Trzeba przygotować się na co to jest
Co to jest, że Trzeba przygotować się na starość. PolSenior pozwoli wyciągnąć wnioski: zdrowotne i.

Czy przydatne?

Definicja Trzeba przygotować się na starość. PolSenior pozwoli wyciągnąć wnioski: zdrowotne i ekonomiczne w słowniku

Co to jest: Portal rynekzdrowia.pl przedstawia wyniki raportu z interdyscyplinarnego i wieloośrodkowego projektu PolSenior, największego w Polsce badania populacji osób starszych - w czwartek (15 września) w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zaprezentował go Piotr Błędowski, prof. SGH i prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Projekt został zamówiony poprzez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w celu oceny jakości życia osób w podeszłym wieku i zaproponowania rekomendacji dotyczących aspektów medycznych i socjoekonomicznych starzenia się społeczeństwa. Coraz starsiOsoby ponad 65 roku życia to znaczna część polskiego społeczeństwa a średnia wieku w naszym państwie jest coraz wyższa. Jak jednak wygląda starość? Jaki jest stan zdrowia i ... portfela polskich seniorów? Czy kraj jest przygotowane na postępujące zmiany demograficzne?Te pytania stały się punktem wyjścia do największego w Polsce badania populacji osób starszych. Nigdy dotąd w Polsce nie zrealizowano tak obszernego badania dotyczącego osób starszych. W badaniu wzięło udział 5695 osób - 4979 respondentów po 65. roku życia i ekipa na przedpolu starości - 716 badanych w wieku 55-59 lat.Dzięki współpracy różnych ośrodków powstał multidyscyplinarny projekt poświęcony medycznym, biologicznym, społecznym i ekonomicznym aspektom starzenia się społeczeństwa.- Atutem badania jest połączenie wiedzy i doświadczenia wielu badaczy z różnych dziedzin medycyny, między innymi geriatrii, kardiologii, neurologii, nefrologii, psychiatrii, endokrynologii, epidemiologii, reumatologii, biologii molekularnej, socjologii, psychologii, ekonomii, demografii i wielu innych - mówi prof. Piotr Błędowski, kierownik projektu PolSenior.- Dzięki interdyscyplinarnej współpracy miała szansę powstać wielowymiarowa badanie, pokazująca pełny obraz starości i związanych z nią zadań dla społeczeństwa, administracji publicznej, rodzin i organizacji pozarządowych - dodaje prof. Błędowski.Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...Prognoza GUS zakłada, iż udział osób w wieku poprodukcyjnym w roku 2035 wzrośnie o blisko 11 procent w relacji do roku 2007 i wyniesie 26,7 procent GUS szacuje także, iż każdego roku przybywać będzie średnio powyżej 100 tys. osób w wieku poprodukcyjnym. W latach 2010-2020 przyrost ten będzie nawet podwójnie wyższy.Jak pokazuje badanie PolSenior, prawie 30 procent badanych ma stałe symptomy depresji, która nie jest zdiagnozowana ani leczona. Co trzeci respondent ponad 65. roku życia ma zaburzenia pamięci i regularnie wymaga stałej opieki.Prawie połowa seniorów ma źle skorygowane wady wzroku a niemal 2 procent widzi bardzo słabo lub w ogóle. W trakcie wywiadów z respondentami okazało się, iż na zaćmę cierpi prawie co trzeci senior, na jaskrę co 14, a co 50 ma zdiagnozowane zwyrodnienie plamki żółtej, które w rzeczywistości występuje zapewne znacząco częściej.Starcze osłabienie ostrości słuchu jest upośledzeniem specyficznym dla podeszłego wieku. Co trzecia osoba po 65. roku życia słyszy gorzej niż dotychczas, a 1,3 procent respondentów kompletnie utraciło słuch.Zaburzenia poznawczeChoroby osób w wieku podeszłym w dużej mierze są również powiązane z psychiką. Pamięć wspólnie z myśleniem, procesami postrzegania, funkcjami językowymi i wzrokowo-przestrzennymi wchodzą w skład funkcji poznawczych, które wspólnie z wiekiem ulegają pogorszeniu.Problemy z pamięcią mogą stać się początkiem zespołów otępiennych, które są dominującą powodem straty samodzielności w podeszłym wieku. Chorzy wymagają stałej opieki i pielęgnacji, co wiąże się z sporymi nakładami finansowymi i stałą dyspozycyjnością ze strony opiekunów. Jedną z przyczyn otępienia jest dolegliwość Alzheimera. Badanie PolSenior wykazało, iż u prawie 28 procent badanych osób po 65. roku życia występuje lekkie albo umiarkowane otępienie. Prawie co 20 respondent ma znacząco zaburzone funkcje poznawcze, które uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie.Serce senioraNadciśnienie tętnicze występuje we wszystkich ekipach wiekowych. Jednak najczęściej dotyka osoby po 65. roku życia. Badanie PolSenior potwierdziło, iż wśród seniorów nadciśnienie występuje u prawie 75 procent populacji.przewarzająca część osób w podeszłym wieku zdaje sobie sprawę z tej przypadłości ( powyżej 75 procent ) i jest leczona (ok. 70 procent )). Celem leczenia nadciśnienia tętniczego u osób starszych powinno być uzyskanie najniższych dobrze tolerowanych wartości ciśnienia, optymalnie poniżej 140/90 mmHg. Jednak dobra kontrola ciśnienia ma miejsce raptem u co czwartej starszej osoby.Konsekwencją nieleczonego albo niewłaściwie leczonego nadciśnienia może być między innymi mocny przerost lewej komory serca, postępujące niedokrwienie i upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego i pojawienie się komorowych zaburzeń rytmu. Brak właściwej kontroli nadciśnienia może doprowadzić do tak zwany zastoinowej niewydolności krążenia albo nagłej śmierci sercowej.Starość z cukrzycąZaburzenia gospodarki węglowodanowej szczególnie regularnie występują u osób po 65. roku życia. Co czwarty senior między 65. a 80. rokiem życia i co piąty ponad 80. roku życia ma cukrzycę. Co piąty respondent badania PolSenior ma także zaburzenia glikemii na czczo.Prawie 45 procent )) respondentów badania PolSenior chorujących na cukrzycę ma powikłania tej dolegliwości. Najwięcej z nich, ponieważ aż 40 procent )) , ma powikłania okulistyczne, prawie 7 proc nerkowe. U co 25 chorego występuje także tak zwany stopa cukrzycowa.

To problem ekonomicznyJak pokazują badania PolSenior, populacja osób po 65 roku życia nie jest jednorodna. Należą do niej zarówno osoby cieszące się dobrym zdrowiem i w pełni aktywne, jak schorowane i niesamodzielne.Z jednej strony wydłużanie się czasu trwania życia jest sukcesem, z drugiej jednak stanowi problem, w pierwszej kolejności natury ekonomicznej. Wiąże się gdyż z większymi obciążeniami mechanizmu emerytalnego i zdrowotnego i innymi kosztami związanymi z opieką medyczną nad osobami starszymi.wedle unijnymi standardami na 10 tys. mieszkańców powinny przypadać dwa łóżka geriatryczne. W Polsce powinno ich być więc (ok. 7,6 tys. a jest jedynie 600. Jak twierdzi prof. Tomasz Grodzicki, konsultant krajowy w zakresie geriatrii, dzisiaj największym problemem polskiej geriatrii jest niedoszacowanie.- NFZ zdaje się nie dostrzega tego, iż starszy pacjent jest obarczony kilkoma schorzeniami naraz, przez wzgląd na tym wymaga zwiększonej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej, co musi generować określone wydatki - tłumaczył portalowi rynekzdrowia.pl prof. Grodzicki.Trzeba przygotować się na starośćW jego opinii NFZ traktuje pacjenta geriatrycznego na równi z każdym innym. Z tym wiąże się właśnie niedoszacowanie umów poprzez płatnika, które w ramach mechanizmu JGP sięga - wg konsultanta krajowego - 30 procent )) , Rozliczanie pacjenta geriatrycznego w ramach JGP uniemożliwia płacenie za całościową ocenę stanu pacjenta. To skutkuje, iż w każdym szpitalu oddział geriatryczny jest niezyskowny.- Relacja do osób starszych jest pewnym odzwierciedleniem demokratycznej dojrzałości społeczeństwa - uważa dr Jarosław Derejczyk, konsultant w zakresie geriatrii w woj. śląskim. Jego zdaniem problem niedofinansowania opieki długoterminowej będzie narastał, raczej na skutek zjawiska tak zwany siwienia starości, a więc przyśpieszonego przyrost ekipy osób po 80 roku życia z najwyższymi parametrami niesprawności.Badanie PolSenior ma więc być przydanym narzędziem dla decydentów, którzy będą zmuszeni do podjęcia działań minimalizujących wydatki niekorzystnych mechanizmów demograficznych

Czym jest Trzeba przygotować się na znaczenie w Słownik medycyny T .