Fototerapia co to jest
Jak leczyć Fototerapia. Definicja różne działania mające u podstawy leczenie światłem.W zależności.

Czy przydatne?

Definicja Fototerapia

Definicja FOTOTERAPIA: a więc światłolecznictwo, helioterapia to nazwa określająca różne działania mające u podstawy leczenie światłem.W zależności od długości fali rozróżniamy promieniowanie widzialne, promieniowanie podczerwone (z angielskiego: infra-red: IR) i promieniowanie nadfioletowe ((z angielskiego: ultra-violet UV). W obrębie nadfioletu rozróżniamy promieniowanie:- UVA długość fali 320-400 nm- UVB długość fali 290-320 nm- UVC długość fali 100-290 nm.W fototerapii wykorzystuje się naturalne źródła światła (helioterapia) i źródła sztuczne (aktynoterapia), wśród których źródłem światła podczerwonego są lampy sollux, z kolei ultrafioletu - lampy kwarcowe.Leczenie światłem widzialnym - leczenie zaburzeń psychicznych związanych z depresją zimową; stosuje się lampy o natężeniu oświetlenia ponad 2500 luksów (a więc ok. 5-10 razy większe niż emituje zwyczajna żarówka)- fototerapia noworodkaLeczenie światłem podczerwonym Leczenie podczerwienią ma raczej wykorzystanie w fizykoterapii, gdzie wykorzystuje się światło o długości od 720 do 15000 nm i wykorzystuje się fundamentalną cechę podczerwieni (a więc działanie rozgrzewające. Do emisji stosuje się najczęściej[potrzebne źródło] lampę sollux, której promieniowanie penetruje na małą głębokość tkanek, powodując ich rozgrzanie, rozszerzenie naczyń krwionośnych i co za tym idzie wzmożenie ukrwienia i przemiany materii, pomniejszenie napięcia mięśni.Leczenie światłem nadfioletowym - fotochemioterapia

Skutki Krioterapia:
Przeciwskazania zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur poniżej 0 °C. Odznacza się krioterapię miejscową (zwana odmiennie kriodestrukcją) i krioterapię ogólną. Czynnikiem chłodniczym jest ciekły azot. Krioterapia fototerapia co to jest.
Skutki Metoda Vojty:
Przeciwskazania leczenie służąca przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi. Jej nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, Václava Vojty (1917-2000), czeskiego lekarza. Sposób ta bazuje na fototerapia definicja.
Skutki Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego:
Przeciwskazania zdrowotnej działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań określonych dla fototerapia co znaczy.
Skutki Jontoforeza:
Przeciwskazania jonoforeza) - sposób lecznicza, forma elektroterapii polegająca na wprowadzeniu cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym - jonów - do organizmu poprzez skórę albo śluzówkę dzięki odpowiedniego fototerapia słownik.
Skutki Chirurgia Urazowa (Traumatologia):
Przeciwskazania medycyny (związana ściśle z ortopedią) zajmująca się leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, a pośrednio również mięśni i ścięgien dotkniętych urazami. W szerszym rozumieniu traumatologia fototerapia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: