Rehabilitacja po przebytym co to jest
Jak leczyć Rehabilitacja po przebytym udarze mózgu? Definicja: przywrócenie utraconych funkcji.

Czy przydatne?

Definicja Rehabilitacja po przebytym udarze mózgu

Definicja REHABILITACJA PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGU: konieczna jest następowa rehabilitacja mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji. Rehabilitację należy podjąć najszybciej jak tj. możliwe, po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Rehabilitacja jest długookresowa i nie zawsze prowadzi do pełnego przywrócenia utraconych funkcji. Optymalną sytuacją jest prowadzenie jej w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, jednak w polskich warunkach czas oczekiwania na przyjęcie do takiego ośrodka (kilka miesięcy) niweczy regularnie wysiłki pacjenta i rehabilitantów. Powinna być także kontynuowana w warunkach domowych albo zakładu opiekuńczo-leczniczego

Skutki Rehabilitacja:
Przeciwskazania kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie albo psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej albo maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej albo rehabilitacja po przebytym udarze mózgu.
Skutki Rehabilitacja Pulmonologiczna:
Przeciwskazania postępowanie medyczne opierające na stosowaniu indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmującego rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukację chorych na przewlekłe rehabilitacja po przebytym udarze mózgu.
  • Dodano:
  • Autor: