Rehabilitacja co to jest
Jak leczyć Rehabilitacja pulmonologiczna? Definicja: indywidualnego, wielospecjalistycznego.

Czy przydatne?

Definicja Rehabilitacja pulmonologiczna

Definicja REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA: to jest postępowanie medyczne opierające na stosowaniu indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmującego rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukację chorych na przewlekłe dolegliwości układu oddechowego powiązane ze zmniejszeniem wydolności czynnościowej albo obniżeniem jakości życia.Program rehabilitacji pulmonologicznej obejmuje: ocenę stanu pacjenta, w tym postawy i budowy ciała, trening fizyczny, edukację, interwencję żywieniową, wsparcie psychospołeczne.główną zasadą rehabilitacji pulmonologicznej (oddechowej) jest jak najwcześniejsze jej rozpoczęcie, gdy nie nastąpiło jeszcze utrwalenie zmian i zaburzeń czynności układu oddechowego. Ważne jest systematyczne wykorzystywanie wszystkich zaleconych zabiegów; powinny one obejmować faza zarówno szpitalny, jak i sanatoryjny i ambulatoryjny.prócz ciągłości bardzo istotną zasadą jest również kompleksowość rehabilitacji pulmonologicznej. Wykorzystuje się w niej leczenie farmakologiczne, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. Poza aspektem medycznym rehabilitacja osób z chorobami układu oddechowego musi uwzględniać także aspekt psychiczny, socjalny i zawodowy. Należy także podkreślić, iż rehabilitacja pulmonologiczna łączy ściśle aspekt leczniczy z profilaktycznym, poprzez co jest konieczna we wszystkich dyscyplinach rehabilitacji klinicznej

Skutki Rehabilitacja:
Przeciwskazania kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie albo psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej albo maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej albo rehabilitacja pulmonologiczna.
Skutki Rehabilitacja Po Przebytym Udarze Mózgu:
Przeciwskazania następowa rehabilitacja mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji. Rehabilitację należy podjąć najszybciej jak tj. możliwe, po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Rehabilitacja jest długookresowa i rehabilitacja pulmonologiczna.
  • Dodano:
  • Autor: