Warszawa: nowy dyrektor co to jest
Co to jest, że Warszawa: nowy dyrektor Centrum Onkologii zorganizuje Narodowy Instytut Raka.

Czy przydatne?

Definicja Warszawa: nowy dyrektor Centrum Onkologii zorganizuje Narodowy Instytut Raka? w słowniku

Co to jest: Prof. Krzysztof Warzocha
Prof. Krzysztof Warzocha wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - potwierdził w piątek (28 października) wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk. Nowy dyrektor ma koncepcję powstania w Warszawie Narodowego Instytutu Raka na wzór amerykański.

Na razie jednak, jak informuje wiceminister Andrzej Włodarczyk, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie musi przejść żmudną restrukturyzację. Na początku restrukturyzacja i sanacja finansowa- Chcemy doprowadzić do sanacji Instytutu, jeżeli chodzi o zbilansowanie, to oznacza tak aby co najmniej nie przynosił strat, pośrodku najbliższych dwóch lat - mówi wiceminister Andrzej Włodarczyk.Zwraca uwagę na fakt, iż przypadek w Centrum Onkologii bez pośpiechu się poprawia. Obecna dyrekcja już przeprowadziła zmiany w funkcjonowaniu poradni przy Instytucie. Nie ma już takich kolejek i sytuacji wielogodzinnego oczekiwania pacjentów.wg Włodarczyka program restrukturyzacyjny Centrum Onkologii nie został jeszcze zatwierdzony. Został za to powołany poprzez minister zdrowia zespół, który przygotowuje zmiany organizacyjne i restrukturyzacyjne. - Ten zespół odbył pierwsze spotkanie w zeszłym tygodniu i spotyka się ponownie najpierw przyszłego tygodnia - mówi wiceminister.Nowy dyrektor, stare długiJak informuje, został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora Centrum Onkologii, który wygrał prof. Krzysztof Warzocha, dotychczasowy dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. - Program, który przedstawił prof., został bardzo wysoko oceniony zarówno poprzez komisję konkursową, jak także poprzez radę naukową. Porada przegłosowała pozytywną opinię dla programu prof. Warzochy wielką większością głosów - mówi Andrzej Włodarczyk.Dodaje, iż program przedstawiony poprzez prof. Warzochę wydaje się realny, choć możliwy do zrealizowania w dłuższym okresie. .wg wiceministra realizacja programu prof. Warzochy zostanie najprawdopodobniej podzielona na trzy fazy.  W pierwszym etapie niezbędne jest w pierwszej kolejności doprowadzenie do prawidłowego kierowania jednostką i pomniejszenia długów, które aktualnie bardzo błyskawicznie narastają.- pośrodku jednej godziny zobowiązania Centrum Onkologii wywołują narastanie długu o 3,1 tys. zł - wyjaśnia obrazowo Włodarczyk. Całkowite zadłużenie Instytutu oceniane jest na ok. 370 mln zł.

Redukcje i outsourcingPierwszy faza programu dla stołecznego Centrum Onkologii zakłada zwolnienie ok. 300 osób personelu niemedycznego. Wiceminister wyjaśnia, iż nie oznacza to, że wszyscy stracą zatrudnienie. Przestaną wprawdzie pracować w Centrum Onkologii, z kolei lecznica wybrane usługi będzie kupowała u operatorów zewnętrznych, którzy mogą zatrudnić część osób.Outsourcing będzie dotyczył takich usług jak pralnia, kuchnia, wybrane laboratoria. Zdaniem Andrzeja Włodarczyka tylko ten ruch da oszczędności Centrum Onkologii, które .wg wstępnych wyliczeń, osiągną kwotę ok. 5 mln zł rocznie.Wiceminister zapewnia, iż nie będzie redukcji personelu medycznego z przyczyn ekonomicznych, gdyż niezbędne jest zrealizowanie kontraktu NFZ i utrzymanie jakości opieki nad chorymi.Zwraca uwagę na fakt, iż stołeczne Centrum Onkologii do chwili obecnej, z racji na złe kierowanie, nie było w stanie zrealizować kontraktu. Przypominał równocześnie, iż w razie ośrodków onkologicznych nawet nadwykonania są w całości płacone. Na wzór amerykański?Andrzej Włodarczyk przyznał, iż koncepcja zorganizowania stołecznego Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w sposób podobny do amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Instytute) znalazła się wśród pomysłów prezentowanych poprzez prof. Warzochę w programie dla warszawskiej placówki.- Oczywiście ta koncepcja nie może być identyczna, gdyż amerykański Narodowy Instytut Raka w praktyce nie leczy bezpośrednio chorych, w czasie gdy u nas występuje ta funkcja instytutu związana z leczeniem pacjentów - komentował ten pomysł wiceminister. Dodał, iż jego zdaniem szereg  zadań, które w stanach zjednoczonych ameryki spełnia Narodowy Instytut Raka, w Polsce z powodzeniem mógłby spełniać Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.- Zmierzające w tym kierunku zmiany organizacyjne najprawdopodobniej zostaną przyjęte poprzez zespół Instytutu i zaproponowane radzie ministrów - zdradził nam Andrzej Włodarczyk

Czym jest Warszawa: nowy dyrektor znaczenie w Słownik medycyny W .