Cywilny odliczenia informacje co to jest
Słownik Marital deduction. Co znaczy majątku, aby przejść z jednego do drugiego małżonka-życia.

Czy przydatne?

Co to jest Cywilny odliczenia

Definicja Cywilny odliczenia: Potrącenie, który pozwala każdej kwoty majątku, aby przejść z jednego do drugiego małżonka-życia poprzez darowizny lub zapisy wolne federalnych prezent lub nieruchomości podatki.

Czym jest Cywilny odliczenia znaczenie w Słownik definicje C .