Teryt zawinił kontrakt co to jest
Co to jest, że Teryt zawinił, kontrakt przepadł? Czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki.

Czy przydatne?

Definicja Teryt zawinił, kontrakt przepadł? Czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu... w słowniku

Co to jest Teryt zawinił, kontrakt przepadł? Czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu...: Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim domaga się ponownego rozpisania konkursu na ratownictwo medyczne. Przyczyna? Błąd w wojewódzkim planie ratownictwa medycznego, związany z kodowaniem w urzędowym rejestrze podziału terytorialnego państwie, potwierdzony poprzez Kluczowy Urząd Statystyczny. Na temat zawiłości kodowania wypowiedział się także resort zdrowia.

Szpital Zachodni do konkursu przystąpił jako oferent wspólnie z podwykonawcą Szpitalem Powiatowym w Pruszkowie. Ostatecznie komisja NFZ przyznała środki finansowe na świadczenie ratownictwa medycznego, na terenie powiatów żyrardowskiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego i grodziskiego, Pogotowiu Ratunkowemu Riemer.Co znaczy ten teryt?- Fundamentem do przyznania finansowania ratownictwa medycznego jest zgodność złożonej oferty z planem działania mechanizmu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego zatwierdzonego poprzez ministra zdrowia. W tym planie wskazane zostały miejscowości, gdzie powinny stacjonować zespoły ratownictwa medycznego, a te miejscowości to: Sochaczew, Iłów, Teresin, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Żyrardów, Myszczynów, Pruszków, Brwinów - mówi nam Krystyna Płukis, dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.Podkreśla, iż zwycięzca konkursu wskazał miejscowości Paprotnia i Otrębusy zamiast Teresina i Brwinowa.Zdaniem dyrekcji w postępowaniu naruszono zasadę równego traktowania oferentów i wybrano ofertę niespełniającą podstawowego wymogi, jest to wskazania miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego, zatwierdzonych w planie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego.W oparciu o wytyczne planu, a precyzyjnie kolumnę nr 7, gdzie podane są miejsca wyczekiwania, lecznica zarejestrowała placówkę w Brwinowie, wpisała ją do oferty i zakupiła sprzęt. Okazało się jednak, iż kod teryt (rejestr urzędowy podziału terytorialnego państwie prowadzony poprzez GUS) przypisany w planie do miasta Brwinowa, nie należy do miasta, tylko do obszaru wiejskiego, a co za tym idzie do kilkunastu miejscowości, które znajdują się na tym obszarze. Zatem - jeżeli przyjąć ten sposób rozumowania - podstacja pogotowia nie musi znajdować się w Brwinowie... NFZ - to nie myW odpowiedzi na interpretacje wyników konkursu Mazowiecki Oddział Funduszu tłumaczył, że kluczem weryfikacji ofert były nie miejsca wyczekiwania zespołów ratowniczych a właśnie kody teryty. Dlatego spółka, która wygrała postępowanie konkursowe miała prawo wybrać miejsce wyczekiwania karetki inne niż w planie, gdyż pozwala na to kod teryt, pod którym znajdują się inne miejscowości, w tym Otrębusy i Paprotnia.- Dodatkowo NFZ tłumaczył, iż interpretuje tylko plan przedtem zatwierdzony poprzez wojewodę mazowieckiego. I więcej w tej sprawie zrobić nie może - tłumaczy dyrektor szpitala Zachodniego.Jak twierdzi zwycięzca konkursu, Pogotowie Ratunkowe Riemer, kody w ich ofercie rozpisane są poprawnie. Nie stanowiły one żadnego problemu.- Należy precyzyjnie przeczytać, co jest w planie zapisane a później odnaleźć właściwy kod, miasta, gminy albo obszaru wiejskiego. Miasto Grodzisk Mazowiecki ma przypisany jeden kod, inny ma już gmina Grodzisk, sprawa stacjonowania karetki jest więc jasna - tłumaczy portalowi rynekzdrowia.pl dr Grzegorz Riemer, dyrektor Pogotowia Ratunkowego Riemer.- Szpital Zachodni ma pretensje o Otrębusy, lecz w planie wyraźnie zostało zapisane iż karetka ma stacjonować w gminie Brwinów a gmina ta liczy kilka miejscowości, które nie zostały ściśle określone. Czy to będą Otrębusy czy inne miejscowości, wszystko zawiera się w terycie określonym poprzez plan - dodaje dyrektor. sprawa interpretacji...W odpowiedzi na stanowisko komisji konkursowej, dyrekcja Szpitala Zachodniego wystosowała pismo do GUS, gdzie pytała, czy w wojewódzkim planie działania mechanizmu Państwowe Ratownictwo Medyczne prawidłowo wskazany został kod teryt dla miejscowości o nazwie Brwinów?W piśmie z dnia 30 czerwca br. GUS tłumaczy, że kod teryt miejsca stacjonowania podany w planie i wskazany dla miasta Brwinów nie jest kodem dla miasta, lecz dla gminy. Podany identyfikator (1421035) dotyczy obszaru wiejskiego gminy Brwinów, z kolei miasto Brwinów ma inny identyfikator (1421034). Dyrekcja Szpitala Zachodniego uznała więc, iż w planie ratownictwa jest pomyłka. Wg tej interpretacji - biorąc pod uwagę nazwę miejscowości wskazanej jako miejsce stacjonowania, a nie teryt - miejscem wyczekiwania zespołu jest Brwinów i tak zapisano w planie, lecz błędnie podano w nim niewłaściwy kod, ponieważ odnoszący się nie do miasta, lecz do gminy. Jak łatwo przewidzieć, zwycięzca konkursu udowadnia, iż błędu nie ma, ponieważ wybierając miejsca stacjonowania zespołów należy w pierwszej kolejności kierować się zapisanym w planie terytem, a nie nazwą miejscowości. I wg tej interpretacji teryt przy nazwie miejscowości Brwinów wskazywał, iż chodzi o region wiejski. - Po otrzymaniu odpowiedzi z GUS interweniowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia - mówi nam z kolei dyrektor Płukis.Ministerstwo wyjaśniaMinisterstwo Zdrowia odpowiadając na wątpliwości dotyczące zapisów kodów teryt jeszcze pod koniec lipca przekazało do wszystkich wojewodów wyjaśnienia w tej sprawie.Z wyjaśnień wynika, że w planie działania mechanizmu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w kolumnie nr 6 należy wskazać kod teryt miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego: 7-znakowy teryt miejscowości albo dzielnicy w dziedzinie sytemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego. W kolumnie nr 7 należy wskazać miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego: ''nie mniej jednak wskazuje się nazwę miejscowości albo dzielnicy (...), w żadnej z kolumn nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania zespołu, tak by postępowanie w kwestii zawarcia umów na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne mogli przystąpić wszyscy oferenci, którzy zarejestrowali zespół w danej miejscowości albo dzielnicy.'' Odpowiadający na wątpliwości wiceminister zdrowia Marek Haber podkreślił również, iż w razie pojawienia się rozbieżności w treści obu kolumn (nr 6 i nr 7) planu działania mechanizmu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w wypadku wpisania mylnego terytu (kolumna nr 6) istnieje sposobność jego korekty w procesie aneksowania planu. z kolei każda zmiana miejscowości zawartej w kolumnie nr 7, a więc wskazującej z nazwy miejscowość, gdzie ma stacjonować ambulans ''rodzi każdorazowo konieczność aktualizacji planu wspólnie z koniecznością wypełnienia zapisów art. 21 ust. 7 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jest to uzyskania opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego.'' Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczony został Projekt aktualizacji nr 1 do planu działania mechanizmu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego. Pora na specjalistów - Na razie to jest projekt. Został przekazany do Ministerstwa Zdrowia, czekamy na jego akceptacje. Jak wróci do nas z podpisem minister Ewy Kopacz, zostanie zamieszczony na witrynie internetowej - tłumaczy nam Maciej Maślanka, kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego i Organizacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.Nie zgadzając się z rezultatami konkursu na ratownictwo medyczne Szpital Zachodni postanowił odwołać się w tej sprawie również do prezesa NFZ. - Liczymy na to, iż po postępowaniu wyjaśniającym zostanie rozpisany nowy konkurs - mówi Krystyna Płukis.- Termin w kwestii odwołania Szpitala Zachodniego z Grodziska Mazowieckiego dotyczącego konkursu na ratownictwo medyczne został przesunięty o następne dwa miesiące. Musimy poczekać jeszcze na dodatkowe ekspertyzy prawne. W tym czasie prezes NFZ podejmie decyzję w kwestii odwołania Szpitala Zachodniego - tłumaczy nam Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy NFZ
Objawy Techniki Endoskopowe: Nawet "GPS" Nie Zastąpi Wiedzy I Umiejętności Lekarza:
Przyczyny trakcie III Międzynarodowego Kursu Chirurgii Endoskopowej Zatok Zintegrowane rozwiązania laryngologiczne, oparte na chirurgii wspomaganej obrazem, w Polsce ciągle są nowością. Mimo iż nie mamy zbyt teryt zawinił, kontrakt przepadł? czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu....
Objawy Technologie Szybkiego Prototypowania Przy Tworzeniu Zindywidualizowanych Implantów:
Przyczyny można zaobserwować przenikanie się technologii szybkiego prototypowania ze światem medycznym. Technologie te - używane najpierw raczej przy tworzeniu aparatury medycznej - pojawiają się również w teryt zawinił, kontrakt przepadł? czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu....
Objawy Tragedia W Szpitalu - Wraca Pytanie O Stosowanie Leków Poza Wskazaniami:
Przyczyny Rejestracji Produktów Leczniczych wpłynęło zgłoszenie o działaniu niepożądanym przeciwbakteryjnego płynu Octenisept. Preparat został zastosowany do płukania jamy otrzewnowej w trakcie operacji teryt zawinił, kontrakt przepadł? czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu....
Objawy Trzebnica: Pacjent Po Przeszczepie Obu Dłoni Opuścił Szpital:
Przyczyny lipca Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy opuścił żołnierz GROM-u, któremu równocześnie przeszczepiono obie dłonie. Była to pierwsza w państwie tego rodzaju operacja. Do chwili obecnej teryt zawinił, kontrakt przepadł? czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu....
Objawy Trzeba Przygotować Się Na Starość. PolSenior Pozwoli Wyciągnąć Wnioski: Zdrowotne I Ekonomiczne:
Przyczyny pl przedstawia wyniki raportu z interdyscyplinarnego i wieloośrodkowego projektu PolSenior, największego w Polsce badania populacji osób starszych - w czwartek (15 września) w Międzynarodowym teryt zawinił, kontrakt przepadł? czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu....

Czym jest Teryt zawinił, kontrakt znaczenie w Słownik medycyny T .

  • Dodano:
  • Autor: