Wpływ otyłości i nadmiernego co to jest
Co to jest, że Wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość hospitalizacji w słowniku

Co to jest Wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość hospitalizacji: Nadwaga i otyłość stwierdzone w ciąży negatywnie wpływają zarówno na zdrowie matki, jak i na stan dziecka. Wiążą się gdyż z większym ryzykiem rozwoju nadciśnienia i cukrzycy ciążowej, jak także powikłań okołoporodowych takich, jak przedłużenie porodu i konieczność wykonania cięcia cesarskiego. Nie badano jednak wpływu otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w okresie ciąży na długość hospitalizacji.

Autorzy badania postawili pytanie dotyczące wpływu otyłości i nadwagi istniejących przed zajściem w ciążę i nadmiernego przyrostu masy ciała w trakcie ciąży na sam przebieg ciąży, sposób jej rozwiązania, stan noworodka i czas pobytu w szpitalu po porodzie. Podjęcie badania uzasadniają dane statystyczne, wg których nadmierny wzrost masy ciała w okresie ciąży odnotowuje się aż u 1/3 ciężarnych. Jedna na trzy kobiety australijskie pomiędzy 25-35 rokiem życia cierpi na nadwagę i otyłość (BMI>24kg/m2), a w stanach zjednoczonych ameryki aż 44% kobiet w wieku 18-49 lat. To retrospektywne badanie przeprowadzono na kohorcie 6,5 tysiąca kobiet, które urodziły dzieci pomiędzy 1981 a 1983 rokiem w Brisbane, w Australii. Wiadomości medyczne i populacyjne uzyskano na podstawie przedtem wykonanego badania „Mater-University Study of Pregnancy and its outcomes” (MUSP).U kobiet otyłych przed ciążą i tych, u których doszło do nadmiernego przyrostu masy ciała w trakcie ciąży, stwierdzono większe ryzyko wystąpienia okołoporodowych komplikacji, konieczności wykonania cięcia cesarskiego, większą różnicę w masie urodzeniowej noworodków i większą masę łożysk. Z kolei u matek ze stwierdzoną przed zajściem w ciążę niedowagą i niedostatecznym przyrostem masy ciała w okresie ciąży zaobserwowano większe ryzyko przedwczesnego porodu, lecz mniejsze ryzyko komplikacji okołoporodowych i niższą masę urodzeniową noworodków i mniejszą masę łożysk. Co ciekawe, otyłość przed ciążą i nadmierny wzrost masy ciała w trakcie ciąży wpłynęły na przedłużenie czasu pobytu w szpitalu. Autorzy obliczyli, iż każdy wzrost masy ciała w okresie ciąży o 100 gram wiązał się z przedłużonym pobytem matek na oddziale szpitalnym o 2,2 godziny. Przy przyroście masy o 1 kg czas hospitalizacji wydłuża się aż o 1 dzień.Zdaniem autorów konieczność dłuższego pobytu w szpitalu może wynikać z powikłań w trakcie ciąży i z konieczności wykonania cięcia cesarskiego, rozwoju odleżyn, zakrzepicy żylnej i problemów z karmieniem piersią, uwarunkowanych nadmierną masą ciała matki.Podatność na nadmierny wzrost masy ciała w trakcie ciąży może odzwierciedlać zaburzenia metaboliczne, takie, jak oporność na insulinę i wskazywać na sposobność wystąpienia zaburzeń metabolicznych u takiej kobiety w przyszłości.Dlatego, w opinii autorów, rutynowa ocena masy ciała, wzrostu i przyrostu masy ciała u kobiet w okresie ciąży może przyczynić się do rozpoznania zwiększonego ryzyka możliwych komplikacji okołoporodowych i wprowadzenia odpowiednich działań profilaktycznych. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej ChałubińskiBMC Pregnancy Childbirth. 2011 Sep 6;11:62Associations of maternal pre-pregnancy obesity and excess pregnancy weight gains with adverse pregnancy outcomes and length of hospital stayhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21892967  
Objawy Warszawa: Za Czyje Pieniądze Wybudowany Będzie Nowy Dziecięcy Szpital Kliniczny?:
Przyczyny Przyjaciele Szpitala przy Litewskiej przekonała posłów do takiego działania, aby władze WUM nie musiały sięgać po plan alternatywny? Warszawski Uniwersytet Medyczny chce do 2012 roku zbudować wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość hospitalizacji.
Objawy Wysokie Dawki Tlenu W Leczeniu Zaostrzeń Astmy Mogą Być Niebezpieczne:
Przyczyny przewlekłych chorób układu oddechowego - takich, jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc (POChP) - regularnie wymagają leczenia tlenem. Podawanie tlenu w wysokich dawkach wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość hospitalizacji.
Objawy Warszawiacy To Sobie Żyją...:
Przyczyny się nie tylko dostatnio, lecz także długo i o dziwo zdrowo - wynika z raportu Zdrowie warszawiaków przygotowanego pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Warszawiacy w porównaniu z wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość hospitalizacji.
Objawy Większe Rejony Operacyjne, Mniej Dysponentów Zespołów: Rusza Nowy System PRM:
Przyczyny w woj. śląskim, podobnie jak w innych regionach, ma działać nowy mechanizm organizacyjny Państwowego Ratownictwa Medycznego. Będzie mniej rejonów operacyjnych i dyspozytorni medycznych, lecz liczba wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość hospitalizacji.
Objawy W Łodzi Inwestują 30 Milionów W... Oddziały Zakaźne!:
Przyczyny występuje tendencja do likwidacji oddziałów zakaźnych, ponieważ w naturalny sposób mają one niskie obłożenie, a tym samym kiepską rentowność, w Łodzi inwestuje się w takie oddziały.W Oświęcimiu, w wpływ otyłości i nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży na długość hospitalizacji.

Czym jest Wpływ otyłości i nadmiernego znaczenie w Słownik medycyny W .

  • Dodano:
  • Autor: