Związek większej co to jest
Co to jest Związek większej śmiertelności chorych na ZZSK z aktywnością i czasem trwania choroby.

Czy przydatne?

Definicja Związek większej śmiertelności chorych na ZZSK z aktywnością i czasem trwania choroby w słowniku

Co to jest Związek większej śmiertelności chorych na ZZSK z aktywnością i czasem trwania choroby: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) zaczyna się we wcześniejszym okresie życia, niż w razie innych reumatycznych chorób stawów, ponieważ już w trzeciej jego dekadzie. Dłuższy czas dolegliwości powoduje większe ryzyko rozwoju wszelkich powikłań, nie wiadomo jednak czy może determinować większą śmiertelność tej ekipie chorych.

ZZSK to przewlekła dolegliwość zapalana obejmująca stawy krzyżowo-biodrowe i kręgosłup. Najczęstszą powodem śmierci u chorych z ZZSK są złamania kręgów, zwichnięcia w stawach biodrowych i - znacząco rzadziej - zapalenie aorty, zaburzenia układu bodźco-przewodzącego serca, zwłóknienie płuc czy amyloidoza. Celem badania naukowców z University Hospital of Northern Norway (Norwegia), była ocena śmiertelności, przyczyn śmierci i czynników ryzyka śmierci przedwczesnej w dużej kohorcie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Do badania zakwalifikowano 677 chorych na ZZSK przyjętych do ośrodka od 1977 roku. Oceny poszczególnych wyznaczników dokonano uwzględniając płeć chorych, ich wiek i miejsca zamieszkania. Wyniki porównano z właściwymi ekipami kontrolnym z całej populacji. Dodatkowo na podstawie uzyskanych danych z lat 1998-2000 u 360 pacjentów oceniono czynniki predykcyjne śmierci. Wśród chorych na ZZSK w badanym okresie zmarło 98 chorych, co stanowiło 14,5%. Wyniki badania wskazały na większą śmiertelność w ekipie mężczyzn chorych na ZZSK (standaryzowany parametr śmiertelności - SMR 1.63) w porównaniu z mężczyznami w populacji ogólnej. W całej ekipie kobiet z ZZSK nie odnotowano istotnej różnicy w śmiertelności w porównaniu z kobietami w populacji ogólnej. Trend zwiększonej śmiertelności zarysował się dopiero w podgrupie kobiet, u których czas trwania dolegliwości przekroczył 35-40 lat,.Najczęstszą przyczynę śmierci chorych na ZZSK stanowiły dolegliwości sercowo-naczyniowe (40%), wśród nich raczej kardiomiopatia (zwyrodnienie mięśnia sercowego), dolegliwości zastawkowe i zaburzenia przewodzenia. Następną grupę stanowiły dolegliwości nowotworowe (blisko 27%) i zakaźne (23%). Autorzy zaobserwowali istnienie zależności miedzy krótszym czasem życia chorych na ZZSK a takimi czynnikami, jak późna diagnoza dolegliwości (OR 1.05), powiększony poziom białka CRP w surowicy krwi (OR 2.68), parametru aktywności dolegliwości, następnie niezdolność do pracy (OR 3.65) i - co ciekawe - brak stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (OR 4.35). Wg autorów krótszy czas życia korelował z czasem trwania dolegliwości i nasileniem procesu zapalnego.   Zdaniem autorów, by przedłużyć życie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, należy inicjalnie wykryć chorobę, stosować leczenie przeciwzapalne i monitorować czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.Oprac.: dr n med. Maciej Chałubiński2011 Nov;70(11):1921-5. Epub 2011 Jul 21Increased mortality in ankylosing spondylitis is related to disease activityhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784726  
Objawy Zbyt Zajęci, Aby Udzielić Pierwszej Pomocy?:
Przyczyny która zmarła w wyniku obrażeń głowy niedaleko Szpitala Św. Zofii w Warszawie, chce wyjaśnienia okoliczności jej śmierci. Nie to jest jedyny sytuacja, kiedy prokuratura albo sąd muszą sprawdzić, czy związek większej śmiertelności chorych na zzsk z aktywnością i czasem trwania choroby co znaczy.
Objawy Zdrowie Publiczne - Po Tych Studiach Na Absolwentów Czeka Kilka Niewiadomych:
Przyczyny absolwenci zdrowia publicznego mają przed sobą sporo dróg aktywności zawodowej... W roku akademickim 2009/2010 studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzi 39 uczelni. Teoretycznie absolwenci tego związek większej śmiertelności chorych na zzsk z aktywnością i czasem trwania choroby krzyżówka.
Objawy Znieczulenie Przy Porodzie: Nie Wolno Pobierać Opłat, Więc Usługi Nie Będzie?:
Przyczyny Izby Kontroli mówi jednoznacznie, iż za znieczulenie zewnątrzoponowe bez wskazań medycznych i za wybrane inne usługi ponadstandardowe powiązane z porodem, szpital nie może pobierać opłat. Czy związek większej śmiertelności chorych na zzsk z aktywnością i czasem trwania choroby co to jest.
Objawy Zmiany W Terapeutycznych Programach Zdrowotnych W Reumatologii:
Przyczyny ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. „w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych” i zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia „zmieniające zarządzenie ;w kwestii związek większej śmiertelności chorych na zzsk z aktywnością i czasem trwania choroby słownik.
Objawy Zakopiańskie Pogotowie W Sezonie Zimowym Ma Za Mało Zakontraktowanych Karetek:
Przyczyny im. Tytusa Chałubińskiego od lat i co roku stara się o kontrakt na czwartą karetkę pogotowia ratunkowego. Ma trzy, ponieważ w powiecie tatrzańskim żyje 67 tys. ludzi. To czysta teoria, ponieważ związek większej śmiertelności chorych na zzsk z aktywnością i czasem trwania choroby czym jest.

Czym jest Związek większej znaczenie w Słownik medycyny Z .

  • Dodano:
  • Autor: