Rehabilitacja co to jest
Jak leczyć Rehabilitacja pulmonologiczna? Definicja: indywidualnego, wielospecjalistycznego.

Czy przydatne?

Definicja Rehabilitacja pulmonologiczna

Definicja REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA: to jest postępowanie medyczne opierające na stosowaniu indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmującego rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukację chorych na przewlekłe dolegliwości układu oddechowego powiązane ze zmniejszeniem wydolności czynnościowej albo obniżeniem jakości życia.Program rehabilitacji pulmonologicznej obejmuje: ocenę stanu pacjenta, w tym postawy i budowy ciała, trening fizyczny, edukację, interwencję żywieniową, wsparcie psychospołeczne.główną zasadą rehabilitacji pulmonologicznej (oddechowej) jest jak najwcześniejsze jej rozpoczęcie, gdy nie nastąpiło jeszcze utrwalenie zmian i zaburzeń czynności układu oddechowego. Ważne jest systematyczne wykorzystywanie wszystkich zaleconych zabiegów; powinny one obejmować faza zarówno szpitalny, jak i sanatoryjny i ambulatoryjny.prócz ciągłości bardzo istotną zasadą jest również kompleksowość rehabilitacji pulmonologicznej. Wykorzystuje się w niej leczenie farmakologiczne, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. Poza aspektem medycznym rehabilitacja osób z chorobami układu oddechowego musi uwzględniać także aspekt psychiczny, socjalny i zawodowy. Należy także podkreślić, iż rehabilitacja pulmonologiczna łączy ściśle aspekt leczniczy z profilaktycznym, poprzez co jest konieczna we wszystkich dyscyplinach rehabilitacji klinicznej

Skutki Rehabilitacja Po Przebytym Udarze Mózgu:
Przeciwskazania następowa rehabilitacja mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji. Rehabilitację należy podjąć najszybciej jak tj. możliwe, po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Rehabilitacja jest długookresowa i rehabilitacja pulmonologiczna.
Skutki Rehabilitacja:
Przeciwskazania kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie albo psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej albo maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej albo rehabilitacja pulmonologiczna.
  • Dodano:
  • Autor: