Laseroterapia co to jest
Jak leczyć Laseroterapia. Definicja medyczne. Służące bywają zarówno lasery pracujące w sposób.

Czy przydatne?

Definicja Laseroterapia

Definicja LASEROTERAPIA: to ekipa zabiegów terapeutycznych, gdzie stosuje się lasery medyczne. Służące bywają zarówno lasery pracujące w sposób ciągły (z jednakową mocą od włączenia do wyłączenia lasera), jak i impulsowo (wyzwalające serię krótkotrwałych impulsów, o czasie trwania liczonym w pikosekundach albo nawet w w femtosekundach).Do laseroterapii używane bywają lasery różnego typu, między innymi:- gazowe, zwykle funkcjonujące w oparciu o CO2;- półprzewodnikowe, zwykle funkcjonujące w oparciu o GaAs;- rubinowe.Zabiegi laseroterapeutyczne realizowane są w różnych celach, między innymi:: do bezkrwawych zabiegów chirurgicznych, gdzie laser w pewnym sensie zastępuje nóż, w tym również do zabiegów neurologicznych, okulistycznych i stomatologicznych, do koagulacji tkanek, do niszczenia (fotoablacja) chorych tkanek, a również do zabiegów terapii fotodynamicznej z użyciem fotosensybilizatorów (pośrodku kilkugodzinnej ekspozycji na promieniowanie lasera średniej mocy niszczone są te tkanki - na przykład nowotworowe - które uprzednio wchłonęły fotosensybilizator). Osobną grupę zabiegów laseroterapeutycznych stanowią działania zachowawcze - biostymulacja z użyciem laserów niskoenergetycznych.Zaletą zabiegów z użyciem lasera jest brak fizycznego kontaktu narzędzia z tkankami leczonej osoby, dzięki czemu praktycznie eliminuje się ryzyko zakażenia; ponadto precyzja zabiegu jest zwykle znacznie wyższa, niż przy zastosowaniu technik klasycznych

Skutki Chirurgia Urazowa (Traumatologia):
Przeciwskazania medycyny (związana ściśle z ortopedią) zajmująca się leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, a pośrednio również mięśni i ścięgien dotkniętych urazami. W szerszym rozumieniu traumatologia laseroterapia co to jest.
Skutki Fototerapia:
Przeciwskazania światłolecznictwo, helioterapia to nazwa określająca różne działania mające u podstawy leczenie światłem.W zależności od długości fali rozróżniamy promieniowanie widzialne, promieniowanie podczerwone laseroterapia definicja.
Skutki Balneoterapia:
Przeciwskazania fizjoterapii zajmujący się zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi wodę, w różnych temperaturach, w celu leczenia schorzeń pacjenta. Służący pomiędzy innymi poprzez Hipokratesa. Rozwinięty na laseroterapia co znaczy.
Skutki Artroskopia:
Przeciwskazania wziernikowanie wnętrza stawów na przykład stawów kolanowych. Artroskopię wykonuje się w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym albo ogólnym. Bazuje na wprowadzeniu urządzenia zwanego laseroterapia słownik.
Skutki Kinezyterapia:
Przeciwskazania leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest laseroterapia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: