Jontoforeza co to jest
Jak leczyć Jontoforeza. Definicja elektroterapii polegająca na wprowadzeniu cząstek obdarzonych.

Czy przydatne?

Definicja Jontoforeza

Definicja JONTOFOREZA: (leczenie jonowa, jonoforeza) - sposób lecznicza, forma elektroterapii polegająca na wprowadzeniu cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym - jonów - do organizmu poprzez skórę albo śluzówkę dzięki odpowiedniego urządzenia emitującego galwaniczny prąd stały. Wykorzystuje się substancje, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej, a więc są elektrolitami. Liczba wprowadzonego leku jest proporcjonalna do natężenia prądu i czasu jego przepływu. Od anody wprowadzane są jony metali, alkaloidy; od strony katody - aniony.Najczęściej stosowanymi środkami (jonami) są:- spod anody: acetylocholina, jad pszczeli, histamina, nowokaina, wapń, cynk, lidokaina, adrenalina, streptomycyna, neomycyna;- spod katody: diklofenak, heparyna, kwas salicylowy, ketoprofen, jod, imidazolina, hydrokortyzon, prednizolon, penicylinaJontoforeza jest służąca w leczeniu zwyrodnieniowych i zapalnych schorzeń narządów ruchu, w uszkodzeniach nerwów, w zaburzeniach miejscowego zaburzeniach ukrwienia tkane

Skutki Gimnastyka Korekcyjna:
Przeciwskazania na celu skorygowanie stwierdzonych wad postawy. Inicjalne wykrycie odchyleń od normy w postawie dziecka to gwarancja skutecznego leczenia. Wybór sposoby stosowanej w trakcie prowadzenie ćwiczeń jontoforeza co to jest.
Skutki Uzdrowisko:
Przeciwskazania dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne i właściwości klimatyczne. Warunkiem stworzenia miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie walorów jontoforeza definicja.
Skutki Chirurgia Urazowa (Traumatologia):
Przeciwskazania medycyny (związana ściśle z ortopedią) zajmująca się leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, a pośrednio również mięśni i ścięgien dotkniętych urazami. W szerszym rozumieniu traumatologia jontoforeza co znaczy.
Skutki Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego:
Przeciwskazania zdrowotnej działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań określonych dla jontoforeza słownik.
Skutki Endoproteza:
Przeciwskazania biomateriałów obiekt, wszczepiany operacyjnie do organizmu (implant), zastępujący albo wspomagający utraconą funkcję narządu albo narządów. Termin ten odnosi się raczej do implantów zastępujących jontoforeza znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: