Witamina D zmniejsza ryzyko co to jest
Co to jest, że Witamina D zmniejsza ryzyko rozwoju nietolerancji glukozy i cukrzycy typu 2.

Czy przydatne?

Definicja Witamina D zmniejsza ryzyko rozwoju nietolerancji glukozy i cukrzycy typu 2? w słowniku

Co to jest: Cukrzyca typu 2 uwarunkowana jest rodzinnie i środowiskowo. Precyzyjna powód tej cywilizacyjnej dolegliwości, prócz czynników ryzyka jej rozwoju, jest niejasna. Naukowcy sugerują, iż być może pewną rolę w jej etiologii pełni wit. D.

U chorych na cukrzycę typu 2 i u osób z nietolerancją glukozy zaobserwowano niższe poziomy witaminy D w porównaniu z osobami zdrowymi. System jej potencjalnego działania w kontekście wpływu na poziom glikemii jest jednak nieznany. Może on wynikać z jej wpływu na oporność tkanek na insulinę i funkcjonowanie komórek beta trzustki - źródła insuliny w organizmie.  Dlatego celem prospektywnego badania o nazwie The PROspective Metabolism and ISlet cell Evaluation (PROMISE) Cohort Study przeprowadzonego poprzez kanadyjskich naukowców była ocena związku pomiędzy poziomem witaminy D (25(OH)D a opornością na insulinę, stanem komórek beta trzustki i homeostazą glukozy u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w najbliższej przyszłości.  Do badania przeprowadzonego pomiędzy 2004 i 2006 rokiem autorzy zakwalifikowali blisko 500 pacjentów w wieku średnio 50 lat z Toronto i Londynu. Wysokie ryzyko rozwoju cukrzycy oceniano na podstawie obecności nadciśnienia tętniczego, otyłości, występowania cukrzycy w rodzinie, cukrzycy w momencie ciąży i wysokiej masy urodzeniowej noworodków w wywiadzie. Po trzech latach obserwacji dokonano oceny stanu klinicznego pacjentów pod kątem gospodarki węglowodanowej, między innymi na podstawie testu doustnego obciążenia glukozą (OGTT).Wyniki badania nie wykazały związku pomiędzy poziomem witaminy D a dodatnim rezultatem testu obciążenia glukozą. Jednakże zaobserwowano dodatnią korelację pomiędzy poziomem witaminy D, a stanem komórek beta trzustki wyrażonym indeksem IGI-IR i parametrem czułości wydzielania insuliny (ISSI-2). Co więcej, odnotowano odwrotną zależność pomiędzy poziomem witaminy D a poziomem glikemii wyrażonej indeksem AUCglucose. Dane te wskazują na fakt, iż pacjenci z wyższym poziomem witaminy D lepiej tolerowali glukozę. Do rozwoju stanu nieprawidłowej glikemii na czczo, nietolerancji glukozy albo cukrzycy typu 2 po trzech latach obserwacji doszło u 116 pacjentów. Dodatkowa badanie regresji logistycznej wykazała ważne pomniejszenie ryzyka progresji wyrażonej wyżej opisanymi stanami nietolerancji glukozy i cukrzycy u pacjentów z wyższym poziomem witaminy D (OR 0.69). wit. D jest związkiem rozpuszczalnym w tłuszczach. Co ciekawe, obserwuje się odwrotną korelację pomiędzy jej poziomem a otyłością najprawdopodobniej na skutek jej zatrzymywania w tkance tłuszczowej, co minimalizuje jej biologiczną dostępność. Autorzy badania konkludują, iż stwierdzone niezależne pozytywne działanie witaminy D na poprawę funkcji komórek beta trzustki sugeruje, iż niedobór tej witaminy może odgrywać pewną rolę w rozwoju cukrzycy typu 2. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21911752 Diabetes. 2011 Nov;60(11):2947-53. Prospective Associations of Vitamin D With {beta}-Cell Function and Glycemia: The PROspective Metabolism and ISlet cell Evaluation (PROMISE) Cohort Study

Czym jest Witamina D zmniejsza ryzyko znaczenie w Słownik medycyny W .