Kinezyterapia co to jest
Jak leczyć Kinezyterapia? Definicja: lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia.

Czy przydatne?

Definicja Kinezyterapia

Definicja KINEZYTERAPIA: (gr. kinesis - ruch) - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest max. usuwanie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, na przykład socjalnej. Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa - dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się a nią:- ćwiczenia bierne - realizowane poprzez kinezyterapeutę albo aparat CPM (Continuous Passive Motion – ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego;- ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;- ćwiczenia czynno-bierne – ruch realizowany jest biernie z kolei pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;- ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;- ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała;- ćwiczenia czynne;- wyciągi;- ćwiczenia synergistyczne;- ćwiczenia oddechowe.Ogólna - złożona jest z ćwiczeń części ciała nie objętych chorobą:- ćwiczenia ogólnokondycyjne;- ćwiczenia gimnastyki porannej;- ćwiczenia w wodzie;- sport inwalidów.Kinezyterapia służąca jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a również w momencie ciąży jako przygotowanie do porodu.sposoby kinezyterapeutyczne:- Sposób McKenzie- NDT - Bobath- Sposób Vojty- PNF - Prioproceptive Neuromuscular Facilitation (M.Knott Concept)- Sposób Kaltenborn-Evjenth

Skutki Klimatoterapia:
Przeciwskazania rodzaj terapii stosowanej w leczeniu uzdrowiskowym, wykorzystujący działanie naturalnych czynników klimatu lokalnego, jest to czystość powietrza, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie kinezyterapia.
Skutki Krioterapia:
Przeciwskazania zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur poniżej 0 °C. Odznacza się krioterapię miejscową (zwana odmiennie kriodestrukcją) i krioterapię ogólną. Czynnikiem chłodniczym jest ciekły azot. Krioterapia kinezyterapia.
  • Dodano:
  • Autor: