W Aninie lament nad mizernym co to jest
Co to jest, że W Aninie lament nad mizernym finansowaniem polskiej telemedycyny. Definicja: Dzięki.

Czy przydatne?

Definicja W Aninie lament nad mizernym finansowaniem polskiej telemedycyny w słowniku

Co to jest: Dzięki finansowaniu i promowaniu telemedycyny Fundusz mógłby zaoszczędzić, a pacjent miałby szybciej uzyskałby pomoc specjalisty w nagłych wypadkach - to kluczowe wnioski z konferencji w Instytucie Kardiologii w Aninie.

W czasie gdy NFZ nadal nie ma w swoich katalogach takich procedur. A przecież przesyłanie wyników EKG z karetki czy z domu pacjenta nie jest już nowością, lecz zwykłym postępowaniem medycznym.
- Programy naukowe się skończą, sponsorzy stracą cierpliwość, a pacjenci będą cierpieć – mówił w trakcie konferencji prof. Ryszard Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Aninie.
- W Wielkiej Brytanii tamtejszy płatnik przeprowadził program pilotażowy, który wykazał, iż dzięki wykorzystaniu Tele-EKG można zaoszczędzić w tym państwie 40 mln funtów rocznie. Widać, iż mechanizm będzie wprowadzany, gdyż pojawia się tam coraz więcej ogłoszeń z ofertami pracy dla konsultantów, którzy mieliby odczytywać wyniki badań – mówił dr hab. Rafał Baranowski, wiceprzewodniczący Sekcji Elektrokardiologii i Telemedycyny PTK z Instytutu Kardiologii

Telemedycyna, jak zapewniają fachowcy, może uratować życie niejednemu zawałowcowi gdyż dzięki niej szybciej otrzyma on pomoc.
- W razie podejrzenia zawału serca, jeżeli karetka pogotowia zaopatrzona jest w odpowiedni sprzęt, możliwe jest natychmiastowe przekazanie obrazu EKG do specjalistycznej placówki medycznej, gdzie od razu podejmowana jest decyzja o sposobie postępowania: pacjent nie jest przewożony do najbliższego szpitala tyko do ośrodka, gdzie możliwe będzie optymalne leczenie. Takie postępowanie skraca czas od „drzwi w domu pacjenta” do udrożnienia odpowiedzialnej za zawał tętnicy, co wybitnie poprawia wyniki leczenia” – mówi dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie, prof. Witold Rużyłło.
W Warszawie, sprzęt do monitorowania i przesyłania wyników czynności serca posiada jedna trzecia wszystkich karetek.
Tele-EKG umożliwia także długookresowe monitorowanie pracy serca w warunkach normalnej aktywności życiowej. Stwarza to nowe możliwości diagnostyczne, a również zdecydowanie poprawia opiekę nad pacjentami wysokiego ryzyka. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie hospitalizacji i codzienne funkcjonowanie w normalnym środowisku, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej opieki medycznej, co wiąże się także ze zmniejszeniem wydatków.
Dane przekazywane są na bieżąco do centrum monitoringu, co umożliwia podjęcie natychmiastowej interwencji w przypadku potrzeby albo opracowanie stosownych zaleceń terapeutycznych i profilaktycznych.
Z wyników przeprowadzonego w Instytucie Kardiologii w Aninie pilotażu wynika, iż wykorzystywanie metod Tele-EKG jest znacząco tańsze niż to przy użyciu narzędzi stacjonarnych. W fazie wdrożenia konieczne są poważne nakłady na wyposażenie centrów monitoringu i urządzeń rejestrujących.
- Opłaty te mogą zwrócić się już po dwóch latach. Pamiętajmy, iż zyski z Tele-EKG to nie tylko oszczędność na efektywności procedur. To w pierwszej kolejności ograniczenie wydatków hospitalizacji, strat spowodowanych brakiem aktywności zawodowej chorego i co główne – skuteczne ratowanie życia – podsumował dr Baranowski.
Pacjenci Instytutu Kardiologii w Warszawie mogą używać z dobrodziejstw telemedycyny dzięki środkom z działalności naukowo-badawczej i programu Polkard. Trwają przygotowania do wdrożenia programu TeleInterMed, który umożliwi wdrożenie innowacyjnych działań telemedycznych – nie tylko w dziedzinie tele-EKG, lecz także konsultacji echokardiograficznch i radiologicznych

Czym jest W Aninie lament nad mizernym znaczenie w Słownik medycyny W .