Wpływ procesu co to jest
Co to jest, że Wpływ procesu zwyrodnieniowego kręgosłupa na wyniki leczenia chirurgicznego.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ procesu zwyrodnieniowego kręgosłupa na wyniki leczenia chirurgicznego dyskopatii lędźwiowej w słowniku

Co to jest: Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu współistniejących zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa na wyniki leczenia chirurgicznego przepuklin lędźwiowych krążków międzykręgowych
Materiał i sposoby. Ogółem przebadano losowo dobraną grupę 132 chorych na przepukliny lędźwiowych krążków międzykręgowych (plkm), leczonych chirurgicznie dzięki klasycznej dyscektomii z dojoecia poprzez fenestrację więzadła żółtego. U wszystkich chorych wykonano badania rentgenowskie kręgosłupa i rezonans magnetyczny. W oparciu o powyższe badania wyodrębniono 6 grup chorych różniących się stopniem zaawansowania i/albo rozległością procesu zwyrodnieniowego. Pacjenci oceniali sami ogólny rezultat leczenia dzięki 10-stopniowej wizualnej skali analogowej. Bardziej szczegółowa ocena wyników leczenia była prowadzona poprzez lekarzy, którzy odrębnie określali stopień nasilenia bólu (wg 4-stopniowej skali), niedowładów (wg 3-stopniowej skali) i zakresu ruchów kręgosłupa (wg 3-stopniowej skali).
Wyniki. W ogólnej ocenie stanu zdrowia dokonywanej poprzez chorych różnice przeciętnej poprawy w wyodrębnionych ekipach nie były znamienne statystycznie (NS). W szczegółowej ocenie stanu zdrowia dokonanej w oparciu o badanie lekarskie, przeciętna poprawa w punktach oceniana poprzez lekarza w dziedzinie stopnia nasilenia bólu i niedowładów u chorych ze spondylozą nie różniła się zdecydowanie w porównaniu z ekipą chorych bez spondylozy. Zakres ruchów kręgosłupa po leczeniu był większy u chorych bez spondylozy (p< 0,05).

Wnioski. Biorąc pod uwagę zarówno subiektywną, jak i obiektywną ocenę wyników leczenia chorych z zespołami bólowo-korzeniowymi w przebiegu plkm, współistniejące zmiany zwyrodnieniowe, nawet znacząco rozwinięte, nie pogarszają rokowania po leczeniu chirurgicznym

Czym jest Wpływ procesu znaczenie w Słownik medycyny W .