Wpływ choroby nowotworowej u co to jest
Co to jest, że Wpływ choroby nowotworowej u mężczyzn na ryzyko wad wrodzonych u ich dzieci.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ choroby nowotworowej u mężczyzn na ryzyko wad wrodzonych u ich dzieci w słowniku

Co to jest: Coraz lepsze sposoby leczenia nowotworów złośliwych wydłużają życie młodych mężczyzn, umożliwiając im posiadanie potomstwa. Jednak istnieje niebezpieczeństwo, iż sama dolegliwość i jej leczenie mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie dzieci tych chorych.

Zarówno dolegliwość nowotworowa, jak i jej leczenie może prowadzić do uszkodzenia DNA plemników. Jednak nieprawidłowości DNA spowodowane chemioterapią i radioterapią mają charakter przejściowy. Chociaż plemniki z poważnym uszkodzeniem integralności DNA nie są w stanie zapłodnić komórki jajowej, to już dla efektywności metod sztucznego zapłodnienia in vitro nie ma to zbyt wielkiego znaczenia.Autorzy pracy zaznaczają, iż mężczyźni z nowotworem złośliwym w wywiadzie mogą częściej używać z metod sztucznego zapłodnienia. Stąd istnieje potencjalne ryzyko, iż dzieci pochodzące ze sztucznego zapłodnienia mogą być w tym przypadku obarczone większym ryzykiem rozwoju poważnych wad wrodzonych. Dlatego w celu ustalenia ryzyka występowania wad wrodzonych u dzieci mężczyzn z wywiadem nowotworowym, naukowcy z Lund University, Malmö, Szwecja, zanalizowali blisko 1,8 miliona dzieci urodzonych pomiędzy 1994 a 2005 rokiem na terenie Danii i Szwecji. Dokonali oceny zależności występowania wad wrodzonych u dzieci ojców chorujących na raka przynajmniej rok przed urodzeniem się dziecka.Pod uwagę wzięto nowotwory złośliwe układu oddechowego, pokarmowego i moczowego, łącznie z rakiem jądra, jak także raka skóry, oka i ośrodkowego układu nerwowego, kości i tkanek miękkich i nowotwory krwi. U dzieci oceniono czas przyjścia na świat i masę urodzeniową, jak także obecność poważnych i mniejszych wad wrodzonych. Chorobę nowotworową stwierdzono u ojców 8760 dzieci. Dodatkowej analizie podlegał sposób zapłodnienia naturalny czy sposobem in vitro. Wyniki badania wykazały, iż dzieci ojców chorych w przeszłości na raka były obarczone większym ryzykiem występowania poważnych wad wrodzonych w porównaniu z dziećmi mężczyzn zdrowych (RR = 1.17, p=0.0043). Na ryzyko rozwoju tych wad nie wpływał sposób zapłodnienia – w razie naturalnego zapłodnienia ryzyko to wynosiło RR = 1.17, w trakcie gdy w razie zapłodnienia in vitro parametr RR sięgał 1.22. Co ciekawe, największą częstość rozwoju wad wrodzonych u dzieci zaobserwowano w razie występowania raka skóry u ojca (40%). Nieujemny wywiad dotyczący dolegliwości nowotworowej u ojców nie wpłynął ani na masę urodzeniową noworodków, ani na przedwczesne rozwiązanie ciąży. Co ważne, większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych wad wrodzonych zaobserwowano u dzieci urodzonych pośrodku 2 lat od rozpoznania nowotworu złośliwego u ich ojców. Autorzy pracy konkludują, iż mężczyźni z nowotworem złośliwym w wywiadzie obarczeni są większym ryzykiem posiadania potomstwa z wadami wrodzonymi, jednakże nie zależy ono od metody poczęcia dziecka. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21303994 J Natl Cancer Inst. 2011 Mar 2;103(5):398-406.  Risk of birth abnormalities in the offspring of men with a history of cancer: a cohort study using Danish and Swedish national registries. 

Czym jest Wpływ choroby nowotworowej u znaczenie w Słownik medycyny W .