UE: poznaliśmy priorytety co to jest
Co to jest, że UE: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji. Definicja: Na czas.

Czy przydatne?

Definicja UE: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji w słowniku

Co to jest UE: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji: Na czas przewodnictwa Polski w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego wyznaczono dwa kluczowe priorytety. Pierwszym jest zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy, w ramach którego uwaga skupiona zostanie m. in. na zapobieganiu i leczeniu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci. Drugi priorytet to zapobieganie chorobom mózgu i schorzeniom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera.

W ramach pierwszego priorytetu polska prezydencja będzie się również koncentrować na zapobieganiu i kontroli chorób układu oddechowego u dzieci i na działaniach promujących ich właściwe odżywianie i aktywność fizyczną. W ramach priorytetu drugiego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę stałego zainteresowania kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństw europejskich. Chodzi przy tym o nadanie większego znaczenia zapobieganiu i leczeniu chorób typowych dla podeszłego wieku i podkreślenie związanego z tym problemu zagrożonej stabilności finansowej europejskich mechanizmów ochrony zdrowia.Minister Ewa Kopacz zapowiada także, iż w ramach priorytetów prezydencji zostanie uchwalona poprzez Sejm ustawa o zdrowiu publicznym. Zaplanowano ponadto blisko 30 wydarzeń i spotkań. Inauguracyjne nieformalne spotkanie ministrów zdrowia UE odbędzie się w Sopocie w dniach 4-6 lipca. Jego tematem ma być między innymi sprawa dopalaczy.Zaburzenia komunikacyjneBadania dzieci rozpoczynających naukę w szkole, prowadzone od kilku lat poprzez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach (we współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi) wykazały, iż aktualnie co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, co trzecie dziecko ma problemy ze wzrokiem, a co czwarte cierpi na zaburzenia artykulacji.Prof. Krzysztof Kochanek z IFiPS w Kajetanach wyjaśnił, iż wszelakie zaburzenie słuchu, wzroku i mowy przekładają się na zaburzenia procesu komunikacyjnego u dzieci.  Jedyną szansą na zapobieganie ich skutkom jest inicjalne wykrywanie i wdrażanie programów terapii i rehabilitacji. Dlatego jednym z celów prezydencji będzie uzyskanie poparcia dla powstania centrum koordynującego i monitorującego programy badań przesiewowych na bazie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i sieci ośrodków współpracujących na terenie Europy. - Zależy nam, by Kajetany odgrywały rolę wiodącą w tym systemie. Mamy ku temu wszelakie podstawy - ocenia prof. Kochanek.Zasadniczym celem priorytetu związanego z wyrównywaniem szans edukacyjnych u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi jest opracowanie i przyjęcie konkluzji, która zachęci państwa członkowskie UE do ustanawiania krajowych albo regionalnych programów polityki zdrowotnej w dziedzinie badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci rozpoczynających edukację.W ramach realizacji priorytetu planowana jest między innymi organizacja spotkania pod nazwą „X Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych EFAS”, którego celem jest przyjęcie europejskiego konsensusu dotyczącego modelu powszechnych badań przesiewowych narządów zmysłów słuchu, wzroku i mowy u dzieci, przystępujących do realizacji obowiązku szkolnego i podpisanie go poprzez przedstawicieli naukowych towarzystw europejskich z obszaru audiologii, okulistyki i logopedii.dolegliwości oddechowe- W Polsce ok. 30 procent dzieci do siódmego roku życia zapada na chorobu układu oddechowego - mówi prof. Bolesław Samoliński, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Co czwarte dziecko w Polsce ma alergię, a co ósme astmę oskrzelową, co regularnie staje się przyczyną wykluczenia społecznego.Na przewlekłe schorzenia układu oddechowego cierpi od 20 do 50 procent populacji europejskiej. Astmą, której pierwsze symptomy zwykle pojawiają się w dzieciństwie, dotkniętych jest około 30 mln Europejczyków. Liczba osób z symptomami alergicznego nieżytu nosa jest podwójnie większa.Wyniki badań ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) wskazują, iż  symptomy astmy ma ok. 4 mln Polaków, a symptomy alergicznego nieżytu nosa, który wielokrotnie powiększa ryzyko wystąpienia astmy, przynajmniej 8 mln obywateli naszego państwie. Badania przeprowadzone poprzez studentów zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ekipie niemal 1,5 tys. pierwszoklasistów wykazały, iż powyżej połowa z nich cierpiała na choroby ze strony układu oddechowego niezwiązane z infekcją.- Zaproponujemy ministrom zdrowia w Europie budowę mechanizmu monitoringu, profilaktyki, wczesnego wykrywania tego typu chorób - zapowiada prof. Bolesław Samoliński. Zaznacza także, iż aktualnie ..dolegliwości niezakaźne są kluczowym nurtem zaintersowania Światowej Organizacji Zdrowia.Polska, jako jeden z nielicznych państw na świecie, realizuje narodowy program poświęcony tym zagadnieniom (POLASTMA). Jak infomuje resort zdrowia, możemy podzielić się z innymi krajami Unii doświadczeniami, jakie mamy w tym zakresie.W dniach 21-22 września br. odbędzie się w Warszawie narada poświęcona tym zagadnieniom z udziałem ministerstw zdrowia i specjalistów wszystkich państw członkowskich UE  i przedstawicieli WHO. Konkluzje z tej konferencji będą następnie omawiane w Brukseli. Jeżeli zostaną zaakceptowane i podpisane poprzez ministrów zdrowia 27 krajów członkowskich UE, stworzenie formalny dokument, stanowiący podstawę rozwiązywania problemów związanych z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych w Europie. ...dolegliwości mózguProf. Grzegorz Opala podkreślał, iż w starzejących się społeczeństwach europejskich . ....dolegliwości mózgu będą stanowiły coraz poważniejszy problem. - Badania pokazują, iż 37 procent wydatków leczenia generują w Europie . .....dolegliwości mózgu. To najbardzie kosztochłone leczenie w UE. Przewarzająca część chorób mózgu dotyczy osób ponad 65. r. ż., zatem problem będzie narastał - mówi prof. Opala.Mimo, że . ......dolegliwości mózgu stanowią tak pokaźny udział w kosztach leczenia w państwach UE, to nakłady na badania naukowe powiązane z nimi stanowią raptem 8 procent budżetu Unii na ten cel. A to znaczy, iż niezbędna jest zmiana podejścia. Z danych UE wynika, iż 27 procent Europejczyków ( około 127 mln osób) jest dotkniętych co najmniej jedną chorobą mózgu. aktualnie w państwach rozwiniętych populacja osób w wieku ponad 65. r. ż. to 14 procent (( około 170 mln), z kolei w państwach rozwijających się ok. 5 procent ((( około 248 mln). Na podstawie przewidywanych zmian demograficznych szacuje się, iż w 2030 r. znajdzie się w tej ekipie odpowiednio 23 procent (275 mln osób) w państwach rozwiniętych i 10 procent (680 mln osób) w państwach rozwijających się.W Polsce populacja osób ponad 65. r. ż. liczy aktualnie 4,75 mln osób (12,4 procent ) W 2030 r. - wg przyjętych szacunków - będzie liczyła ok. 8 mln.Nadwaga i otyłośćWedług danych Światowej Organizacji Zdrowia (z marca 2011 r.) od 1980 r. wśród ludności całego świata podwoił się odsetek osób otyłych, a nadwaga i otyłość stanowią aktualnie piątą w kolejności przyczynę zgonu. przyczyną jest przyrost spożycia wysokoenergetycznych produktów bogatych w tłuszcz, sól i cukier i spadek aktywności fizycznej, wywołany między innymi robotą w pozycji siedzącej i tak zwany „siedzącym trybem życia”, urbanizacją i postępem technologii.Dane zgromadzone w latach 2007-2010 wskazują, iż nadwaga dotyczy od 30 do 70 procent ), a otyłość od 10 do 30 procent ), populacji dorosłych w państwach UE. Odsetek osób z nadwagą i otyłością stawia Polskę na 12 miejscu wśród 25 państw objętych badaniem International Association for the Study of Obesity. Znaczny przyrost nasilenia otyłości wśród Polaków potwierdzają także badania krajowe.Przemysław Biliński, Kluczowy Inspektor Sanitarny, informuje, iż już w 2007 r. ropoczęto mechanizm przygotowania do wdrażania projektów związanych z prezydencją. - Kluczowy projekt o nazwie "Trzymaj formę", dotyczący epidemii otyłości w Europie i zmniejszającej się aktywności fizycznej, jest  dedykowany dzieciom i całym rodzinom - mówił Biliński.W br. odbędzie się IV już edycja tej akcji. Skupi ona ok. 2,3 mln dzieci i blisko 7 tys. szkół biorących udział w projekcie pośrodku ostatnich czterech lat.- Projekt został pozytywnie oceniony poprzez Europejskią Platformę do spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Przedstawiono go jako modelowy do wdrażania w innych państwach UE - mówi Przemysław Biliński
Objawy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych: Nie Trzeba Wprowadzać Nowych Strzykawek!:
Przyczyny którzy złożyli petycję do Parlamentu Europejskiego, domagając się wycofania istniejących i wprowadzenia nowych strzykawek jednorazowych mogą swoje pomysły opatentować w odpowiednim urzędzie − ue: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji.
Objawy Uczona Zaraziła Się Wirusem Ebola:
Przyczyny Instytucie Tropikalnym w Hamburgu prawdopodobnie zaraziła się wirusem Ebola. Życie ma jej uratować eksperymentalna szczepionka. Do zakażenia doszło w laboratorium, gdzie naukowcy badają Ebolę - w ue: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji.
Objawy USA: Spór O Dostęp Do Tańszego Leczenia Zwyrodnienia Plamki:
Przyczyny żółtej jest chorobą, która wysuwa się na pierwsze miejsce wśród przyczyn praktycznej ślepoty u pacjentów po 65. roku życia Od 2010 r. leczenie lucentisem wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki ue: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji.
Objawy Unijna Komisja Zdrowia Rozpatrzy Skargę Polskich Pacjentów:
Przyczyny dostępu chorych do leczenia i nieprzestrzeganie Rezolucji Europejskiej z 2003 roku, zakazującej dyskryminacji chorych na stwardnienie rozsiane (SM) znajduje swój finał w Parlamencie Europejskim ue: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji.
Objawy Ustawa Refundacyjna A Reumatologiczne Programy Terapeutyczne - Czy To Początek Rewolucji?:
Przyczyny 2011 roku Sejm uchwalił pakiet ustaw zdrowotnych w tym ustawę refundacyjną. Jeden z jej zapisów - dotyczący grupowania leków, może mieć bardzo poważne następstwa w aspekcie leczenia biologicznego w ue: poznaliśmy priorytety zdrowotne polskiej prezydencji.

Czym jest UE: poznaliśmy priorytety znaczenie w Słownik medycyny U .

  • Dodano:
  • Autor: