Rehabilitacja po przebytym co to jest
Jak leczyć Rehabilitacja po przebytym udarze mózgu? Definicja: przywrócenie utraconych funkcji.

Czy przydatne?

Definicja Rehabilitacja po przebytym udarze mózgu

Co to znaczy: konieczna jest następowa rehabilitacja mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji. Rehabilitację należy podjąć najszybciej jak tj. możliwe, po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Rehabilitacja jest długookresowa i nie zawsze prowadzi do pełnego przywrócenia utraconych funkcji. Optymalną sytuacją jest prowadzenie jej w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, jednak w polskich warunkach czas oczekiwania na przyjęcie do takiego ośrodka (kilka miesięcy) niweczy regularnie wysiłki pacjenta i rehabilitantów. Powinna być także kontynuowana w warunkach domowych albo zakładu opiekuńczo-leczniczego