Laseroterapia co to jest
Jak leczyć Laseroterapia? Definicja: medyczne. Służące bywają zarówno lasery pracujące w sposób.

Czy przydatne?

Definicja Laseroterapia

Definicja LASEROTERAPIA: to ekipa zabiegów terapeutycznych, gdzie stosuje się lasery medyczne. Służące bywają zarówno lasery pracujące w sposób ciągły (z jednakową mocą od włączenia do wyłączenia lasera), jak i impulsowo (wyzwalające serię krótkotrwałych impulsów, o czasie trwania liczonym w pikosekundach albo nawet w w femtosekundach).Do laseroterapii używane bywają lasery różnego typu, między innymi:- gazowe, zwykle funkcjonujące w oparciu o CO2;- półprzewodnikowe, zwykle funkcjonujące w oparciu o GaAs;- rubinowe.Zabiegi laseroterapeutyczne realizowane są w różnych celach, między innymi:: do bezkrwawych zabiegów chirurgicznych, gdzie laser w pewnym sensie zastępuje nóż, w tym również do zabiegów neurologicznych, okulistycznych i stomatologicznych, do koagulacji tkanek, do niszczenia (fotoablacja) chorych tkanek, a również do zabiegów terapii fotodynamicznej z użyciem fotosensybilizatorów (pośrodku kilkugodzinnej ekspozycji na promieniowanie lasera średniej mocy niszczone są te tkanki - na przykład nowotworowe - które uprzednio wchłonęły fotosensybilizator). Osobną grupę zabiegów laseroterapeutycznych stanowią działania zachowawcze - biostymulacja z użyciem laserów niskoenergetycznych.Zaletą zabiegów z użyciem lasera jest brak fizycznego kontaktu narzędzia z tkankami leczonej osoby, dzięki czemu praktycznie eliminuje się ryzyko zakażenia; ponadto precyzja zabiegu jest zwykle znacznie wyższa, niż przy zastosowaniu technik klasycznych

  • Dodano:
  • Autor: