Państwowy Fundusz co to jest
Jak leczyć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Definicja: i.

Czy przydatne?

Definicja Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Definicja PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON): to organ administracji państwowej wspierający rehabilitację i zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy także swoje programy pomocowe. Aktualnie wykonywanych jest kilkanaście programów skierowanych w pierwszej kolejności do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i socjalnej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.kapitał pochodzące z PFRON przeznaczane są na rehabilitację osób niepełnosprawnych (pomoc przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier) i wsparcie ich zatrudnienia. .kapitał PFRON mogą być wydawane jedynie na cele, które wyznacza ustawa. Znaczy to, iż Zarząd Funduszu nie może nimi dobrowolnie dysponować. Środki PFRON przeznaczane są pomiędzy innymi na:- obniżanie wydatków zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundacja składki na ZUS dla właściciela spółki)- dofinansowanie składek ZUS dla tych osób które same podejmują działalność gospodarczą i składek KRUS dla niepełnosprawnych rolników i ich domowników- przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych- pomoc dla osób niepełnosprawnych które rozpoczynają działalność gospodarczą albo rolniczą- wsparcie imprez sportowych kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych- turnusy rehabilitacyjne- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego- likwidację barier- wsparcie nauki osób niepełnosprawnych- wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych- współpracę europejskąWięcej na: www.pfron.org.pl

  • Dodano:
  • Autor: