Zaburzenia psychologiczne u co to jest
Co to jest, że Zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia.

Czy przydatne?

Definicja Zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia w słowniku

Co to jest Zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia: Większa skuteczność nowych terapii przedłuża życie dzieci chorych na raka; dzisiaj regularnie prowadzi do całkowitego wyleczenia. Rozpoznanie dolegliwości i jej leczenie nie pozostają jednak bez wpływu na stan psychologiczny dziecka.

Dziecko musi sprostać wielu stresowym sytuacjom, takim, jak ból związany z chorobą, inwazyjne procedury i zabiegi medyczne, efekty uboczne działania leków i nierzadko zmiany cielesne. Leczenie jest źródłem ogromnego stresu fizycznego i emocjonalnego. Zaburza także dotychczasowy tryb rodzinnego i szkolnego życia dziecka, a ból, brak energii i ciągła obawa obniżają jakość życia młodego pacjenta. Celem naukowców z University of Athens, Grecja, była ocena rozwoju psychologicznych zaburzeń u dzieci chorych na raka w trakcie 6 miesięcy początkowego leczenia. Drugim celem była ocena wpływu wieku, płci i typu raka na stan psychologiczny dzieci. Naukowcy z największego dziecięcego ośrodka onkologicznego w Atenach przeprowadzili prospektywne badanie, do którego zakwalifikowali 132 dzieci chorych na raka leczonych poprzez 30 miesięcy i 100 dzieci zdrowych, stanowiących grupę kontrolną. Do oceny stanu psychologicznego dzieci posłużono się testem Ruttera obejmującym między innymi pytania o bóle głowy, problemy z mówieniem i jedzeniem i sposób zachowania w domu w ocenie rodziców i w szkole w ocenie nauczycieli. Rodzice dokonywali oceny dzieci w okresie 1, 3 i 6 miesięcy od dnia postawienia diagnozy i pod koniec początkowego okresu leczenia. Nauczyciele zaś oceniali stan dzieci w trzecim miesiącu. Wyniki porównano z ekipą kontrolną dzieci zdrowych. Wyniki ankiet przeprowadzonych zarówno poprzez rodziców jak i nauczycieli wykazały, ze u dzieci chorych na raka poddanych intensywnemu leczeniu doszło do rozwoju zaburzeń psychologicznych, które trwały poprzez cały czas terapii; dominowały nerwica i nadreaktywność. Nie stwierdzono z kolei problemów związanych z zachowaniem dzieci. Zdaniem autorów dla dzieci chorych na raka szkoła jest miejscem, gdzie mogą się źle czuć na skutek swojej dolegliwości i odrębności od zdrowych dzieci. z kolei lekcje prowadzone na oddziale onkologicznym wywołują większe przygnębienie i depresję. Największe nasilenie zaburzeń psychologicznych odnotowano u dzieci chorych na białaczkę. Aczkolwiek młodsze dzieci najpierw badania charakteryzowała wyższa punktacja w teście Ruttera, to właśnie w tej ekipie odnotowano największy spadek parametru w okresie leczenia. Autorzy badania konkludują, iż u dzieci leczonych na skutek raka zaburzenia psychologiczne w momencie intensywnego leczenia zależne od ich wieku i rodzaju raka mogą źle wpływać na efekty terapii i ogólny stan dzieci i pogarszać rokowanie. Stąd w poszczególnych ekipach dzieci leczonych na skutek raka należałoby ocenić ich umiejętność do adaptacji i wprowadzić psychologiczną interwencję. Ponadto rozpoznanie problemów psychologicznych w zachowaniu, stanie emocjonalnym i stosunkach w trakcie leczenia mogą być bardzo cenne dla zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i psychologicznego, pozwalając na wdrożenie właściwego postępowania.Oprac.: dr nauk medycznych Maciej ChałubińskiCancer Nurs. 2011 Jul-Aug;34(4):269-76Psychological problems in children with cancer in the initial period of treatmenthttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21681145  
 
Objawy Zawody W USA: Krakowscy Ratownicy Na Medalowym Miejscu:
Przyczyny wrócili z mistrzostw w stanach zjednoczonych ameryki z tarczą Fot. Marcin Koszowski W uzupełnieniu informacji, która ukazała się na portalu rynekzdrowia.pl w miniony piątek (7 sierpnia), o sukcesach zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia.
Objawy Zbyt Zajęci, Aby Udzielić Pierwszej Pomocy?:
Przyczyny która zmarła w wyniku obrażeń głowy niedaleko Szpitala Św. Zofii w Warszawie, chce wyjaśnienia okoliczności jej śmierci. Nie to jest jedyny sytuacja, kiedy prokuratura albo sąd muszą sprawdzić, czy zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia.
Objawy Zakażenia Szpitalne: Jak Bronić Szpital Przed Sądem (Wideo):
Przyczyny Zdrowia - sesja dotycząca zakażeń szpitalnych: (od lewej) dr n. praw. sędzia Anna Dalkowska, radca prawny Jolanta Budzowska. To szpital musi dowieść, iż nie jest winien zakażeniu pacjenta zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia.
Objawy Znieczulenie Przy Porodzie: Nie Wolno Pobierać Opłat, Więc Usługi Nie Będzie?:
Przyczyny Izby Kontroli mówi jednoznacznie, iż za znieczulenie zewnątrzoponowe bez wskazań medycznych i za wybrane inne usługi ponadstandardowe powiązane z porodem, szpital nie może pobierać opłat. Czy zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia.
Objawy Związek Większej Śmiertelności Chorych Na ZZSK Z Aktywnością I Czasem Trwania Choroby:
Przyczyny zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) zaczyna się we wcześniejszym okresie życia, niż w razie innych reumatycznych chorób stawów, ponieważ już w trzeciej jego dekadzie. Dłuższy czas dolegliwości zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia.

Czym jest Zaburzenia psychologiczne u znaczenie w Słownik medycyny Z .

  • Dodano:
  • Autor: