Wspólne geny dla cukrzycy co to jest
Co to jest, że Wspólne geny dla cukrzycy typu 2 i raka okrężnicy. Definicja: Chorzy na cukrzycę.

Czy przydatne?

Definicja Wspólne geny dla cukrzycy typu 2 i raka okrężnicy w słowniku

Co to jest: Chorzy na cukrzycę typu 2 obarczeni są większym ryzykiem zachorowania na raka okrężnicy. Do wspólnych czynników ryzyka tych zaburzeń należą: starszy wiek, dieta, otyłość i mała aktywność fizyczna. Najprawdopodobniej następnym wspólnym czynnikiem są geny.

Celem naukowców z University of Hawaii Cancer Center, USA, była odpowiedź na pytanie czy związek cukrzycy typu 2 z rakiem okrężnicy odnotowany w obserwacjach epidemiologicznych może być uwarunkowany genetycznie. W badaniu wykonanym w ramach inicjatywy Population Architecture using Genomics and Epidemiology (PAGE) oceniono 19 pojedynczych polimorfizmów związanych z ryzykiem rozwoju cukrzycy u nieco powyżej 2000 chorych na raka okrężnicy. Grupę kontrolną stanowiło powyżej 6000 osób. Spośród polimorfizmów związanych z postępem cukrzycy cztery - THADA, JAZF1, KCNJ11 i TSPAN8 (LGR5) - zwiększały także ryzyko zachorowania na raka okrężnicy. Najsilniejszy związek zaobserwowano dla mutacji THADA, polegającej na zastąpieniu jednego nukleotydu. Prowadzi ono do wymiany aminokwasu - treoniny na alaninę w pozycji 1187 białka (p=0.004). Polimorfizm genu THADA wiązał się z wysokim prawdopodobieństwem rozwoju raka okrężnicy, a równocześnie niskim ryzykiem zachorowania na cukrzycę. Co ciekawe, związek raka i cukrzycy był najsilniejszy w razie polimorfizmów THADA i KCNJ11 wśród pacjentów, którzy w wywiadzie nie zgłaszali rozpoznania cukrzycy. Autorzy zaznaczają, iż aczkolwiek polimorfizm THADA zwiększał ryzyko rozwoju raka okrężnicy u pacjentów z poprawną masą ciała, to obserwowano go także u chorych z nadwagą.  Gen THADA koduje biało powiązane z gruczolakiem tarczycy (thyroid adenoma-associated protein). Co ciekawe, wiąże się on także z rakiem prostaty. Z kolei gen KCNJ11 koduje białko kompleksu kanału potasowego odgrywającego istotną rolę w wydzielaniu insuliny indukowanym glukozą. Jeden z jego polimorficznych wariantów warunkuje większą wrażliwość na insulinę i jej inicjalne uwalnianie. Zależność pomiędzy polimorfizmem KCNJ11 i rakiem okrężnicy może zatem wynikać z nadmiernego wydzielania insuliny promującego karcynogenezę w obrębie okrężnicy.Autorzy badania konkludują, iż ryzyko zachorowania na cukrzycę może współwystępować z podatnością na postęp raka okrężnicy najprawdopodobniej w mechanizmach niezależnych od siebie. Ich zdaniem cukrzyca może wpływać na postęp raka okrężnicy na przykład przez wysokie poziomy glukozy, aczkolwiek nie wykluczają także istotnej roli przewlekłego stanu zapalnego. Oprac. dr n med. Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21602532 Gut. 2011 Dec;60(12):1703-11.Type 2 diabetes risk variants and colorectal cancer risk: the Multiethnic Cohort and PAGE studies. 

Czym jest Wspólne geny dla cukrzycy znaczenie w Słownik medycyny W .