Zespół metaboliczny częstszy co to jest
Co to jest, że Zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię. Definicja: Wystą…pienie.

Czy przydatne?

Definicja Zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię w słowniku

Co to jest Zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię: Wystą…pienie zespołu metabolicznego zależy między innymi od niepoprawnych nawyków żywieniowych
U chorych na schizofrenię znacząco częściej dochodzi do rozwoju zespołu metabolicznego. Wg japońskich naukowców jedną z jego przyczyn może być wielolekowa leczenie przeciwpsychotyczna.

Nie ulega wątpliwości, iż wystąpienie zespołu metabolicznego zależy w pierwszej kolejności od niezdrowego trybu życia i niepoprawnych nawyków żywieniowych. Udowodniono, ze osoby chore na schizofrenię mają podwyższone ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego z racji na ograniczenia w różnorodności spożywanych pokarmów, palenie papierosów i mniejszą chęć do podejmowania aktywności fizycznej niż przedstawiciele populacji ogólnej. Stąd sam niewłaściwy styl życia może predysponować je do zaburzeń metabolicznych. Japońscy naukowcy z ośrodka Yamanashi Prefectural KITA postawili jednak pytanie - czy i w jakim stopniu do rozwoju zespołu metabolicznego u chorych na schizofrenię mogą przyczyniać się leki przeciwpsychotyczne. Analizę wykonano, uwzględniając wpływ wymienionych ponad czynników związanych ze stylem życia. Pytanie szczególne dotyczyło wpływu stosowania wielolekowej terapii przeciwpsychotycznej.  Przekrojowe badanie przeprowadzono z udziałem 334 chorych na schizofrenię pomiędzy kwietniem a październikiem 2007 roku. Zespół metaboliczny stwierdzono u 22% pacjentów, zespół pre-metaboliczny u 18%, z kolei otyłość trzewną u 12% chorych. Spośród badanych 50% otrzymywało kilka leków przeciwpsychotycznych. Wykazano, iż leczenie wielolekowa istotnie wiązała się z wystąpieniem zespołu pre-metabolicznego, a więc stanu poprzedzającego postęp pełnoobjawowej dolegliwości. Skorygowany iloraz szans (AOR) wystąpienia zespołu pre-metabolicznego dla tej ekipy pacjentów wynosił aż 2.34. Co ciekawe, podobnej zależności nie zaobserwowano w ekipie z zespołem metabolicznym już w pełni rozwiniętym (AOR 1.29).Zdaniem naukowców do rozwoju zespołu metabolicznego związanego z leczeniem przeciwpsychotycznym mogą przyczyniać się zaburzenia na poziomie receptorów: H1, D2, 5-HT1A, 5-HT2C, α2, and M3, aczkolwiek na obecnym etapie wiedzy nie można wyciągać jednoznacznych wniosków. Wg autorów przedstawione wyniki badania sugerują, iż wielolekowa leczenie przeciwpsychotyczna u chorych na schizofrenię jest czynnikiem zwiększonego ryzyka rozwoju zespołu pre-metabolicznego, niezależnym od dotychczas uznanych czynników ryzyka związanych ze stylem życia. Dlatego, w celu prewencji rozwoju zespołu metabolicznego przy konieczności stosowania leków przeciwpsychotycznych, chorzy na schizofrenię powinni bezwzględnie zaprzestać nałogu palenia i zmienić nawyki żywieniowe, aby uniknąć albo odsunąć w okresie postęp pełnoobjawowej dolegliwości. Gdyż zespół metaboliczny w dłuższej perspektywie prowadzi do wielu niebezpiecznych powikłań i wiąże się ze powiększonym ryzykiem śmiertelności na skutek chorób sercowo-naczyniowych, problem bezpieczeństwa stosowania leków antypsychotycznych - zdaniem autorów - staje się bardzo poważny. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21791046 Is antipsychotic polypharmacy associated with metabolic syndrome even after adjustment for lifestyle effects?: a cross-sectional study. BMC Psychiatry. 2011 Jul 26;11:118.

Objawy Zima Nadeszła, Czyli Narciarzu, Nie Łam Się!:
Przyczyny więzadeł kolanowych kosztuje od 7 do 10 tys. złotych! Zatem, uwaga na kolana! Dopiero w przedostatni weekend tego roku (18-20 grudnia) narciarze mogą liczyć na pierwszą w tym sezonie sposobność zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię.
Objawy Zakupom Powinna Towarzyszyć Rozwaga:
Przyczyny polskich ekspertów w zakresie radiologii, część aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zainstalowanych w naszych szpitalach nie jest w pełni używana. Zdarzają się przypadki nie zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię.
Objawy Zdrowie Publiczne - Po Tych Studiach Na Absolwentów Czeka Kilka Niewiadomych:
Przyczyny absolwenci zdrowia publicznego mają przed sobą sporo dróg aktywności zawodowej... W roku akademickim 2009/2010 studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzi 39 uczelni. Teoretycznie absolwenci tego zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię.
Objawy Zakazy Palenia: Za Kilka Lat Znów Trzeba Nad Nimi Popracować...:
Przyczyny zwany ustawę antynikotynową. W ocenie Marka Balickiego, posła z sejmowej komisji zdrowia, byłego ministra zdrowia, próba wprowadzenia zbyt daleko idących restrykcji tam, gdzie nie to jest uzasadnione zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię.
Objawy Zakopiańskie Pogotowie W Sezonie Zimowym Ma Za Mało Zakontraktowanych Karetek:
Przyczyny im. Tytusa Chałubińskiego od lat i co roku stara się o kontrakt na czwartą karetkę pogotowia ratunkowego. Ma trzy, ponieważ w powiecie tatrzańskim żyje 67 tys. ludzi. To czysta teoria, ponieważ zespół metaboliczny częstszy u chorych na schizofrenię.

Czym jest Zespół metaboliczny częstszy znaczenie w Słownik medycyny Z .

  • Dodano:
  • Autor: