Zmiana aplikacji co to jest
Co to jest, że Zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych.

Czy przydatne?

Definicja Zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych w słowniku

Co to jest Zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych: W dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (Zespół) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał wiadomości, iż z dniem 20 stycznia 2011 r. prezes NFZ wskazał nową aplikację komputerową do kwalifikacji i monitorowania leczenia pacjentów z RZS, MIZS i ZZSK.

Obecna aplikacja komputerowa jest częścią mechanizmu informatycznego NFZ: Mechanizm Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT). Aplikacja w technologii WWW dostępna jest online pod adresem https://csm-swd.nfz.gov.pl/logowanie.do.Twórcą aplikacji jest spółka Asseco Poland Spółka akcyjna To jest mechanizm, dzięki którego obsługiwane są już również terapeutyczne programy zdrowotne w innych dziedzinach medycy takich jak onkologia, gastroenterologia czy hematologia. Administratorem mechanizmu jest NFZ.w razie leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych elektroniczna ewidencja pacjentów, dzięki której lekarze zgłaszali chorych celem kwalifikacji do programu oparta była dotąd na systemie spółki Activeweb. mechanizm składał się z części utworzonej w technologii WWW (www.ewidencjarzs.pl) i aplikacji desktopowej. Kwalifikacja odbywała się dzięki aplikacji instalowanej na komputerze świadczeniodawcy, z której złożone wnioski przesyłane były do głównego serwera obsługującego bazę pacjentów. Przez stronę www Zespół Koordynacyjny do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych miał sposobność oceny złożonych wniosków i ich zaakceptowania albo odrzucenia. Witryna internetowa służyła także do komunikacji między Zespołem a lekarzami i świadczeniodawcami prowadzącymi leczenie.Baza danych przeniesiona Baza danych pacjentów leczonych w ramach programów RZS/MIZS i ZZSK została przeniesiona z dotychczasowego mechanizmu spółki Activeweb do nowego SMPT. Lekarze i świadczeniodawcy prowadzący leczenie w ramach w/w programów powinni jak najszybciej uzyskać dostęp do nowego mechanizmu i sprawdzić czy wszyscy leczeni poprzez nich pacjenci i ich dane zostały przeniesione poprawnie. ..w razie stwierdzenia nieprawidłowości albo braków, szczególnie wprowadzanych w ostatnim okresie wniosków do kwalifikacji i ankiet monitorujących, należy skontaktować się z pomocą techniczną i wprowadzić dane ponownie.Przypomnijmy, iż wedle rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. „w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych” w programach „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym” i „Leczenie inhibitorami alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)” Zespół „kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej poprzez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.”

Każdy nowy użytkownik (doktor, świadczeniodawca) musi złożyć wniosek popularny przez link na dole strony z aplikacją (adres strony jw.) „wniosek o założenie użytkownika/ zmianę hasła/ rozszerzenie uprawnień”. Następnie należy wybrać „rejestracja wniosku”; rodzaj wniosku: „rejestracja użytkownika” i moduł „SMPT”. Po wypełnieniu danych do wniosku należy go wydrukować i przesłać do Oddziału Wojewódzkiego NFZ (OW NFZ) pod numer faxu podany na wydruku. Wiadomość z OW NFZ o przyznaniu dostępu do mechanizmu zostanie przesłana na podany we wniosku adres e-mail. Wpisując wygenerowany we wniosku login i hasło można również sprawdzać stan wniosku używając funkcji „podgląd wniosku” na stronie https://csm-swd.nfz.gov.pl/csm-rej/logowanie.do. OW NFZ są zobligowane do przekazania świadczeniodawcom powyższych informacji stosowanym komunikatem.Uwaga na poprzednią aplikację Pomimo tego, iż umowa między NFZ a spółką Activeweb już nie obowiązuje, „stara” aplikacja komputerowa nadal działa i przyjmuje wnioski (!). Obecny stan wniosków oczekujących na akceptacje w systemie dziennie 29 stycznia 2011 r. to 28 z czego aż 26 zostało wprowadzonych w dniach 22-29 stycznia 2011 r. to jest przypadek niebezpieczna gdyż (doktor uruchamiając aplikacje nie otrzymuje informacji, iż wprowadzony wniosek nie może być rozpatrzony w dotychczasowym systemie, co skutkuje, iż czas oczekiwania na leczenie poprzez pacjenta się wydłuża. wedle rozporządzeniem ministra zdrowia Zespół kwalifikuje pacjentów do leczenia w programie „za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej poprzez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”. Przez wzgląd na tym, żaden wniosek wprowadzony do poprzedniego mechanizmu po dniu wskazania nowej aplikacji nie może być zaakceptowany poprzez Zespół. Działanie aplikacji spółki Activeweb powinno zostać natychmiast zablokowane. Najprawdopodobniej wszystkie wnioski, o których mowa ponad muszą zostać ponownie wprowadzone do nowego sytemu celem ich rozpatrzenia.Należy dołożyć wszelkich starań, tak aby przejście z jednego mechanizmu na drugi odbyło 
się bez narażenia zdrowia pacjentów i było jak najmniej uciążliwe dla świadczeniodawców i lekarzy prowadzących leczenie.

*dr nauk medycznych Marcin Stajszczyk jest specjalistą – reumatologiem, koordynatorem leczenia biologicznego w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu; członkiem Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych
Objawy Zakażenia Szpitalne: Jak Bronić Szpital Przed Sądem (Wideo):
Przyczyny Zdrowia - sesja dotycząca zakażeń szpitalnych: (od lewej) dr n. praw. sędzia Anna Dalkowska, radca prawny Jolanta Budzowska. To szpital musi dowieść, iż nie jest winien zakażeniu pacjenta zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych.
Objawy Żywność Funkcjonalna: Czy Potrzebujemy "Wzbogaconych" Produktów Na Talerzu?:
Przyczyny Polaków dotycząca znaczenia racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia. Z badań przeprowadzonych poprzez firmę badawczą Gemius wynika, iż aż 71 procent badanych Polaków przywiązuje wagę do składu zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych.
Objawy Zmiany W Terapeutycznych Programach Zdrowotnych W Reumatologii:
Przyczyny ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. „w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych” i zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia „zmieniające zarządzenie ;w kwestii zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych.
Objawy Zdrowie Publiczne - Po Tych Studiach Na Absolwentów Czeka Kilka Niewiadomych:
Przyczyny absolwenci zdrowia publicznego mają przed sobą sporo dróg aktywności zawodowej... W roku akademickim 2009/2010 studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzi 39 uczelni. Teoretycznie absolwenci tego zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych.
Objawy Zakupom Powinna Towarzyszyć Rozwaga:
Przyczyny polskich ekspertów w zakresie radiologii, część aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zainstalowanych w naszych szpitalach nie jest w pełni używana. Zdarzają się przypadki nie zmiana aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych.

Czym jest Zmiana aplikacji komputerowej znaczenie w Słownik medycyny Z .

  • Dodano:
  • Autor: