Rehabilitacja co to jest
Jak leczyć Rehabilitacja? Definicja: osoby niepełnosprawnej fizycznie albo psychicznie, które ma na.

Czy przydatne?

Definicja Rehabilitacja

Co to znaczy: medyczna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie albo psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej albo maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej albo psychicznej, a również umiejętności do pracy i do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: prof. Howard Rusk a w Polsce prof. Wiktor Dega. Rehabilitacja to mechanizm medyczny i socjalny. Rehabilitacja ruchowa - usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej - fizjoterapeuta - stosuje w procesie usprawniania sposoby fizjoterapii