. Nie padło wówczas ani jedno wyraz na temat zmian - dodaje Agata Pawełczak. Wymysł czy konieczność?Wątpliwości dotyczą także zasadności wprowadzania nowych standardów. Niektórzy świadczeniodawcy mówią wprost: są one na wyrost w relacji do realizowanych procedur. Podobne wątpliwości mają Pracodawcy RP, którzy oceniają, iż nowe zapisy wprowadzają niepotrzebne zaostrzenia wymagań wobec szpitali jednego dnia, wykonujących proste zabiegi i będących w większości niedużymi prywatnymi ośrodkami. Innego zdania są chirurdzy. Dr Maciej Michalik, wiceprezes Sekcji Wideochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego twierdzi, iż wprowadzanie wszelkich standardów, w szczególności dotyczących rygorów sanitarnych, jest konieczne. - W medycynie standardy muszą istnieć i być bezwzględnie przestrzegane przy każdym zabiegu. W tej dziedzinie wszelakie drogi na skróty prowadzą do nikąd. Dlatego nie podejrzewam, by intencją ustawodawcy była chęć utrudnienia wykonywania procedur jednodniowych. Raczej chodzi tu o ujednolicenie wymogów, które gwarantują bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i chirurgom - podkreśla dr Michalik.Podobnie uważa prof. Andrzej Łachiński, pomorski konsultant wojewódzki w zakresie chirurgii. - Procedury jednodniowe mogą wykonywać różne ośrodki. Wybrane z nich już aktualnie spełniają wymogi i mają odpowiednio zaopatrzone bloki operacyjne. Niestety, prawie wszystkie. A właśnie standardy gwarantują, iż nic niepożądanego na sali operacyjnej nie powinno się wydarzyć - dodaje konsultant. - To prawda - przyznaje Andrzej Mądrala. - Nie może być jednak sytuacji, gdzie nowe regulacje pozwalają szpitalom wieloprofilowym na obejście regulaminów, które od lecznic jednodniowych wymagane są bezwzględnie. Dlatego w rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego powinny być powtórzone zapisy podpunktów 2-5 punktu XI załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia w kwestii wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.) - dodaje
Objawy Sposób Małopolskiego NFZ Na Kadrowe "Białe Plamy" W Opiece Zdrowotnej:
Przyczyny się dostępu lekarzy do specjalizacji, to już w niedalekiej przyszłości może dojść do poważnych problemów jeśli chodzi o liczbę lekarzy ekspertów By zlikwidować białe plamy małopolski NFZ planuje w szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem? co to jest.
Objawy Skutek Niewłaściwej Diagnozy: Pół Roku Zbędnej Terapii Drogim Lekiem:
Przyczyny pacjentka była leczona Glivekiem, stosowanym w przewlekłej białaczce szpikowej. Wydatek terapii wynosi 8 tys. zł miesięcznie. Po przeprowadzeniu precyzyjnych badań szpiku okazało się, iż kobieta nie szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem? definicja.
Objawy Standardy Okołoporodowe, Czyli Szpitalna Porodówka, Dom Narodzin, A Może Poród W Domu?:
Przyczyny rozporządzenia o standardach okołoporodowych, który jest aktualnie w toku konsultacji socjalnych, ma przynieść ważne zmiany, które przewrócą (być może) do góry nogami polski rynek porodów . Ciężarna szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem? co znaczy.
Objawy Specjaliści Zachęcają: Korzystajcie Z HTZ!:
Przyczyny powołując się na najnowsze doniesienia z XIII Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Menopauzy, przekonują, iż kobiety w momencie przejściowym mogą coraz częściej bezpiecznie sięgać po szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem? słownik.
Objawy Statystyki Pod Lupą NFZ: Czy Szpitale Sterują Przyjęciami Ratującymi Życie?:
Przyczyny iż liczba przyjęć na oddziały szpitalne pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy znacznie maleje w soboty i niedziele. Czy to dowód na sterowanie przyjęciami chorych? Dyrektorzy szpitali nie szpitale jednodniowe: standardy - tak, ale... co z kontraktowaniem? znaczenie.

Czym jest Szpitale jednodniowe znaczenie w Słownik medycyny S .

  • Dodano:
  • Autor: